Menu

PRINCE2 Practitioner

Cieľom tohto kurzu je, aby:

  • účastníci hlbšie pochopili filozofiu metodiky projektového manažmentu PRINCE2
  • sa účastníci naučili aplikovať PRINCE2 na riadenie projektu v prostredí podporujúcom túto metodiku
  • sa účastníci pripravili na absolvovanie medzinárodnej skúšky PRINCE2 Practitioner a na záver kurzu ju zložili.

Pre viac informácií kliknite na: PRINCE2 Practitioner.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20%. Platia naše obchodné podmienky.

Jazyk kurzu
Slovenčina
Čeština
Dátum konania
31.08.2017 - 09:00 - 01.09.2017 - 12:30
Miesto
Praha
Cena
550 € + 240 € skúška AXELOS
Vrátane skúšky
áno
Objednať