Menu

ITIL® Practitioner - dostupný do 15.12.2017

ITIL je celosvetovo najpopulárnejší štandard pre riadenie IT služieb (ITSM). Vychádza z globálnej najlepšej praxe a je postavený na dlhoročnom zbieraní skúseností z rôznych spoločností rôznych veľkostí, v rôznych krajinách, s rôznymi informačnými systémami. Jeho vlastníkom je AXELOS Limited, najnovšia verzia je z roku 2011.

ITIL Practitioner poskytuje praktické rady a usmernenia, ako adoptovať a adaptovať rámec ITIL na podporu Vašich business cieľov. Na overenie potrebných znalostí slúži certifikačná skúška ITIL Practitioner AXELOS®, ktorú môžete kúpiť a absolvovať priamo u nás. Podmienkou pripustenia ku skúške je predošlé zloženie skúšky ITIL Foundation.

Na skúšku sa je možné pripraviť samoštúdiom alebo u nás absolvovať akreditovaný prípravný kurz a skúšku zložiť priamo na ňom.

 

Pre koho je určený ITIL Practitioner

ITIL Practitioner je relevantný pre všetkých, ktorí už majú znalosti ITIL na úrovni Foundation a zaoberajú sa riadením IT služieb v praxi podľa ITIL resp. jeho zavádzaním do praxe. Teda hlavne pre IT manažérov, IT procesných špecialistov a špecialistov zabezpečenia kvality IT služieb.

 

Čo Vás naučí ITIL Practitioner

ITIL Practitioner pokrýva prístup neustáleho zlepšovania služby (Continual Service Improvement - CSI) ako spôsob štrukturovania všetkých zlepšovacích iniciatív.
ITIL Practitioner pokrýva aj 3 oblasti, ktoré sú kľúčové pre úspech akejkoľvek zlepšovacej iniciatívy:
 • riadenie organizačných zmien
 • komunikáciu
 • meranie a metriky.

Kniha ITIL Practitioner (ITIL Practitioner guidance) je postavená na 9 princípoch:

 1. Focus on value - sústreďte sa na hodnotu
 2. Design for experience - navrhujte pre skúsenosť
 3. Start where you are - začnite tam, kde ste
 4. Work holistically - pracujte holisticky
 5. Progress iteratively - postupujte iteratívne
 6. Observe directly - pozorujte priamo
 7. Be transparent - buďte transparentní
 8. Collaborate - spolupracujte
 9. Keep it simple - udržujte jednoduchosť.

Viac sa dozviete v oficiálnom predstavovacom videu ITIL Practitioner AXELOS:

 

Čo musíte vedieť, aby ste sa mohli pustiť do ITIL Practitionera a ako vyzerá skúška?

Pre absolvovanie kurzu sú potrebné vstupné znaIosti na úrovni ITIL Foundation. Podmienkou pre pripustenie ku skúške ITIL Practitioner je predošlé zloženie skúšky ITIL Foundation. Keďže skúška ITIL Practitioner aj oficiálna literatúra - ITIL Practitioner guidance (zahrnutá v cene nášho kurzu) je v anglickom jazyku, je nutná aspoň pasívna znalosť IT angličtiny. 

Skúška ITIL Practitioner má formu písomného multiple choice testu postaveného na scenári - prípadovej štúdii. Skladá sa buď online na počítači alebo papierovou formou pod dohľadom invigilatora. Počas skúšky je povolené používanie ITIL Practitioner guidance, oficiálneho anglicko-slovenského terminologického slovníka ITIL a papierového prekladového slovníka z angličtiny do slovenčiny.

 

Metódy výučby

V prípade prípravných kurzov sa používa kombinácia výkladu lektora a skupinových cvičení účastníkov kurzu s následnou prezentáciou výsledkov. V priebehu kurzu si účastníci overia svoje znalosti pomocou oficiálnych skúšobných otázok podobných otázkam použitým pri reálnej certifikačnej skúške. Verejné pípravné kurzy ITIL Practitioner, ktoré ponúkame ako akreditovaná tréningová organizácia - ATO ITIL, trvajú 2 dni kurz + ďalší poldeň skúška. Ako vnútrofiremné kurzy ponúkame aj predĺžený variant trvajúci 3 dni, skrátenú intenzívnu verziu trvajúcu 2 dni a expresnú verziu určenú najmä pre vysoko vyťažených IT manažérov, realizovanú formou one-on-one trvajúcu 1 deň kurz + ďalší poldeň skúška.

Medzinárodnú certifikačnú skúšku ITIL Practitioner odporúčame účastníkom písať v neskoršom termíne, podľa dohody s lektorom, z dôvodu, že sa jedná o veľmi náročnú skúšku, ktorá si vyžaduje dôkladnú znalosť publikácie ITIL Practitioner Guide. Skúška sa píše v anglickom jazyku a trvá 2 hodiny a 11 minút.

Všetky naše kurzy ITIL vedie skúsený český akreditovaný tréner ITIL Ing. Jan Brada, PMP, a to v češtine s použitím anglických materiálov i odbornej terminológie resp. na požiadanie u vnútrofiremných kurzov aj čisto v angličtine.

Ak sa rozhodnete pre samoštúdium, dôrazne Vám odporúčame obstarať si legálnym spôsobom oficiálnu literatúru, t.j. knihu ITIL Practitioner guidance od AXELOS a anglicko-slovenský terminologický slovník ITIL.

 

Cena

Verejný certifikačný kurz ITIL Practitioner stojí 750 € + DPH/ os.

Pre zaneprázdnených skúsených profesionálov s praxou s riadením IT služieb ponúkame aj kurz ITIL Practitioner Expres - jednodňový vysoko intenzívny kurz v mini skupinke max. 3 účastníkov v individuálnom, Vami zvolenom termíne. Cena kurzu ITIL Practitioner Expres je 770 € + DPH/ os.

V cene všetkých foriem kurzu sú zahrnuté všetky potrebné školiace materiály vrátane oficiálnej knihy - ITIL Practitioner guidance, oficiálnych cvičných testov a u verejných kurzov aj obedy a občerstvenie počas školenia. Pokiaľ už máte knihu ITIL Practitioner guidance a nepožadujete od nás ďalší exemplár, odpočítame Vám z ceny kurzu 100 EUR + DPH/ ks.

Certifikačná skúška ITIL Practitioner AXELOS® stojí ďalších 240 € na osobu. V tejto cene je zahrnuté vystavenie elektronického certifikátu AXELOS skúšobným inštitútom - Examination Institute autorizovaným vlastníkom metodiky PRINCE2 AXELOS Limited (za podmienky zloženia skúšky).

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Poskytujeme zľavy pre vnútrofiremné kurzy a samoplatcov. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že školenia ITIL nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si kúpite certifikačný kurz ITIL Practitioner POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu ITIL Practitioner akreditovaného niektorým oprávneným medzinárodným skúšobným inštitútom (t.j. Acquiros, APMG, BCS, EXIN, PEOPLECERT) realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie ITIL Practitioner, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz.

Nárok na opakovanie školenia platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete ľubovoľný termín otvoreného kurzu ITIL Practitioner uvedený v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín plne obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu alebo sa z akéhokoľvek dôvodu necítite byť na certifikačnú skúšku dostatočne pripravení.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu aj certifikačnej skúšky ITIL.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach jej uplatnenia nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky - platia obdobné záruky ako pre kurzy a skúšky PRINCE2.

 

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch a cenách našich kurzov ITIL Practitioner kliknite na kalendár kurzov. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

 

Ak máte záujem o kurz ITIL Practitioner Expres alebo o vnútrofiremné školeníe:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Do 2 pracovných dní Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.

 

Termíny a postup objednania

V našom kalendári zvoľte termín a miesto, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta sa automaticky prenesú do nášho online objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

Pokiaľ ste nenašli pre Vás vhodný termín alebo ak máte záujem o vnútrofiremný termín, kontaktujte nás prosím s uvedením predmetu Vášho záujmu, počtu osôb, požadovaného miesta konania, rámcového termínu a Vašich kontaktných údajov. Do 2 pracovných dní Vám zašleme ponuku.