Menu

Líniový manažér

Poldenný kurz, ktorý Vás uvedie do sveta agilného vývoja. Predstavuje históriu Agile, najznámejšie a najpoužívanejšie agilné rámce, koncepty, techniky a spôsoby správania.
Vstúpte s nami do sveta populárnych agilných rámcov, prístupov, techník a spôsobov správania. Pripravte sa na certifikačnú skúšku Agile Scrum Foundation EXIN®.
Získajte pokročilé znalosti agile potrebné pre roly scrum mastra i product ownera a medzinárodnú certifikáciu EXIN®.
Poldňové školenie, ktoré vás uvedie do ITIL - najpopulárnejšieho štandardu pre riadenie IT služieb.
Agilné riadenie vývoja a prevádzky IT - skĺbenie ITSM a agile.
Novinka
Nový prístup k riadeniu služieb pre digitálny vek. S certifikáciou EXIN®.
Chcete absolvovať certifikačné skúšky EXIN Agile Scrum Foundation či inú certifikáciu EXIN bez kurzu? Potom ste tu správne.
Pripravili sme pre Vás školenie Úvod do PMI, ktoré stručne predstavuje štandard projektového riadenia PMI s dôrazom na PMI PMBOK Guide 5th Edition.
Rýchle rámcové predstavenie najpopulárnejšej metodiky projektového riadenia - PRINCE2.