Menu

Prichádza nová verzia PRINCE2 - PRINCE2 2017!

PRINCE2 2017

AXELOS 10.1.2017 oficiálne ohlásil spustenie novej verzie PRINCE2  - PRINCE2 2017 vrátane rámcového harmonogramu.

Najpodstatnejšie novinky verzie 2017:

 1. jasné uvedenie, čo je "povinné minimum" pre riadenie projektu podľa PRINCE2
 2. návod, ako prispôsobovať PRINCE2, je zapracovaný v každej kapitole o téme, pričom je explicitne uvedené, ako prispôsobovať PRINCE2 agilnému prostrediu atď.  (vo verzii 2009 je prispôsobovaniu venovaná len 1 kapitola na konci knihy)
 3. nová kapitola o embeddingu - vsadzovaní PRINCE2 do organizácie
 4. premenovanie niektorých hlavných riadiacich produktov, napr. stratégií na prístupy
 5. certifikáty PRINCE2 Practitioner podľa verzie 2017 budú platiť len 3 roky (certifikáty PRINCE2 Practitioner v súčasnosti platia 5 rokov)
 6. NEbudú dostupné recertifikačné skúšky PRINCE2 Practitioner - pre recertifikáciu bude potrebné buď zložiť znova plnú skúšku Practitioner alebo nazbierať 45 bodov neustáleho odborného rozvoja (CPD points)
 7. Pre verziu PRINCE2 2017 sa v dohľadnej dobe NEpočíta s certifikačnými skúškami v slovenčine ani češtine.

 

Kľúčové termíny:

 • marec 2017: spustenie príjmu objednávok na knihu Managing Successful Projects With PRINCE2 2017 (PRINCE2 2017 manuál)
 • máj 2017: spustenie distribúcie PRINCE2 2017 manuálov
 • 10.7.2017: spustenie kurzov a skúšok PRINCE2 podľa verzie 2017 (len anglické skúšky a PRINCE2 2017 manuály)
 • 2. polovica roku 2017: prechodné obdobie - možnosť absolvovať kurz a certifikovať sa podľa verzie PRINCE2 2009 aj 2017
 • od 1.1.2018: anglické certifikačné skúšky PRINCE2 dostupné už len podľa verzie 2017; slovenské a české skúšky podľa verzie 2009 budú dostupné aj po 1.1.2018.

 

Čo to znamená pre záujemcov o kurzy a certifikáciu PRINCE2?

 1. Pokiaľ chcete certifikačnú skúšku PRINCE2 absolvovať v slovenčine alebo češtine, odporúčame nákup neodkladať, keďže:
  • slovenské a české skúšky budú aj naďalej dostupné len podľa verzie 2009
  • u skúšok PRINCE2 Foundation i Practitioner sa so spustením verzie 2017 zvýši počet bodov nutných na zloženie skúšky na 55% zo súčasných 50%
  • dňom spustenia certifikácie PRINCE2 podľa verzie 2017, čiže od 10.7.2017 sa skráti aj doba platnosti nových certifikátov PRINCE2 Practitioner podľa verzie 2009
  • pre novú verziu PRINCE2 už nebudú dostupné recertifikačné skúšky (PRINCE2 Practitioner Re-registration), ale iba plné skúšky Practitioner.
   Do obsahu našich kurzov PRINCE2 Foundation vedených podľa verzie 2009 sme doplnili vysvetlenie hlavných rozdielov medzi verziami PRINCE2 2009 a 2017. V cene našich kurzov PRINCE2 2017 je zas zahrnutý balíček pre spätnú kompatibilitu s verziou PRINCE2: 2009.
 2. Pokiaľ ovládate angličtinu na dostatočne dobrej úrovni na to, aby ste absolvovali kurz aj skúšku PRINCE2 s anglickými materiálmi a certifikáciu nemusíte absolvovať súrne (napr. kvôli predloženiu certifikátu do výberového konania) a nevadí vám skrátenie platnosti certifikátov Practitioner na 3 roky, odporúčame vám počkať na spustenie školení a certifikácie podľa verzie 2017.
 3. Od polovice roku 2017 budú všetky naše verejné kurzy PRINCE2 vedené podľa verzie 2017, pričom ich absolventi zdarma obdržia náš balíček pre spätnú kompatibilitu s verziou 2009. U vnútrofiremných školení si zákazníci budú môcť až do konca roku 2017 vybrať, či majú byť vedené podľa verzie 2017 alebo 2009.

 

Čo to znamená pre existujúcich držiteľov certifikátov PRINCE2?

 1. certifikáty ostávajú v platnosti - Foundation doživotne, Practitioner do termínu uvedeného na certifikáte
 2. držitelia certifikátov PRINCE2 Foundation podľa verzie 2009 môžu absolvovať skúšky PRINCE2 Practitioner podľa verzie 2017
 3. AXELOS odporúča držiteľom certifikátov PRINCE2 podľa verzie 2009, príp. starších, oboznámiť sa s PRINCE2 2017.

Oficiálny dokument AXELOS s odpoveďami na často kladené otázky o PRINCE2 2017 je dostupný v priloženom pdf súbore. V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na .

Tento príspevok podľa potreby priebežne dopĺňame o odpovede na Vaše otázky ohľadne PRINCE2 2017.

Pridať nový komentár