Menu

Úvod do PRINCE2 Agile®

Školenie Úvod do PRINCE2 Agile rámcovo predstavuje rozšírenie metodiky projektového riadenia PRINCE2 - PRINCE2 Agile, jeho zloženie, základné princípy, prínosy a certifikáciu PRINCE2 Agile.

POTIFOB je najväčšia akreditovaná tréningová organizácia - ATO PRINCE2 v SR a jediná slovenská strategická ATO AXELOS Limited, vlastníka PRINCE2 a ďalších global best practice štandardov. Kurzy Úvod do PRINCE2 vedú naši skúsení akreditovaní tréneri PRINCE2.

 

Pre koho je Úvod do PRINCE2 Agile a čo Vám prinesie?

Tento kurz je vhodný pre projektových manažérov, vedúcich tímov, projektových koordinátorov, analytikov, pracovníkov z oblasti riadenia ľudských zdrojov a všetkých, ktorí:

 • riadia projekty alebo sa na nich podieľajú
 • chcú získať rýchly základný prehľad o rozšírenie metodiky projektového riadenia PRINCE2 - PRINCE2 Agile
 • majú záujem o "ochutnávkové" školenie PRINCE2 Agile predtým, než sa rozhodnú, či investovať do certifikačného kurzu.

 

Školenie Úvod do PRINCE2 Agile Vám dá odpoveď na nasledovné otázky:

 • Čo je rozšírenie metodiky projektového riadenia PRINCE2 - PRINCE2 Agile?
 • Čo všetko rozšírenia obsahuje a pokrýva?
 • Aké sú prínosy tohto rozšírenia?
 • Prečo je vhodné kombinovať projektové riadenie PRINCE2 s agilnými spôsoby práce?
 • Ako funguje certifikácia PRINCE2 Agile?

 

Popis školenia

Úvod do PRINCE2 Agile je poldenné školenie projektového manažmentu, ktorého obsah je do veľkej miery zhodný s prvým poldňom nášho certifikačného kurzu PRINCE2 Agile (avšak na rozdiel od tohto kurzu nezahŕňa žiadnu certifikačnú skúšku).

Spravidla ho realizujeme v slovenčine s použitím anglickej odbornej terminológie, pričom po dohode ho je možné uskutočniť aj čisto v angličtine. Vzdelávacie materiály, ktoré obdrží každý účastník, sú k dispozícii v angličtine.

V rámci školenia získate úvodný prehľad o vzájomnej kombinácii metodiky projektového riadenia PRINCE2 a agilných spôsobov práce. Zároveň získate predstavu o tom, čo sa môžete naučiť na našom certifikačnom kurze projektového riadenia PRINCE2 Agile.

Každý účastník nášho verejného kurzu Úvod do PRINCE2 obdrží:

 • predkurzové inštrukcie
 • plnofarebný účastnícky manuál PRINCE2 POTIFOB v angličtine s učebnými textami
 • písacie potreby a občerstvenie počas kurzu.

 

Miesto konania

Informácie o mieste konania našich verejných kurzov projektového riadenia nájdete na podstránke Školiace priestory.

 

Otvorené, polootvorené a vnútrofiremné kurzy a školenia

Naše kurzy a školenia realizujeme ako otvorené, polootvorené i vnútrofiremné. Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení na mieru, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Poldenné školenie projektového manažmentu Úvod do PRINCE2 stojí 37 € na osobu + DPH. V cene sú zahrnuté potrebné školiace materiály, občerstvenie a obed.

Špeciálna ponuka:

Ak si u nás objednáte školenie Úvod do PRINCE2 Agile a do 30 kalendárnych dní od jeho absolvovania si u nás záväzne objednáte náš kurz PRINCE2 Agile, obdržíte zľavu z ceny tohto kurzu vo výške 30 €.

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku školenia Úvod do PRINCE2 Agile vedeného trénerom PRINCE2 akreditovaným niektorým oprávneným skúšobným inštitútom - Examination Institute (EI), t.j. PRINCE2 Approved Trainerom, s porovnateľnými zárukami poriadaného na Slovensku, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše obchodné podmienky.

 

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch a cenách našich kurzov a školení kliknite na Kalendár a ceny školení. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Termín školenia Úvod do PRINCE2 je rovnaký ako 1. deň školenia PRINCE2 Agile. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

 

Ak máte záujem o vnútrofiremný kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

Kontaktujte nás prosím.