Menu

Úvod do PRINCE2

Úvod do PRINCE2 je školenie projektového riadenia, ktoré ma za ciel stručne predstaviť metodiku projektového riadenia PRINCE2, jej princípy, procesy a témy, rozdelenie projektových rolí a zodpovedností podľa metodiky PRINCE2, ako aj certifikáciu PRINCE2.

Pre viac informácií kliknite na Úvod do PRINCE2.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20%. Platia naše obchodné podmienky.

Jazyk kurzu
Slovenčina
Dátum konania
23.10.2017 - 09:00 - 12:30
Miesto
Bratislava
Cena
37 €
Vrátane skúšky
nie
Objednať