Menu

recertifikácia PRINCE2® Practitioner - dostupná do Vianoc 2017

Blíži sa dátum expirácie Vášho certifikátu PRINCE2 Practitioner a chcete sa pripraviť na recertifikáciu?

V tom prípade Vám ponúkame recertifikačný kurz PRINCE2, v rámci ktorého môžete zložiť samotnú recertifikačnú skúšku.

Obsah kurzu je rovnaký ako naše školenie PRINCE2 Practitioner. Pod vedením skúseného lektora absolvujete dôkladnú prípravu na skúšku a praktickými cvičeniami v skupinách si osviežite aj aplikáciu PRINCE2 na projekty z praxe.

Na školenie si môžete "priniesť" Váš vlastný projekt a vyskúšať si správnu aplikáciu PRINCE2 na ňom. V programe kurzu je tiež vyčlenený dostatok priestoru na zodpovedanie Vašich otázok ku skúške i k praktickému využitiu PRINCE2 vo Vašej organizácii.

Ako prví a zatial jediní v SR vedieme všetky naše verejné kurzy PRINCE2 už od 10.7.2017 podľa najnovšej verzie - PRINCE2 2017. U vnútrofiremných kurzov je možné vybrať si medzi novou (2017) a starou (2009) verziou PRINCE2.

Upozorňujeme, že recertifikačné skúšky sú dostupné len do 31.12.2017, a to v angličtine podľa verzie PRINCE2: 2009. Po tomto termíne bude nutné pre obnovu certifikátu nanovo zložiť plnú skúšku PRINCE2 Practitioner.

recertifikácia PRINCE2

Každý účastník nášho prípravného kurzu na recertifikáciu PRINCE2 obdrží:

 • najnovšiu verziu oficiálnej publikácie AXELOS "Managing Successful Projects with PRINCE2" - PRINCE2 manuálu
 • účastnícky manuál PRINCE2 POTIFOB s oficiálnymi cvičnými certifikačnými testami a podrobnou i prehľadovou procesnou mapou PRINCE2 formátu A3
 • prístup do nášho e-learningového prostredia PRINCE2 Practitioner
 • šablóny všetkých 26 hlavných riadiacich produktov PRINCE2 podľa najnovšej verzie PRINCE2 v angličtine alebo češtine podľa Vášho výberu
 • e-mailovú odbornú podporu od momentu objednania kurzu
 • u kurzov vedených podľa verzie PRINCE2 2017 na požiadanie balíček pre spätnú kompatibilitu s verziou 2009 - súbor slidov verzie 2009, ktoré sú vo verzii 2017 iné alebo nie sú vôbec a prevodový slovníček zmenených pojmov
 • prístup na oficiálny portál pre certifikovaných prevádzkovaný skúšobným inštitútom
 • písacie potreby, praktickú tašku na materiály, občerstvenie a obedy počas kurzu

Od účastníkov prípravného kurzu na recertifikáciu PRINCE2 sa kvôli kvalitnej príprave na recertifikačnú skúšku očakáva, že okrem samotného školenia venujú ešte pred ním cca 20 hodín príprave podľa našich inštrukcií. Túto prípravu si je potrebné rozložiť podľa možností na 2 týždne, minimálne na 1 týždeň pred kurzom.


Dôsledná príprava pred kurzom :

 • Vám umožní vyťažiť z prezenčnej časti školenia maximum
 • odbúrava značnú časť prípadnej nervozity z recertifikačný skúšky
 • skracuje čas potrebný na samotné prezenčné školenie na 2 dni vrátane recertifikácie, vďaka čomu budete v práci "chýbať " kratšiu dobu
 • zásadným spôsobom zvyšuje pravdepodobnosť úspechu na recertifikácii
 • Vám umožní s istotou absolvovať recertifikačnú skúšku PRINCE2 priamo na školení bez nutnosti dodatočnej prípravy po ňom a opätovnej nepřítotomnosti v práci , čím šetrí Váš čas i peniaze (túto možnosť neponúkajú všetci poskytovatelia). Samozrejme, v prípade, že by ste po absolvovaní kurzu necítili potrebnú istotu, umožníme Vám bezplatne si certifikačnú skúšku odložiť (ani túto možnosť neponúkajú všetci poskytovatelia).
 • Vám umožňuje využiť našu záruku kvality (pozri dole).

Všetky materiály a pokyny potrebné na túto prípravu sú zahrnuté v cene kurzu a zašleme Vám ich ihneď po obdržaní zálohovej platby.

 

Recertifikačná skúška PRINCE2

prebiehajúca podľa verzie PRINCE2: 2009 je v obdobnom formáte ako PRINCE2 Practitioner (objective testing format - nie esej), avšak je kratšia. Obsahuje 3 otázky, z ktorých každá má 10 podotázok. Za každú správne zodpovedanú podotázku získate 1 bod. Na zloženie skúšky je potrebné získať spolu aspoň 55% bodov.

Recertifikačnú skúšku PRINCE2 je možné absolvovať v angličtine alebo v inom svetovom jazyku. Základná literatúra - PRINCE2 manuál je dostupná v angličtine a ďalších rozšírených jazykoch (s prekladom PRINCE2 manuálu do slovenčiny sa zatiaľ nepočíta).

Poplatky za recertifikačnú skúšku PRINCE2 (1 pokus) a vystavenie nového elektronického medzinárodného certifikátu PRINCE2 Practitioner platného 5 rokov od zloženia recertifikačnej skúšky sú zahrnuté v cene nášho kurzu.

Papierový certifikát máte možnosť získať za doplatok 25 € + DPH.

Výsledok skúšky bude kandidátovi oznámený e-mailom do 3 pracovných dní po jej uskutočnení.

Recertifikácia PRINCE2 hodnotí, či je kandidát stále schopný aplikovať metodiku PRINCE2 na riadenie jednoduchého projektu v prostredí podporujúcom PRINCE2. Kandidát musí preukázať schopnosť aplikovať i prispôsobovať metodiku PRINCE2 tak, aby s jej pomocou vyriešil zadania z oblasti riadenia projektu stanovené v prípadovej štúdii a tiež odhalil i napravil prípadné chyby pri jej aplikácii.

Každý účastník našich recertifikačných kurzov PRINCE2 od nás dostane podrobný popis certifikácie a súbor osvedčených rád a odporúčaní, ako ju zvládnuť.

Úspešní absolventi skúšky získavajú právo používať prestížny titul projektového manažéra PRINCE2 Practitioner ďalších 5 rokov od úspešného absolvovania recertifikácie.

Pre kandidátov recertifikácie PRINCE2, ktorí majú zdravotné postihnutie, platia pri skúške určité úľavy. Ak si chcete takú úľavu uplatniť, je potrebné informovať nás o tom pri objednaní kurzu PRINCE2 a na samotné školenie si priniesť príslušné lekárske potvrdenie. Pre viac informácií o týchto úľavách nás prosím kontaktujte.

 

Miesto konania prípravných kurzov na recertifikáciu PRINCE2 a recertifikačných skúšok

Verejné recertifikačné kurzy PRINCE2 organizujeme v Bratislave, Brne a Prahe a príležitostne aj v ďalších mestách. Konajú sa v rovnakých termínoch ako certifikačné kurzy PRINCE2 Practitioner. Ich termíny nájdete v Kalendári kurzov.

Podrobné informácie o mieste konania našich verejných kurzov a certifikačných skúšok PRINCE2 nájdete na podstránke Školiace priestory.

Pokiaľ máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení PRINCE2, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Náš verejný recertifikačný kurz projektového riadenia PRINCE2 (PRINCE2 Re-registration) stojí 475 € na osobu.

V cene sú zahrnuté všetky potrebné školiace materiály, kniha Managing Successful Projects With PRINCE2 2009 Edition, občerstvenie a obedy počas školenia.

Rertifikačná skúška PRINCE2 AXELOS® (PRINCE2 Practitioner re-registration exam) stojí ďalších 210 € na osobu a pokus (zvýhodnená cena platná pri kúpe spolu s kurzom). tejto cene je zahrnuté vystavenie elektronického certifikátu skúšobným inštitútom - Examination Institute autorizovaným vlastníkom metodiky PRINCE2 AXELOS Limited (za podmienky zloženia skúšky).

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše obchodné podmienky.

Možné zľavy

Pri objednávke verejných kurzov pre viac osôb, pre samoplatcov a vnútrofiremné kurzy ponúkame zľavy a zvýhodnenia popísané na podstránke Zľavy z cien našich kurzov PRINCE2.

Ak už máte PRINCE2 manuál verzie 2009 a nepožadujete teda od nás jeho dodanie, odpočítame Vám z ceny kurzu 80 EUR + DPH/ os. Prosím uveďte túto skutočnosť do poznámky v objednávke.

Upozornenie: PRINCE2 manuály verzie 2005 a staršie sú na recertifikačnú skúšku nepoužiteľné, pretože verzia 2009 je oproti nim výrazne zmenená.

Špeciálna ponuka:

Pokiaľ máte záujem osviežiť si Vašu znalosť PRINCE2 od úplných základov, môžete si spolu s recertifikačným kurzom objednať tiež naše školenie PRINCE2 Foundation (bez skúšky Foundation - tá platí doživotne). Celková cena za oba tieto kurzy potom je 970 € + DPH na osobu + 210 € + DPH za recertifikačnú skúšku (1 pokus).


Termíny verejných recertifikačných kurzov PRINCE2 nájdete tu.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia PRINCE2 ani ostatných metodík projektového riadenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave recertifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz PRINCE2 POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu recertifikačnú skúšku PRINCE2 nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú recertifikačnú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

Mimochodom, doterajšia celková úspešnosť (tzv. pass rate) absolventov našich certifikačných kurzov na skúškach PRINCE2 je 94% a u úrovne PRINCE2 Foundation 98%, pričom sme najväčším poskytovateľom certifikačných kurzov PRINCE2 na Slovensku a v Českej republike s viac ako 2.900 absolventmi z týchto krajín.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín recertifikačného školenia PRINCE2 záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov alebo z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek inde obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku akreditovaného recertifikačného kurzu PRINCE2 realizovaného v Slovenskej republike s porovnateľnými zárukami, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.
 

Záruka udržania know - how:

Ak vám váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie projektového riadenia PRINCE2, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know - how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie zdarma. Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach pre jej uplatnenie nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Tiež chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď zrazu potrebujete posunúť termín Vášho kurzu alebo sa z akéhokoľvek dôvodu necítite byť na certifikačnú skúšku dostatočne pripravení.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom i českom trhu ponúkame férové ​​podmienky posunutia kurzu aj skúšky PRINCE2.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach pre jej uplatnenie nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky.

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov si zvoľte termín a miesto kurzu PRINCE2 Practitioner, ktoré Vám vyhovuje. Potom kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Stačí doplniť zvyšné údaje, do poznámky uviesť, že máte záujem o recertifikačný kurz a odkliknúť odoslanie objednávky.

Ak máte záujem o vnútrofiremné kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

Potom nás prosím kontaktujte.

Naša spoločnosť POTIFOB, s.r.o. je najväčšia slovenská akreditovaná tréningová organizácia - ATO PRINCE2. Recertifikačné kurzy PRINCE2 vedú naši skúsení akreditovaní tréneri PRINCE2, zvyčajne priamo hlavný tréner Ing. Štefan Ondek, PMP. Na Slovensku a v Česku sme už pripravili na certifikáciu a recertifikáciu PRINCE2 viac ako 2.900 osôb. Ich vybrané referencie nájdete tu.