Skočiť na hlavný obsah
Menu

7 dôvodov, prečo investovať do certifikačného školenia PRINCE2

1. PRINCE2 dáva praktický návod pre riadenie projektov

Metodika PRINCE2:

  • je postavená na najlepšej praxi (best practice) a skúsenostiach z riadenia tisícov projektov z množstva odvetví, v súkromnej i vládnej sfére
  • stavia na jednoduchých a účinných princípoch
  • jasne definuje úlohy a zodpovednosti všetkých účastníkov riadenia projektov
  • dáva k dispozícii robustný aj konzistentný procesný model a tiež odporúčané obsahy všetkých hlavných riadiacich produktov - dokumentov.

Účastníci našich certifikačných školení PRINCE2 dokonca v cene kurzu získavajú elektronické šablóny všetkých týchto riadiacich dokumentov pripravené pre ich použitie pre riadenie svojich projektov.

Sčítané a podčiarknuté, metodika PRINCE2 je praktickou "kuchárkou", ktorá pomáha vybudovať a uplatňovať efektívne návyky pre úspešné riadenie projektov.
 

2. PRINCE2 je univerzálna a celosvetovo najrozšírenejšia metodika projektového riadenia

Metodika projektového manažmentu PRINCE2 je aplikovateľná pre riadenie akéhokoľvek projektu. Používa sa vo viac ako 110 krajinách, pričom v mnohých (napr. Veľká Británia, Holandsko, Dánsko) je de facto (záväzným) štandardom.

Podľa PRINCE2 je celosvetovo certifikovaných cez 750 000 osôb, čo z nej robí celosvetovo najviac certifikovaný štandard projektového manažmentu.

 

3. Metodika PRINCE2 je škálovateľná a prispôsobiteľná potrebám jednotlivých projektov

Metodika PRINCE2 je robustná a súčasne pružne prispôsobiteľná projektom rôznych veľkostí realizovaným v rozličných prostrediach. Prispôsobovanie PRINCE2 prostrediu projektu je jedným zo 7 kľúčových princípov tejto metodiky.

 

4. PRINCE2 podporuje riadenie po etapách

PRINCE2 učí, ako rozdeliť projekt do realisticky plánovatelných a ovládateľných etáp umožňujúcich efektívne riadenie času, nákladov, kvality, rozsahu i rizík projektu. Vysvetľuje tiež, ako jednotlivé etapy plánovať, riadiť a vyhodnocovať, ako zadávať a vyhodnocovať balíky práce, ako informovať a zapájať projektový výbor v priebehu etapy, ako riešiť výnimky atď.

 

5. Aplikovanie PRINCE2 sa čím ďalej tým viac vyžaduje aj na Slovensku

Požiadavka, aby bol projekt riadený podľa PRINCE2 a aby osoby riadiace projekt disponovali certifikátom PRINCE2 príslušnej úrovne t.j. podľa role základná úroveň - PRINCE2 Foundation alebo vyššia úroveň - PRINCE2 Practitioner, je čím ďalej tým častejšie súčasťou súťažných podmienok, najmä pri projektoch financovaných zo zdrojov Európskej únie alebo pri verejných zákazkách.

 

6. Certifikácia PRINCE2 je štandardizovaná, celosvetovo rovnaká a nezávislá

Certifikáciu PRINCE2 celosvetovo realizuje na základe poverenia vlastníka metodiky, spoločnosti AXELOS od 1.1.2018 už len 1 certifikačný orgán - Examination Institute (EI): PeopleCert.

Certifiíkačné skúšky majú formu objektívnych štandardizovaných písomných testov. Bez ohľadu na krajinu pre zloženie skúšky PRINCE2 všade platia rovnaké štandardy.

EI tiež nemá (na rozdiel napr. od jednotlivých národných asociácií IPMA ako trebárs SPŘ) žiadne personálne väzby s jednotlivými poskytovateľmi prípravných školení na certifikáciu.

Otázky pre certifikačné testy vytvára panel odborníkov AXELOS, pričom žiadny z nich nevie, pre ktorých kandidátov sú alebo môžu byť certifikačné testy určené a nemôže nijako ovplyvniť, ktorý uchádzač dostane aký certifikačný test. Tým je zaručená maximálna možná miera objektivity samotnej certifikácie PRINCE2.

 

7. Zaručená kvalita certifikačných kurzov PRINCE2 od akreditovaných tréningových organizácií (ATO)

Prípravné kurzy na certifikáciu PRINCE2 môžu legálne realizovať iba niektorým EI akreditované tréningové organizácie (ATO) využívajúce akreditované materiály a kurz musí vždy viesť akreditovaný tréner PRINCE2.

Akreditačný proces EI je veľmi dôkladný a prísny. zahŕňa:

  • posúdenie systému riadenia kvality organizácie
  • podrobné preskúmanie školiacich materiálov PRINCE2 daného poskytovateľa a posúdenie ich súladu so sylabom aj hodnotiacimi štandardmi
  • dôkladné posúdenie vedomostí PRINCE2 aj lektorských zručností každého trénera PRINCE2, ktorý má byť akreditovaný.

Naša spoločnosť POTIFOB, s.r.o. je vedúcou slovenskou ATO. Sme tiež s odstupom najväčším poskytovateľom certifikačných kurzov PRINCE2 na Slovensku a v Čechách s viac ako 3.000 spokojnými absolventmi z týchto krajín. Naše vybrané referencie nájdete tu.