Menu

JUDR. Vladimír Tuka, ACC (ICF)

 Image 
  • Results Certified Coach, Regionálny manažér Results Coaching Systems pre ČR a SR
  • Executive leadership coach, facilitátor a tréner koučovacích zručností

Vyštudoval Ecole Nationale d´Administration vo Francúzsku. Viac než 10 rokov pôsobil ako český diplomat, neskôr pracoval vo vrcholových manažérskych pozíciách v ČR. Ablovoval štúdium koučingu na Novom Zólande, v Austrálii a vo Veľkej Británii. V súčasnosti pôsobí ako tréner Reuslt Coach Systems v Londýne a v Sydney, zároveň pôsobí ako regionálny manažér Results Coaching Systems v Českej republike. Trénuje manažérov významných českých spoločností a študentov MBA.