Skočiť na hlavný obsah
Menu

ITIL® 4 Foundation

Čo vám kurz prinesie a pre koho je určený?

Kurz ITIL Foundation poskytuje ucelený úvod do problematiky riadenia IT služieb. ITIL je celosvetovo najpopulárnejší štandard pre IT service management (ITSM). Vychádza z globálnej najlepšej praxe a je postavený na dlhoročnom zbieraní skúseností z rôznych spoločností rôznych veľkostí, v rôznych krajinách, s rôznymi informačnými systémami. Jeho vlastníkom je AXELOS Limited. 28.2.2019 bola spustená nová verzia - ITIL 4. Všetky kurzy ITIL poriadame podľa nej.

Na overenie základnej úrovne znalostí ITIL slúži certifikačná skúška ITIL Foundation AXELOS®, ktorú môžete absolvovať na záver kurzu priamo u nás.

ITIL Foundation je relevantný pre všetkých, ktorí sa zaoberajú riadením IT služieb. Teda hlavne pre IT manažérov a procesných špecialistov ale aj pre projektových manažérov a všetkých, ktorí sa podľa daných procesov riadia.

Poskytuje aj teoretický základ pre vyššie moduly Specialist, Strategist a Leader.

 

Čo hovoria o našich kurzoch ITIL Foundation ich absolventi?

    

Ďalšie video- aj textové referencie nájdete na podstránke Referencie.

 

Čo Vás naučíme na kurze ITIL Foundation

Orientovať sa v problematike poskytovania IT služieb, porozumieť zložkám jeho riadenia, používať jednotnú terminológiu, spoznáte koncepciu a vybrané praktiky ITIL 4.

 

Čo musíte vedieť, aby ste sa mohli pustiť do ITIL Foundation a ako vyzerá skúška?

Ide o základnú úroveň ITIL. Vďaka tomu na to, aby ste sa mohli pustiť do štúdia, nie sú potrebné odborné znalosti. Avšak je nutná aspoň pasívna znalosť IT angličtiny, keďže všetka literatúra na skúšku aj samotná skúška sú v anglickom jazyku.

Skúška ITIL 4 Foundation má formu písomného multiple choice testu - vždy 1 správna odpoveď zo 4 možností. Skladá sa buď online na počítači alebo papierovou formou pod dohľadom invigilatora. Obsahuje 40 otázok, na zloženie skúšky ich musíte zodpovedať správne aspoň 26, t.j. 65%. Počas skúšky nie je povolené používanie žiadnej literatúry či iných pomôcok.

 

Ako vyzerajú naše kurzy ITIL Foundation

Na našich prípravných kurzoch používame kombináciu výkladu lektora, diskusií a skupinových cvičení. V priebehu kurzu si účastníci overia svoje znalosti pomocou oficiálnych skúšobných otázok podobných otázkam z reálnej certifikačnej skúšky. Verejné prípravné kurzy ITIL 4 Foundation, ktoré ponúkame ako akreditovaná tréningová organizácia - ATO ITIL, trvajú 2 dni. Certifikačná skúška sa píše na 3. deň dopoludnia alebo po dohode v neskoršom termíne, prípadne online.

Naše kurzy môžete absolvovať prezenčnou alebo virtuálnou formou cez Zoom/ Skype. Takisto skúšky je možné zložiť v papierovej podobe u nás alebo online s dohľadom na diaľku. 

Informácie o mieste konania našich verejných prezenčných kurzov nájdete na podstránke Školiace priestory.

 

Každý účastník nášho verejného certifikačného kurzu ITIL Foundation obdrží:

 

 • podrobné predkurzové inštrukcie
 • plnofarebný, dobre čitateľný a podrobný účastnícky manuál v angličtine s učebnými textami - prezentáciou, cvičeniami, cvičnými certifikačnými testami
 • prístup na minimálne 1 rok do nášho na slovenskom trhu unikátneho e-learningového prostredia ITIL 4 Foundation s videonahrávkami kompletného výkladu lektora v slovenčine (s  anglickými slidami a odbornou terminológiou)
 • podrobný popis certifikácie a súbor osvedčených rád a odporúčaní, ako ju zvládnuť
 • oba plné oficiálne cvičné testy ITIL 4 Foundation AXELOS v angličtine s hodnotiacim kľúčom a podrobným zdôvodnením správnych a nesprávnych odpovedí
 • sylabus a dizajn skúšky
 • prístup na oficiálny portál pre kandidátov certifikácie skúšobného inšititútu
 • prístup k oficiálnemu výkladovému slovníku pojmov ITIL 4
 • oficiálnu knihu ITIL 4 Foundation Revision Guide AXELOS a itSMF UK (skrátenú verziu plnej knihy "ITIL Foundation, ITIL 4 Edition")
 • e-mailovú odbornú podporu pri príprave na medzinárodnú certifikačnú skúšku ITIL 4 Foundation od momentu úhrady za kurz až do absolvovania skúšky (fair-use policy)
 • u virtuálnych kurzov online polhodinovú konzultáciu po kurze s trenérom ITIL - Ing. Štefanom Ondekom, PMP
 • u prezenčných kurzov písacie potreby, obedy a občerstvenie počas kurzu
 • pri objednaní certifikačnej skúšky aj ročný bezplatný prístup do oficiálneho portálu AXELOS pre užívateľov ITIL (nový názov My ITIL, starý názov ITIL Membership).
 • bezplatný prístup k nášmu minikurzu PRINCE2 Agile Awareness, v ktorom sa venujeme zladeniu PRINCE2 s najpoužívanejšími agilnými rámcami akým je napr. Scrum.

 • Odporúčame vám kúpiť si aj oficiálnu knihu "ITIL Foundation, ITIL 4 Edition" AXELOS (v angličtine), ktorú Vám radi dodáme. Ak o ňu máte záujem, uveďte to prosím do objednávky.

 

Ako vnútrofiremné kurzy ponúkame:

 • štandardnú verziu popísanú vyššie
 • poldenné "ochutnávkové" kurzy Úvod do ITIL, zodpovedajúce prvému poldňu štandardného školenia ITIL Foundation.

 

Kto vás bude školiť?

Naše kurzy ITIL Foundation vediú naši skúsení akreditovaní tréneri ITIL 4.
Verejné kurzy sú v slovenčine s použitím anglických materiálov i odbornej terminológie. Vnútrofiremné kurzy na požiadanie realizujeme aj čisto v angličtine.

 

Termíny verejných kurzov

Pre informácie o termínoch a cenách našich kurzov ITIL Foundation kliknite na kalendár kurzov. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie, kontaktujte nás prosím.

Cena

Verejný kurz ITIL Foundation stojí 380 € + DPH na osobu.
Trvá 2 dni, certifikačná skúška sa píše na 3. deň ráno alebo po dohode v neskoršom termíne, u virtuálnych kurzov online v termíne z ponuky skúšobného inštitútu.

Certifikačná skúška ITIL Foundation AXELOS stojí ďalších 208 € na osobu a pokus. V tejto cene je zahrnuté vystavenie elektronického certifikátu AXELOS skúšobným inštitútom - Examination Institute autorizovaným vlastníkom ITIL, t.j. PeopleCert (za podmienky zloženia skúšky).

 

Vďaka službe Take2 si za príplatok 60 € môžete objednať 2. pokus na skúške vo forme online skúšky s voucherom/ poukazom platným pol roka. Ak máte o túto službu záujem, je nutné si ju objednať spolu s kurzom.

Take2 si budete môcť dokúpiť aj dodatočne, pred absolvovaním 1. pokusu skúšky, priamo zo svojho profilu zriadeného skúšobným inštitútom Peoplecert za 96 EUR (cena platná k 1.10.2021), úhrada bude v tomto prípade možná iba platobnou kartou.

 

Príplatok za knihu "ITIL Foundation, ITIL 4 Edition" AXELOS je 54 €.

 

Pre zaneprázdnených skúsených IT manažérov, ktorí sa chcú oboznámiť s ITIL 4 a pripraviť sa na certifikačnú skúšku ITIL 4 Foundation v najkratšom možnom čase, ponúkame aj expresné kurzy ITIL 4 Foundation v individuálnych termínoch trvajúce 1 deň, pričom certifikačná skúška sa píše hneď na druhý deň ráno alebo po dohode neskôr. Expresné kurzy ITIL 4 Foundation ponúkame ako jediní v SR. Maximálny počet účastníkov expresného kurzu je 3. Cena expresného kurzu je 800 € + DPH na osobu.

 

U prezenčných verejných kurzov je v cene aj občerstvenie, obedy, parkovanie a wi-fi pripojenie po dobu kurzu. U verejných virtuálnych kurzov je v cene príplatok za dohľad nad online skúškou pracovníkom z medzinárodného certifikačného orgánu PeopleCert a polhodinová konzultácia na diaľku s našim vedúcim trénerom Ing. Štefanom Ondekom, PMP, ktorú môžete využiť do 3 mesiacov od objednania školenia.

 

K dispozícii máme aj cenovo výhodný e-learningový kurz ITIL 4 Foundation za 150 € + DPH na osobu.

U tohto kurzu študenti študujú na základe vopred pripravených videoprednášok a študijných podkladov, bez nutnosti pripájať sa ku kurzu cez aplikáciu Zoom/ Skype vo vybranom termíne ako je to v prípade virtuálneho školenia.

ITIL Foundation certifikát Štefan Ondek

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20%, ktorá bude pripočítaná a fakturovaná podľa platných právnych predpisov SR. Ceny sa vzťahujú na naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

 

Možné zľavy

Poskytujeme zľavy pre vnútrofiremné kurzy a samoplatcov. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

 

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že školenia ITIL nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz ITIL Foundation POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu ITIL Foundation akreditovaného niektorým oprávneným medzinárodným skúšobným inštitútom (PeopleCert) realizovaného na Slovensku v porovnateľnom termíne s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie ITIL Foundation, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz.

Nárok na opakovanie školenia platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete ľubovoľný termín otvoreného kurzu ITIL Foundation uvedený v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín plne obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu alebo sa z akéhokoľvek dôvodu necítite byť na certifikačnú skúšku dostatočne pripravení.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu aj certifikačnej skúšky ITIL.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach jej uplatnenia nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky - platia obdobné záruky ako pre kurzy a skúšky PRINCE2.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

Ak máte záujem o kurz ITIL Foundation Expres alebo o vnútrofiremné školeníe:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu a Vašich kontaktných údajov. Do 2 pracovných dní Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.