Menu

Líniový manažér

Spoznajte metodiku projektového riadenia PRINCE2 a získajte medzinárodne uznávaný certifikát PRINCE2 Foundation AXELOS®.
Vstúpte s nami do sveta populárnych agilných rámcov, prístupov, techník a spôsobov správania. Pripravte sa na certifikačnú skúšku Agile Scrum Foundation EXIN.
Zoznámte sa s globálnym štandardom riadenia IT služieb - ITSM a získajte medzinárodne platný certifikát ITIL Foundation AXELOS.
Agilné riadenie vývoja a prevádzky IT - skĺbenie ITSM a agile.
Poldenný kurz, ktorý Vás uvedie do sveta agilného vývoja. Predstavuje históriu Agile, najznámejšie a najpoužívanejšie agilné rámce, koncepty, techniky a spôsoby správania.
Získajte prehľad o metódach Lean a Six Sigma a ich nástrojoch v kancelárskom prostredí.
Rozšírte si základné školenie Lean Six Sigma Yellow Belt.
Rýchle rámcové predstavenie najpopulárnejšej metodiky projektového riadenia - PRINCE2.
Poldňové školenie, ktoré vás uvedie do ITIL - najpopulárnejšieho štandardu pre riadenie IT služieb.
Zlepšite sa v aplikovaní ITIL v praxi a získajte medzinárodne platný certifikát ITIL Practitioner od AXELOSu.
Pripravili sme pre Vás školenie Úvod do PMI, ktoré stručne predstavuje štandard projektového riadenia PMI s dôrazom na PMI PMBOK Guide 5th Edition.