Skočiť na hlavný obsah
Menu

ITIL® 4 Managing Professional a Strategic Leader

Pre koho sú určené kurzy jednotlivých modulov ITIL 4 Managing Professional (MP) a Strategic Leader (SL)?

Cieľovou skupinou sú odborníci na riadenie IT služieb podľa najnovšej verzie ITIL, digitálni lídri a tí, ktorí sa nimi chcú stať.

ITIL je celosvetovo najpopulárnejší štandard pre IT service management (ITSM). Vychádza z globálnej najlepšej praxe a je postavený na dlhoročnom zbieraní skúseností z rôznych spoločností rôznych veľkostí, v rôznych krajinách, s rôznymi informačnými systémami. Jeho vlastníkom je AXELOS Limited. 28.2.2019 bola spustená nová verzia - ITIL 4. Všetky kurzy ITIL poriadame podľa nej.

Na overenie úrovne znalostí ITIL slúžia certifikačné skúšky AXELOS®, ktoré vykonáva z poverenia AXELOS skúšobný inštitút PeopleCert. Skúšky môžete absolvovať priamo u nás. Podmienkou pre pripustenie ku skúške MP/ SL je platný certifikát ITIL 4 Foundation a absolvovanie akreditovaného kurzu daného modulu ITIL 4 MP/ SL. Dodatočnou podmienkou pre pripustenie k modulu Digital & IT Strategy sú aspoň 3 roky manažérskej praxe.

V prípade záujmu o cenovo zvýhodnené balíčky kurzov i skúšok ITIL 4 Foundation a jednotlivých modulov ITIL 4 MP/ SL nás kontaktujte. K dispozícii je aj náš e-learningový kurz ITIL 4 Foundation s online certifikačnou skúškou AXELOS/ PeopleCert.

 

Čo sa naučíte na kurzoch jednotlivých moduloV ITIL 4 MP/ SL?

Hlbšie sa orientovať v jednotlivých oblastiach riadenia IT služieb:

 • Create, Deliver & Support - CDS: ako riadiť ich vytváranie, dodávku a podporu
 • Direct, Plan & Improve - DPI: ako usmerňovať, plánovať a neustále zlepšovať reťazec dodávania hodnoty
 • Drive Stakeholder Value - DSV: ako maximalizovať hodnotu IT služieb pre stakeholderov
 • High velocity IT - HVIT: ako vybudovať a prevádzkovať vysokorýchlostné IT, potrebné pre prežitie organizácie v digitálnom veku
 • Digital & IT Strategy - DITS (subject to accreditation): ako digitálne riešenia podporujú technologickú disrupciu a vedú k ďalším úspechom prostredníctvom štruktúrovaného a flexibilného prístupu postaveného na ITIL.

Managing Professional Transition - MPT je špeciálny konverzný kurz určený pre držiteľov titulu ITIL Expert alebo aspoň 17 kreditov predošlej verzie ITIL.

Štruktúra modulov ITIL 4

Čo musíte vedieť, aby ste sa mohli pustiť do ITIL Managing Professional/ Strategic Leader a ako vyzerajú skúšky?

Všetky kurzy vyšších modulov ITIL 4 stavajú na znalostiach úrovne ITIL 4 Foundation. Preto sa od účastníkov očakávajú zodpovedajúce vstupné znalosti. Ďalej je nutná aspoň pasívna znalosť IT angličtiny, keďže všetka literatúra na skúšku aj samotná skúška sú v anglickom jazyku.

Skúšky všetkých modulov ITIL 4 MP/ SL majú formu písomného multiple choice testu - vždy 1 správna odpoveď zo 4 možností. Skladajú sa buď online na počítači alebo papierovou formou pod dohľadom invigilatora. Každá skúška obsahuje 40 otázok, na zloženie skúšky ich musíte zodpovedať správne aspoň 28, t.j. 70%. Počas skúšky nie je povolené používanie žiadnej literatúry či iných pomôcok. Na zodpovedanie otázok máte celkovo 1,5 h + 22,5 minúty naviac, ak skúšku absolvujete v cudzom jazyku.

Po zložení skúšok zo všetkých 4 modulov streamu ITIL 4 Managing Professional automaticky získavate rovnomenný titul.

Ak už máte aspoň 17 kreditov ITIL 3/2011, môžete namiesto jednotlivých modulov ITIL 4 absolvovať konverzný kurz a skúšku ITIL 4 Managing Professional Transition, čím takisto získate rovnomenný titul.

 

Ako vyzerajú naše kurzy ITIL Managing Professional/ Strategic Leader

Na našich prípravných kurzoch používame kombináciu výkladu lektora, diskusií a skupinových cvičení. V priebehu kurzu si účastníci overia svoje znalosti pomocou oficiálnych skúšobných otázok podobných otázkam z reálnej certifikačnej skúšky. Verejné prípravné kurzy ITIL 4 MP/ SL, ktoré ponúkame ako akreditovaná tréningová organizácia - ATO ITIL, trvajú 2,5 dňa. Certifikačná skúška sa píše na 3. deň poobede alebo po dohode v neskoršom termíne.

 

Každý účastník nášho verejného certifikačného kurzu ITIL 4 MP/ SL obdrží:

 • podrobné predkurzové inštrukcie
 • plnofarebný, dobre čitateľný a podrobný účastnícky manuál v angličtine s učebnými textami - prezentáciou, cvičeniami, cvičnými certifikačnými testami
 • oficiálny cvičný test ITIL 4 daného modulu s podrobným zdôvodnením správnych a nesprávnych odpovedí
 • oficiálnu knihu ITIL 4 AXELOS daného modulu
 • sylabus a dizajn skúšky
 • prístup k terminologickému slovníku ITIL
 • e-mailovú odbornú podporu od momentu objednania až do jeho absolvovania
 • prístup na portál skúšobného inštitútu
 • písacie potreby, obedy a občerstvenie počas prezenčného kurzu
 • pri objednaní certifikačnej skúšky aj ročný bezplatný prístup do oficiálneho portálu AXELOS pre užívateľov ITIL (nový názov My ITIL, starý názov ITIL Membership).

 

Kto vás bude školiť?

Naše kurzy ITIL Managing Professional a Strategic Leader vedie náš skúsený akreditovaný tréner ITIL 4 Ing. Jan Brada, ITIL 4 Managing Professional, ITIL Expert.
Verejné kurzy sú v češtine s použitím anglických materiálov i odbornej terminológie. Vnútrofiremné kurzy na požiadanie realizujeme aj čisto v angličtine.

 

Cena

Verejný kurz každého modulu ITIL 4 MP/ SL stojí 1000 € + DPH na osobu.
Pre cenovú ponuku vnútrofiremného kurzu nás prosím kontaktujte.

V cene kurzu sú zahrnuté všetky potrebné školiace materiály vrátane oficiálnej knihy daného modulu, oficiálneho cvičného testu AXELOS a u verejných prezenčných kurzov aj obedy a občerstvenie počas školenia.

Certifikačná skúška ITIL 4 MP/ SL každého modulu stojí ďalších 296 € na osobu a pokus. V tejto cene je zahrnuté vystavenie elektronického certifikátu AXELOS skúšobným inštitútom - Examination Institute autorizovaným vlastníkom ITIL, t.j. PeopleCert (za podmienky zloženia skúšky).

 

Vďaka službe Take2 si za príplatok 60 € môžete objednať 2. pokus na skúške vo forme online skúšky s voucherom/ poukazom platným pol roka. Ak máte o túto službu záujem, je nutné si ju objednať spolu s kurzom.

(Take2 si budete môcť dokúpiť aj dodatočne, pred absolvovaním 1. pokusu skúšky, priamo zo svojho profilu zriadeného skúšobným inštitútom Peoplecert za 96 EUR (cena platná k 15.12.2020), úhrada bude v tomto prípade možná iba platobnou kartou.)

 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20%, ktorá bude pripočítaná a fakturovaná podľa platných právnych predpisov SR. Ceny sa vzťahujú na naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

Možné zľavy

Poskytujeme zľavy pre:

 • kombináciu kuzov a skúšok ITIL 4 Foundation + MP/ SL
 • kombináciu kuzov a skúšok viacerých modulov ITIL 4 MP/ SL
 • vnútrofiremné kurzy
 • samoplatcov.

Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že školenia ITIL MP/ SL nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz ITIL MP/ SL POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku ITIL MP/ SL nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu ITIL MP/ SL toho istého modulu akreditovaného oprávneným medzinárodným skúšobným inštitútom (PeopleCert) realizovaného na Slovensku v porovnateľnom termíne s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie ITIL MP/ SL, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz.

Nárok na opakovanie školenia platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete ľubovoľný termín otvoreného kurzu ITIL 4 MP/ SL uvedený v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín plne obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu alebo sa z akéhokoľvek dôvodu necítite byť na certifikačnú skúšku dostatočne pripravení.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu aj certifikačnej skúšky ITIL.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach jej uplatnenia nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky - platia obdobné záruky ako pre kurzy a skúšky PRINCE2.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch našich verejných kurzov ITIL Managing Professional kliknite na kalendár kurzov. Ak Vám publikované termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

Pokiaľ ste nenašli pre Vás vhodný termín, kontaktujte nás prosím s uvedením predmetu Vášho záujmu, počtu osôb, požadovaného miesta konania, rámcového termínu a Vašich kontaktných údajov. Do 2 pracovných dní Vám zašleme ponuku.

Ak máte záujem o vnútrofiremné školeníe:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Do 2 pracovných dní Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.