Menu

Vedenie firmy

Poldenný kurz, ktorý Vás uvedie do sveta agilného vývoja. Predstavuje históriu Agile, najznámejšie a najpoužívanejšie agilné rámce, koncepty, techniky a spôsoby správania.
Poldňové školenie, ktoré vás uvedie do ITIL - najpopulárnejšieho štandardu pre riadenie IT služieb.
Pripravili sme pre Vás školenie Úvod do PMI, ktoré stručne predstavuje štandard projektového riadenia PMI s dôrazom na PMI PMBOK Guide 5th Edition.
Kurz účastníkov oboznamuje so štandardom PMI pre riadenie programov založenom na globálnej dobrej praxi.
Rýchle rámcové predstavenie najpopulárnejšej metodiky projektového riadenia - PRINCE2.
Tento kurz predstavuje kľúčové koncepcie riadenia portfólia, jeho prínosov a ako do seba zapadá s existujúcimi biznis procesmi.