Menu

Úvod do ITIL®

Pre koho je Úvod do ITIL a čo Vám prinesie?

Úvod do ITIL je relevantný pre všetkých, ktorí sa zaoberajú IT procesmi, optimalizáciou poskytovania IT služieb a pod. Jedná sa predovšetkým o IT manažérov, IT procesných špecialistov, projektových manažérov a všetkých, ktorí sa podľa daných procesov riadia.

Uvedie Vás do problematiky poskytovania IT služieb, predstaví terminológiu v rámci IT procesov, koncepciu ITIL, životný cyklus IT služieb, základné procesy fáz životného cyklu.

 

Popis školenia

Úvod do ITIL je poldenné školenie, ktorého obsah je zhodný s prvým poldňom nášho trojdenného certifikačného kurzu ITIL Foundation (na rozdiel od tohto kurzu je bez certifikačnej skúšky).

Spravidla ho realizujeme v slovenčine/ češtine s použitím anglickej odbornej terminológie. Vzdelávacie materiály, ktoré obdrží každý účastník školenia, sú k dispozícii v angličtine.

V rámci školenia získate úvodný prehľad o terminológii v rámci IT procesov, koncepcii ITIL, životnom cykle IT služieb, základných procesoch fáz životného cyklu.

Zároveň získate predstavu o tom, čo sa môžete naučiť na našom certifikačnom kurze ITIL Foundation.

Každý účastník nášho kurzu Úvod do ITIL obdrží:

  • predkurzové inštrukcie, ktoré Vám umožnia kvalitne sa na kurz pripraviť a vyťažiť z neho maximum
  • plnofarebný účastnícky manuál ITIL v angličtine s prezentáciou
  • prístup k oficiálnym cvičným testom ITIL Foundation
  • písacie potreby, občerstvenie počas kurzu.

 

Miesto konania

Informácie o mieste konania našich verejných kurzov projektového riadenia nájdete na podstránke Školiace priestory.

 

Otvorené, polootvorené a vnútrofiremné kurzy a školenia

Naše kurzy a školenia realizujeme ako otvorené, polootvorené i vnútrofiremné. Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení na mieru, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Poldenné školenie Úvod do ITIL stojí 37 € na osobu + DPH. V cene sú zahrnuté potrebné školiace materiály a občerstvenie.

Špeciálna ponuka:

Ak si u nás objednáte školenie Úvod do ITIL a do 30 kalendárnych dní od jeho absolvovania si u nás záväzne objednáte náš kurz ITIL Foundation, obdržíte zľavu z ceny tohto kurzu vo výške 20 €.

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku školenia Úvod do ITIL vedeného trénerom ITIL akreditovaným niektorým oprávneným skúšobným inštitútom - Examination Institute (EI), s porovnateľnými zárukami poriadanom na Slovensku, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše obchodné podmienky.

 

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch a cenách našich kurzov a školení kliknite na Kalendár a ceny školení. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Termín školenia Úvod do ITIL je rovnaký ako 1. deň trojdnového školenia ITIL Foundation (preto termíny školenia Úvod do ITIL v kalendári zväčša samostatne neuvádzame). Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

 

Ak máte záujem o vnútrofiremný kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

Kontaktujte nás prosím.