Menu

Vedenie firmy

Poldenný kurz, ktorý Vás uvedie do sveta agilného vývoja. Predstavuje históriu Agile, najznámejšie a najpoužívanejšie agilné rámce, koncepty, techniky a spôsoby správania.
Vstúpte s nami do sveta populárnych agilných rámcov, prístupov, techník a spôsobov správania. Pripravte sa na certifikačnú skúšku Agile Scrum Foundation EXIN®.
Získajte pokročilé znalosti agile potrebné pre roly scrum mastra i product ownera a medzinárodnú certifikáciu EXIN®.
Získajte prehľad o metódach Lean a Six Sigma a ich nástrojoch v kancelárskom prostredí.
Rozšírte si základné školenie Lean Six Sigma Yellow Belt.
Rýchle rámcové predstavenie najpopulárnejšej metodiky projektového riadenia - PRINCE2.
Pripravili sme pre Vás školenie Úvod do PMI, ktoré stručne predstavuje štandard projektového riadenia PMI s dôrazom na PMI PMBOK Guide 5th Edition.