Menu

Mag. phil. Markus Hochholdinger

Image
  • MBA (škola manažmentu, Univerzita Cranfield)
  • PRINCE2 Registered Practitioner
  • M_o_R (Management of Risk) Registered Practitioner
  • Managing Partner spoločnosti DOGMASITES Information Technology Services GmbH vo Viedni                             

Markus Hochholdinger je absolventom školy manažmentu na Univerzite Cranfield. Je držiteľom certifikátov PRINCE2 Registered Practitioner, M_o_R (Management of Risk) Registered Practitioner. V súčasnosti pôsobí ako Managing Partner spoločnosti DOGMASITES Information Technology Services GmbH vo Viedni. Má 12. ročné skúsenosti ako IT projektový manažér v rôznych spoločnostiach. Špecializuje sa na riadenie rizík a zmien v IT programoch a projektoch.