Menu

PRINCE2 Agile Practitioner

PRINCE2 Agile Practitioner je kurz a skúška pokročilej úrovne agilného projektového riadenia podľa tohto best practice štandardu.

PRINCE2 Agile prepája metodiku PRINCE2 s agilnými metódami.
Kombinuje flexibilitu agilných metód s jasne definovaným rámcom metodiky PRINCE2. Je tak novou nadstavbou pre pokrokové organizácie a jednotlivcov, ktorí už využívajú metodiku PRINCE2 na riadenie projektov a zároveň ich láka agilné prostredie, ktoré umožňuje rýchlo reagovať na neustále sa meniace požiadavky zo strany zákazníka pri vývoji produktov.
PRINCE2 Agile je možné použiť na všetky typy projektov. Funguje so známymi agilnými metódami ako Scrum, Kanban, Lean, XP (eXtreme Programming) a ďalšie.

Kurz PRINCE2 Agile Practitioner:

  • Vám vysvetlí, ako kombinovať a vzájomne prepojiť metodiku PRINCE2 s agilnými metódami
  • Vás pripraví na absolvovanie medzinárodnej certifikačnej skúšky PRINCE2 Agile Practitioner a získanie rovnomenného prestížneho certifikátu projektového manažéra.

Harmonogram tohto behu:

30.11.-1.12. (štvrtok-piatok) 9:00-16:30 kurz
8.12. (piatok) 9:00 skúška; skúška môže byť na žiadosť účastníka preložená na neskorší termín a/ alebo absolvovaná i online

Bližšie informácie o kurze nájdete na podstránke PRINCE2 Agile Practitioner.

Všetky ceny sú uvedené na osobu bez DPH. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Jazyk kurzu
Angličtina
Dátum konania
30.11.2017 - 09:00 - 08.12.2017 - 12:30
Miesto
Bratislava
Cena
683 € + 244 € skúška
Vrátane skúšky
áno
Objednať