Menu

Slovak Telekom

certifikačné kurzy PRINCE2 a MSP, poradenstvo v riadení projektov - Slovak Telekom a Magyar Telekom

"Školenie PRINCE2 Foundation je vstupnou bránou k metodikám projektového riadenia a jej výsledkom je celosvetovo uznávaný certifikát. Na prístupe spoločnosti POTIFOB oceňujem a vyzdvihujem to, že školenie je vďaka dlhoročnej praxi školiteľa v IT projektoch úzko previazané na problémy projektov v praxi. Optimálne je aj časovanie a dynamika školenia, ktoré poskytuje dostatočnú prípravu na certifikáciu, čo je potvrdené aj vysokým percentom úspešných certifikácií."

Ivan Svák, delivery consultant, Slovak Telekom


"Štefan počas našej spolupráce dokázal, že je veľmi systematická osoba s výborným štruktúrovaným myslením, hlbokými znalosťami projektového riadenia i nadšením preň. Obľúbila som si jeho kľudný a profesionálny prístup ku každej výzve či identifikovanému problému, ktorý vždy prispieval k optimizmu i nadšeniu našeho tímu."

Lucia Mušková, projektový manažer, Slovak Telekom


"Najviac sa mi páčilo predstavenie teórie a interakcia k témam. Bol som spokojný s materiálmi, trénerom, škoiacimi priestormi i občerstvením. Naozaj dobrá kvalita, priebeh a tempo samotného školenia. Odporúčam."

Peter Šuba, delivery manager a projektový manažér, Slovak Telekom


"Najviac sa mi páčila praktická časť kurzu. Veľmi dobre spracované materiály, príjemná atmosféra na školení. Veľmi príjemný a nenútený prístup školiteľa. Štandard je vysoký, udržte si ho :). Odporúčam."

Lucia Čechová, špecialista customer experience, Slovak Telekom