Skočiť na hlavný obsah
Menu

DevOps Foundation

Výraz DevOps je spojenie slov 'Development' - vývoj a 'Operations' - prevádzka. DevOps je súbor najlepších praktík, ktoré kladú dôraz na spoluprácu a komunikáciu IT profesionálov (vývojárov, operátorov a personálu podpory) v životnom cykle aplikácií a služieb. To vedie k:

  • nepretržitej integrácii - ľahkému odovzdávaniu z vývoja do prevádzky a podpory
  • nepretržitému nasadzovaniu - kontinuálnemu alebo čo najčastejšiemu vydávaniu
  • nepretržitej spätnej väzbe - vyhľadávaniu spätnej väzby od stakeholderov v každej etape životného cyklu

DevOps je spôsob myslenia aj práce, ktorý umožňuje jednotlivcom i organizáciám vytvárať a zachovávať udržateľné pracovné postupy.

Školenie DevOps Foundation dáva účastníkom základnú znalosť DevOps. Po kurze je možné absolvovať rovnomennú certifikačnú skúšku EXIN.

Školenie je vedené v slovenčine s použitím anglickej odbornej terminológie. Literatúra a certifikačná skúška sú v angličtine.

Skúšku je možné absolvovať online v termíne z ponuky skúšobného inštitútu EXIN.

Jazyk kurzu
Slovenčina
Angličtina
Dátum konania
02.12.2021 9:00 - 03.12.2021 16:30
Miesto
Bratislava al. virtuálny
Cena
470 € + 135 € skúška EXIN
Vrátane skúšky
áno
Objednať