Menu

Postup prihlásenia sa na skúšku PMI PMP alebo CAPM

1. Zaregistrujte sa na oficiálnej webstránke PMI, www.pmi.org.

Na všechny zkoušky PMI se je možné registrovat pouze přímo u Project Management Institute (PMI). Přihlášku si musí vypsat a podat priamo samotný kandidát. 


2. Vyplňte prihlášku podľa návodu (PMP al. CAPM):

  • Možete si vybrať spôsob vyplnenia prihlášky: online (odporúčame) alebo v papierovej podobe. 
  • Pozor: online prihlášku nemôžete zrušiť, akonáhle ju začnete vypĺňať. Môžete ju vypĺňať priebežne, odoslať ju však musíte najneskôr 90 dní od začiatku jej vypĺňania.
  • Je dôležité do prihlášky uviesť Vašu platnú e-mailovú adresu, pretože sa jedná o primárny spôsob komunikácie zo strany PMI.

 V rámci vypĺňania prihlášky je nutné uviesť podrobné informácie o Vašom vzdelaní a praxi v oblasti projektového riadenia. Čo presne sa vyžaduje nájdete aj v našej porovnávacej tabuľke školení.

3. Odošlite vyplnený formulár podľa uvedených inštrukcií na posúdenie PMI.

V prípade online prihlášky trvá posúdenie cca. 5 dní odo dňa odoslania, v prípade papierovej verzie cca. 10-20 dní odo dňa doručenia.

PMI vykonáva náhodný audit niektorých prihlášok na certifikačnú skúšku. Pokiaľ audit "padne" aj na tú Vašu, PMI Vás vyzve na zaslanie (upload) kópií dokladov potvrdzujúcich údaje vo Vašej prihláške, najmä absolvovaného vzdelania projektového riadenia a praxe s vedením projektov. V tom prípade je potrebné poslať všetky relevantné doklady PMI do 90 dní od obdržania žiadosti o ne. Audit trvá cca. 5-7 dní od obdržania všetkých vyžiadaných podkladov.

Akonáhle kandidát vyplní prihlášku, obdrží informácie, ako si vybrať miesto a termín absolvovania skúšky.

4. Po schválení prihlášky uhraďte poplatok za skúšku:

skúška CAPM:

  • k 21.10.2017 bol poplatok pre členov PMI 225 USD
  • k 21.10.2017 bol poplatok pre nečlenov PMI 300 USD 

  skúška PMP: 

  • k 21.10.2017 bol poplatok pre členov PMI 405 USD
  • k 21.10.2017 bol poplatok pre nečlenov PMI 555 USD

Skúšku je potrebné absolvovať najneskôr do 1 roka odo dňa úhrady. Miesto a termín absolvovania skúšky si môžete zvoliť až po jej uhradení. Úhrada sa vykonáva kreditnou kartou.

Skúška CAPM i PMP prebieha v elektronickej podobe v anglickom jazyku. Skladá sa zo 150 otázok v prípade skúšky CAPM a z 200 otázok v prípade skúšky PMP. Na zloženie skúšky je časový limit 3 hodiny u skúšky CAPM a 4 hodiny v prípade skúšky PMP.

5. Skúšky je možné absolvovať výlučne v testovacích centrách Prometric autorizovaných PMI. 

Ich aktuálny zoznam i dostupné termíny skúšok sú dostupné len cez webovú aplikáciu PMI po schválení prihlášky na skúšku. Aspoň jedno takéto centrum je v Bratislave. Dalšie sú např. v Bratislave a vo Viedni.

Upozorňujeme, že toto sú len základné orientačné informácie aktuálne k 21.10.2017. Podrobné a aktuálne platné oficiálne informácie o procese certifikácie, skúškach, získavaní tzv. PDU (Professional Development Units) a pod. nájdete na oficiálnom webe PMI.