Menu

Člen projektového tímu

Spoznajte metodiku projektového riadenia PRINCE2 a získajte medzinárodne uznávaný certifikát PRINCE2 Foundation AXELOS®.
Vstúpte s nami do sveta populárnych agilných rámcov, prístupov, techník a spôsobov správania. Pripravte sa na certifikačnú skúšku Agile Scrum Foundation EXIN.
Získajte pokročilé znalosti agile potrebné pre rolu scrum mastra a medzinárodnú certifikáciu EXIN Agile Scrum Master.
Zoznámte sa s globálnym štandardom riadenia IT služieb - ITSM a získajte medzinárodne platný certifikát ITIL Foundation AXELOS.
Agilné riadenie vývoja a prevádzky IT - skĺbenie ITSM a agile.
Novinka
Online kurz, v ktorom nájdete všetko potrebné pre zvládnutie základov metodiky PRINCE2 samoštúdiom a zloženie medzinárodnej certifikačnej skúšky PRINCE2 Foundation AXELOS.
Novinka
Online kurz PRINCE2 pokročilej úrovne, ktorý vám pomôže nacvičiť si praktickú aplikáciu tejto metodiky a pripraviť sa na medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Practitioner AXELOS.
Poldenný kurz, ktorý Vás uvedie do sveta agilného vývoja. Predstavuje históriu Agile, najznámejšie a najpoužívanejšie agilné rámce, koncepty, techniky a spôsoby správania.
Získajte prehľad o metódach Lean a Six Sigma a ich nástrojoch v kancelárskom prostredí.
Rozšírte si základné školenie Lean Six Sigma Yellow Belt.
Chcete absolvovať certifikačné skúšky EXIN Agile Scrum Foundation či inú certifikáciu EXIN bez kurzu? Potom ste tu správne.
Poldňové školenie, ktoré vás uvedie do ITIL - najpopulárnejšieho štandardu pre riadenie IT služieb.
Pripravili sme pre Vás školenie Úvod do PMI, ktoré stručne predstavuje štandard projektového riadenia PMI s dôrazom na PMI PMBOK Guide 5th Edition.
Rýchle rámcové predstavenie najpopulárnejšej metodiky projektového riadenia - PRINCE2.