Menu

Riadenie portfólií podľa The Standard for Portfolio Management PMI

The Standard for Portfolio Management od PMI je súbor odporúčaní, ktorý dáva vyššiemu manažmentu prehľad riadenia portfólií - princípy, na ktorých stojí, vybrané techniky, ako ho spustiť a udržiavať.

Tento štandard je určený pre osoby robiace kľúčové rozhodnutia o investovaní do programov a projektov organizácie. Predstavuje kľúčové koncepcie riadenia portfólia, jeho prínosov, ako do seba zapadá s existujúcimi business procesmi a ako na to.

O kurze

Naše kurzy riadenia portfólií sú postavené na najnovšej verzii príslušného štandardu PMI z roku 2017. Umožnia Vám pochopiť rámec pre riadenie portfólií, ktorý môžete využiť pri riadení tých Vašich.

Kurzy poriadame s výkladom v slovenčine s použitím anglickej odbornej terminológie a literatúry. Na požiadanie realizujeme výklad tiež čisto v angličtine.

 

V cene našich kurzov riadenia portfólií sú zahrnuté:

  • materiály a inštrukcie pre predkurzovú prípravu
  • plnofarebné tlačené školiace materiály
  • elektronický certifikát o absolvovaní kurzu vystavený našou spoločnosťou.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázku: "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite kurz riadenia portfólií POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a následne si budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku riadenia portfólií podľa najnovšej verzie The Standard for Portfolio Management PMI realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie riadenia portfólií, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného kurzu riadenia portfólií uvedeného v našom kalendári. Za náhradníka uhradíte len obedy a občerstvenie. Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom a českom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu riadenia portfólií.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach pre jej uplatnenie nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky.

 

Miesto konania

Informácie o mieste konania našich verejných kurzov nájdete na podstránke Školiace priestory.

 

Otvorené, polootvorené a vnútrofiremné kurzy i školenia

Polootvorené a vnútrofiremné školenia uskutočňujeme v priestoroch zákazníkov alebo po dohode v iných lokalitách. Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Pre informácie o cenách nás prosím kontaktuje s uvedením požadovaného počtu účastníkov.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH. Platia naše obchodné podmienky.

 

Kalendár

Pre informácie o termínoch našich verejných kurzov a školení kliknite na kalendár verejných kurzov. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Pre objednanie kurzu nás prosím kontaktujte.