Menu

Value Stream Map (VSM) školenie – rozšírené školenie

Value Stream Map (VSM) školenie – rozšírené školenie

Toto školenie poskytuje stručný prehľad o metodológii Lean a Six Sigma a jej nástrojoch v kancelárskom prostredí. VSM školenie je školenie v reálnom kancelárskom prostredí a naučí účastníkov mapovať a analyzovať tzv. office procesy technikou VSM (Value Stream Mapping), ktorá pomáhá odhaliť plytvanie a identifikuje príležitosti pre zlepšenie procesov. Súčasťou kurzu je realizácia hodnotovej a časovej analýzy reálneho projektu vybraného kancelárskeho podniku a návrh budúceho stavu procesu.


Obsahová náplň Value Stream Map (VSM) školenia – rozšírenie základného  školenia Lean Six Sigma Yellow Belt

Výsledkom workshop je pripravená hodnotová mapa zvoleného procesu AS-IS z organizácie. Sumarizácia procesných krokov, slabých miest v procese, plytvanie v procese. Návrh hodnotovej mapy TO-BE.
Praktické využití Value Stream Mapping: VSM ako podrobná vizualizácia procesov umožní managementu identifikovať príčiny zbytočného plytvania zdrojov (času, ľudskej práce, materiálnych, informačných alebo finančných zdrojov). Techniku Value Stream Mapping používajú pracovníci, ktorí majú zodpovednosť za zlepšovanie procesov alebo riadenie kvality v organizaci. Mapovanie hodnotových tokov pomáha odhaliť možné straty, úzke miesta, slabé stránky a dôvody neefektivnych tokov kdekoľvek v organizácii. Je možné ju aplikovať na celú organizáciu alebo iba na jej určitú časť.

Trvanie kurzu

VSM – Value Stream Map (Hodnotová mapa) – Odporúčané 1-2 dni.

Cena

110,- EUR bez DPH / osoba / deň

Odporúčania: Pripravený skutočný process z prostredia danej organizácie, ponúkame pomoc pred samotným školením za účelom identifikácie konkrétneho procesu.

Poznámka: Toto školenie VSM môže byť použité ako nadstavba základného školenia LSS Yellow Belt rozšíreného o ďalši 1-2 dni školenia VSM. VSM školenie môže byť však uskutočnené aj ako samostatný 1-2 dňový individuálny kurz.

Minimálny počet účastníkov 5
Maximálny počet účastníkov 16

Ako objednať?

Kurz nabízíme ako vnútrofiremný.

Kontaktujte nás prosím o počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.