Menu

Úvod do ITIL

Úvod do ITIL je relevantný pre všetkých, ktorí sa zaoberajú IT procesmi, optimalizáciou poskytovania IT služieb a pod. Jedná sa predovšetkým o IT manažérov, IT procesných špecialistov, projektových manažérov a všetkých, ktorí sa podľa daných procesov riadia.

Pre viac informácií kliknite na Úvod do ITIL.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20%. Platia naše obchodné podmienky.

Jazyk kurzu
Angličtina
Čeština
Dátum konania
27.11.2017 - 09:00 - 12:30
Miesto
Bratislava
Cena
37 €
Vrátane skúšky
nie
Objednať