Menu

PEOPLECERT uverejnil odporúčané predajné ceny skúšok PRINCE2® a ITIL® platné od 1.1.2018

ceny skúšok PRINCE2 a ITIL 2018

PEOPLECERT, od 1.1.2018 jediný skúšobný inštitút PRINCE2®, ITIL® a ostatných best practice štandardov AXELOS®, uverejnil odporúčané predajné ceny certifikačných skúšok realizovaných v rokoch 2018 a 2019.

Ceny najpopulárnejších skúšok sú:

  • PRINCE2 Foundation 200 € + 10 € za skúšku písanú na papieri, t.j. spolu 210 €
  • PRINCE2 Practitioner 285 € + 10 € za skúšku písanú na papieri, t.j. spolu 295 €
  • ITIL Foundation 200 € + 10 € za skúšku písanú na papieri, t.j. spolu 210 €

Ceny uverejňujeme so súhlasom PEOPLECERTu, ktorý je našim primárnym skúšobným inštitútom už od 1.1.2014. Všetky ceny platia na osobu a pokus a sú uvedené bez DPH. Ako akreditovaná tréningová organizácia a strategický partner PEOPLECERTu ich samozrejme rešpektujeme. Potvrdenie strategického partnerstva PEOPLECERT-POTIFOB je dostupné tu.

Upozorňujeme, že ak sa stretnete s ponukou skúšok realizovaných po 1.1.2018 za ceny nižšie ako tieto odporúčané ceny, môže sa jednať o ponuku falošných skúšok a certifikátov.

Na výskyt takýchto falzifikátov upozorňujeme na základe opakujúcich sa žiadostí o pomoc zo strany osôb, ktoré sa na nás obrátili potom, ako sa stali obeťami neserióznych poskytovateľov ponúkajúcich "svoje vlastné" certifikačné skúšky PRINCE2, ITIL a iných best practice štandardov.

 

 

Pridať nový komentár