Menu

Člen projektového tímu

Spoznajte metodiku projektového riadenia PRINCE2 a získajte medzinárodne uznávaný certifikát PRINCE2 Foundation AXELOS®.
Poldenný kurz, ktorý Vás uvedie do sveta agilného vývoja. Predstavuje históriu Agile, najznámejšie a najpoužívanejšie agilné rámce, koncepty, techniky a spôsoby správania.
Vstúpte s nami do sveta populárnych agilných rámcov, prístupov, techník a spôsobov správania. Pripravte sa na certifikačnú skúšku Agile Scrum Foundation EXIN®.
Poldňové školenie, ktoré vás uvedie do ITIL - najpopulárnejšieho štandardu pre riadenie IT služieb.
Zoznámte sa s globálnym štandardom riadenia IT služieb - ITSM a získajte medzinárodne platný certifikát ITIL Foundation AXELOS.
Agilné riadenie vývoja a prevádzky IT - skĺbenie ITSM a agile.
Novinka
Nový prístup k riadeniu služieb pre digitálny vek. S certifikáciou EXIN®.
Najrýchlejšia príprava na certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation od AXELOSu.
Novinka
Online kurz, v ktorom nájdete všetko potrebné pre zvládnutie základov metodiky PRINCE2 samoštúdiom a zloženie medzinárodnej certifikačnej skúšky PRINCE2 Foundation AXELOS.
Pripravili sme pre Vás školenie Úvod do PMI, ktoré stručne predstavuje štandard projektového riadenia PMI s dôrazom na PMI PMBOK Guide 5th Edition.
Rýchle rámcové predstavenie najpopulárnejšej metodiky projektového riadenia - PRINCE2.