Menu

Lean Six Sigma (LSS) Yellow Belt (YB) – základné školenie

Lean Six Sigma (LSS) Yellow Belt (YB) – základné školenie

Toto školenie poskytuje prehľad o metódach Lean a Six Sigma a ich nástrojoch v kancelárskom prostredí. Šklenie LSS Yellow Belt je určené pre manažérov projektov, riadiacich pracovníkov, vedúcich a členov dočasných a stálych tímov v organizácii. Je vhodné aj pre podnikateľov, ktorí chcú komplexne pochopiť Lean Six Sigma. Školenie Lean Six Sigma Yellow Belt poskytuje praktický prehľad a prístupy k Lean a Six Sigma podľa metód DMAIC a PDCA v kancelárskom prostredí. Odhaľuje základné oblasti plytvania v úskalí v procese. 

 

Obsahová náplň školenia Lean Six Sigma Yellow Belt – základné školenie

1. Čo je “Lean” a „Six Sigma“ a ich prínosy

• Príklady projektov (Lean) Six Sigma v kancelárskom prostredí.
• Metodika zlepšovania DMAIC, DMADV, PDCA
• Definícia plytvania v každodennej práci
• Definícia Procesu a Neustáleho zlepšovania, Prístup k riešeniu problémov
• Riadenie zmien

2. Definovanie príležitostí a projektu zlepšovania

• Popis problému. Popis procesu. SIPOC diagram, SOW
• Požiadavky zákazníkov. Cieľ projektu zlepšovania.
• Procesná a hodnotová mapa

3. Meranie ukazovateľov procesu a spokojnosti zákazníka

• Identifikácia ukazovateľov procesu.
• Premenlivosť procesu a jej meranie
• Zber dát o procese a hodnotenie úrovne výkonnosti.

4. Analýza dát o procese a identifikácia príčin problémov

• Podrobnejší popis procesu „AS IS”. Grafické nástroje analýzy procesu.
• Štatistické nástroje analýzy procesu.
• Diagram „Prečo”. Identifikácia kľúčových príčin problémov.

5. Zlepšenie procesu

• Návrh a výber zlepšení. Diagram „Ako”.
• Lean Six Sigma Tool box zlepšenia procesu.
• Popis nového stavu „TO BE”.
• Štandardizácia práce
• Kritické myslenie
• 5S a Visual management

6. Riadenie a kontrola nového stavu

• Štandardizácia zlepšení procesu.

• Monitorovanie procesu.

• Prezentácia výsledkov.

 

Trvanie kurzu

Lean Six Sigma Yellow Belt - 2 dni

Poznámka: Súčasťou tohto základného školenia môže byť po dohode aj odškolená a pripravená aj takzvaná Value Stream Map VSM (hodnotová mapa) pre ľubovoľný zvolený proces z Vášho pracovného prostredia. Príprava a školenie samotnej VSM nie je súčasťou základného školenia LSS YB.

 

Ako objednať?

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.