Menu

MSP Practitioner

MSP má jedinečné postavenie ako rámec pre riadenie programov založený na najlepšej praxi a flexibilite pri jeho využívaní.

MSP Registered Practitioner je poprednou kvalifikáciou v oblasti riadenia programov v mnohých častiach sveta.

Naše kurzy MSP sú postavené na najnovšej verzii štandardu AXELOS Limited Managing Successful Programmes z roku 2011. Umožnia Vám pochopiť rámec pre riadenie programov MSP, ktorý môžete v rámci prípravy aplikovať na Váš vlastný program.

Certifikačné kurzy sú v súlade s oficiálnym sylabom vlastníka MSP - AXELOS Limited a sú zamerané na pochopenie rámca MSP (Foundation) a jeho aplikáciu na reálne programy (Practitioner).

Na konci našich certifikačných kurzov budete schopní zložiť príslušnú skúšku MSP.

Pre viac informácií kliknite na: MSP – informácie o kurzoch a skúškach..

Jazyk kurzu
Slovenčina
Angličtina
Čeština
Dátum konania
23.11.2017 - 09:00 - 24.11.2017 - 12:30
Miesto
Praha
Cena
720 € + 250 € skúška
Vrátane skúšky
áno
Objednať