Menu

Úvod do PMI

Ciele školenia Úvod do PMI

Stručne predstaviť štandardy projektového riadenia PMI s dôrazom na štandard PMI PMBoK Guide 5th Edition, základnú terminológiu, skupiny procesov a vedomostné oblasti, ako aj rozdelenie projektových rolí a zodpovedností podľa PMI.

 

Účastníci a prínosy

Tento kurz je vhodný pre projektových manažérov, vedúcich tímov, projektových koordinátorov, analytikov, pracovníkov z oblasti riadenia ľudských zdrojov a všetkých, ktorí:

  • riadia projekty alebo sa na nich podieľajú
  • chcú získať rýchly základný prehľad štandardoch projektového manažmentu PMI.

Školenie Úvod do PMI Vám dá odpoveď na nasledovné otázky:

  • Čo je PMI a aké štandardy projektového riadenia vydáva?
  • Aký je účel, základná terminológia a štruktúra štandardu PMI PMBoK Guide (skupiny procesov, vedomostné oblasti)?
  • Ako by mali byť rozdelené právomoci a zodpovednosti medzi sponzora projektu, projektového manažéra a ostatné projektové roly?

 

Popis školenia

Úvod do PMI je poldenné školenie projektového manažmentu, ktorého obsah je zhodný s prvým poldňom (3,5 hodiny) nášho kurzu Príprava na certifikáciu PMI PMP/ CAPM 1. časť.

Spravidla ho realizujeme v slovenčine s použitím anglickej odbornej terminológie, pričom po dohode ho je možné uskutočniť aj čisto v slovenčine, čisto v angličtine alebo v nemčine. Vzdelávacie materiály, ktoré obdrží každý účastník, sú v angličtine.

Kurz vedie hlavný tréner POTIFOB - Ing. Štefan Ondek, PMP, PRINCE2 Registered Practitioner, odborný korektor PMI PMBOK Guide 6th Edition a ďalšich štandardov PMI.

V rámci školenia získate úvodný prehľad o štandardoch PMI s dôrazom na PMI PMBoK Guide, základnej terminológii, štruktúre, skupinách procesov, vedomostných oblastiach, ako aj o základnom rozdelení rolí a zodpovedností v projekte podľa štandardu PMI. Zároveň nadobudnete predstavu o tom, čo sa môžete naučiť na našich kurzoch projektového riadenia Príprava na certifikáciu PMI PMP / CAPM 1. a 2. časť.

 

Miesto konania

Informácie o mieste konania našich verejných kurzov projektového riadenia nájdete na podstránke Školiace priestory.

 

Otvorené, polootvorené a vnútrofiremné kurzy a školenia

Naše kurzy a školenia realizujeme ako otvorené, polootvorené i vnútrofiremné. Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení na mieru, kontaktujte nás prosím.

 

Cena

Poldenné školenie projektového manažmentu Úvod do PMI stojí 37 €  + DPH na osobu. V cene sú zahrnuté potrebné školiace materiály a občerstvenie.

Špeciálna ponuka:

Ak si u nás objednáte školenie Úvod do PMI a do 30 kalendárnych dní od jeho absolvovania si u nás záväzne objednáte náš kurz Príprava na certifikáciu PMI PMP / CAPM, obdržíte zľavu z ceny tohto kurzu vo výške 30 €.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku školenia Úvod do PMI vedeného držiteľom certifikátu PMI PMP realizovaného na Slovensku a vedeného v slovenskom jazyku ako naša, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

Všetky uvedené ceny sú bez DPH a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše obchodné podmienky.

 

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch a cenách našich kurzov a školení kliknite sem. Ak Vám tam uvedené termíny nevyhovujú, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Prosím vyplňte náš objednávkový formulár alebo nás kontaktujte:

Monika Ondeková, partner, mentor a kouč, ondekova@potifob.com, tel. +421-949-218061 alebo

Štefan Ondek, managing partner a hlavný tréner, ondek@potifob.com