Menu

Úvod do PRINCE2®

Ciele školenia

Stručne predstaviť metodiku projektového riadenia PRINCE2, jej princípy, procesy a témy, rozdelenie projektových rolí a zodpovedností podľa metodiky PRINCE2, ako aj certifikáciu PRINCE2.

POTIFOB je najväčšia akreditovaná tréningová organizácia - ATO PRINCE2 v SR a jediná slovenská strategická ATO AXELOS Limited, vlastníka PRINCE2 a ďalších global best practice štandardov. Kurzy Úvod do PRINCE2 vedú naši skúsení akreditovaní tréneri PRINCE2, obvykle priamo vedúci tréner POTIFOB Ing. Štefan Ondek, PMP - 1. akreditovaný tréner PRINCE2 v SR.

Účastníci a prínosy

Tento kurz je vhodný pre projektových manažérov, vedúcich tímov, projektových koordinátorov, analytikov, pracovníkov z oblasti riadenia ľudských zdrojov a všetkých, ktorí:

 • riadia projekty alebo sa na nich podieľajú
 • chcú získať rýchly základný prehľad o metodike projektového manažmentu PRINCE2
 • majú záujem o "ochutnávkové" školenie PRINCE2 predtým, než sa rozhodnú, či investovať do certifikačného kurzu.

 

Školenie Úvod do PRINCE2 Vám dá odpoveď na nasledovné otázky:

 • Čo je metodika projektového riadenia PRINCE2?
 • Aké sú jej prínosy, princípy, procesy a témy?
 • Ako by mali byť rozdelené právomoci a zodpovednosti medzi projektovú radu, projektového manažéra a ostatné projektové roly?
 • Ako funguje certifikácia PRINCE2 Foundation a Practitioner?

 

Popis školenia

Úvod do PRINCE2 je poldenné školenie projektového manažmentu, ktorého obsah je do veľkej miery zhodný s prvým poldňom nášho certifikačného kurzu PRINCE2 Foundation (avšak na rozdiel od tohto kurzu nezahŕňa žiadnu certifikačnú skúšku).

Spravidla ho realizujeme v slovenčine s použitím anglickej odbornej terminológie, pričom po dohode ho je možné uskutočniť aj čisto v slovenčine, čisto v angličtine alebo v nemčine. Vzdelávacie materiály, ktoré obdrží každý účastník, sú k dispozícii vanglickej a slovenskej mutácii (účastníci dostanú tú jazykovú mutáciu, ktorú si vyberú).

V rámci školenia získate úvodný prehľad o všetkých 7 princípoch, 7 témach a 7 procesoch PRINCE2, ako aj o základnom rozdelení rolí a zodpovedností v projekte podľa metodiky PRINCE2. Zároveň nadobudnete predstavu o tom, čo sa môžete naučiť na našich certifikačných kurzoch projektového riadenia PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practitioner.

Každý účastník nášho verejného kurzu Úvod do PRINCE2 obdrží:

 • predkurzové inštrukcie, ktoré Vám umožnia kvalitne sa na kurz pripraviť a vyťažiť z neho maximum
 • plnofarebný účastnícky manuál PRINCE2 POTIFOB v slovenčine alebo angličtine (podľa Vášho výberu) s učebnými textami, prezentáciou, procesnýmodelom PRINCE2 a prípadovou štúdiou
 • podľa vlastného výberu oficiálnu anglickú publikáciu AXELOS "PRINCE2 Pocketbook" alebo exkluzívne u nás slovenský preklad "PRINCE2 Précis" - zhrnutie kľúčových prvkov PRINCE2 alebo český preklad knihy "PRINCE2 pro řízení malých projektů" od Colina Bentleyho, "praotca" tejto metodiky
 • prístup k oficiálnemu anglicko-slovenskému a v prípade záujmu aj anglicko-českému výkladovému terminologickému slovníku PRINCE2
 • šablóny všetkých hlavných riadiacich produktov (dokumentov) PRINCE2 pripravené na použitie vo Vašich projektoch v angličtine alebo češtine
 • písacie potreby a občerstvenie počas kurzu.

 

Miesto konania

Informácie o mieste konania našich verejných kurzov projektového riadenia nájdete na podstránke Školiace priestory.

 

Otvorené, polootvorené a vnútrofiremné kurzy a školenia

Naše kurzy a školenia realizujeme ako otvorené, polootvorené i vnútrofiremné. Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení na mieru, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Poldenné školenie projektového manažmentu Úvod do PRINCE2 stojí 37 € na osobu + DPH. V cene sú zahrnuté potrebné školiace materiály, šablóny všetkých hlavných riadiacich produktov PRINCE2 a občerstvenie.

Špeciálna ponuka:

Ak si u nás objednáte školenie Úvod do PRINCE2 a do 30 kalendárnych dní od jeho absolvovania si u nás záväzne objednáte náš kurz PRINCE2 Foundation, obdržíte zľavu z ceny tohto kurzu vo výške 30 €.

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku školenia Úvod do PRINCE2 vedeného trénerom PRINCE2 akreditovaným niektorým oprávneným skúšobným inštitútom - Examination Institute (EI), t.j. PRINCE2 Approved Trainerom, s porovnateľnými zárukami poriadaného na Slovensku, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše obchodné podmienky.

 

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch a cenách našich kurzov a školení kliknite na Kalendár a ceny školení. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Termín školenia Úvod do PRINCE2 je rovnaký ako 1. deň školenia PRINCE2 Foundation (preto termíny školenia Úvod do PRINCE2 v kalendári zväčša samostatne neuvádzame). Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Do poznámky uveďte, že máte záujem o úvod. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky. 

 

Ak máte záujem o vnútrofiremný kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

Kontaktujte nás prosím.