Skočiť na hlavný obsah
Menu

ITIL® 4 Foundation

Čo vám kurz prinesie a pre koho je určený?

Kurz ITIL 4 Foundation poskytuje ucelený úvod do problematiky riadenia IT služieb.

ITIL je celosvetovo najpopulárnejší štandard pre IT service management (ITSM). Vychádza z celosvetovo najlepšej praxe a je postavený na dlhoročnom zbieraní skúseností z množstva spoločností rôznych veľkostí, v rozmanitých krajinách, s rôznorodými informačnými systémami.

Jeho vlastníkom je AXELOS Limited. 28.2.2019 bola spustená nová verzia - ITIL 4. Všetky kurzy ITIL poriadame podľa nej.

Na overenie základnej úrovne znalostí ITIL slúži online certifikačná skúška ITIL 4 Foundation AXELOS®, ktorú môžete absolvovať po kurze.

ITIL 4 Foundation je relevantný pre všetkých, ktorí sa zaoberajú riadením IT služieb. Teda hlavne pre IT manažérov a procesných špecialistov, ale aj pre projektových manažérov v oblasti IT a všetkých, ktorí sú nejakým spôsobom zapojení do riadenia IT služieb. 

 

Čo hovoria o našich kurzoch ITIL Foundation ich absolventi?

    

Ďalšie video- aj textové referencie nájdete na podstránke Referencie.

 

Čo Vás naučíme na kurze ITIL 4 Foundation

Orientovať sa v problematike poskytovania IT služieb, porozumieť zložkám jeho riadenia, používať jednotnú terminológiu, spoznáte koncepciu a vybrané praktiky ITIL 4.

 

Čo musíte vedieť, aby ste sa mohli pustiť do ITIL 4 Foundation a ako vyzerá skúška?

Ide o základnú úroveň ITIL. Vďaka tomu, na to, aby ste sa mohli pustiť do štúdia, nie sú potrebné odborné znalosti. Avšak je nutná aspoň pasívna znalosť IT angličtiny, keďže všetka literatúra na skúšku aj samotná online skúška sú v anglickom jazyku.

Online skúška ITIL 4 Foundation má formu písomného multiple choice testu - vždy 1 správna odpoveď zo 4 možností. Obsahuje 40 otázok. Na zloženie skúšky musíte zodpovedať správne aspoň 26 otázok, t.j. 65%. Počas skúšky nie je povolené používanie žiadnej literatúry či iných pomôcok.

 

Ako vyzerajú naše kurzy ITIL 4 Foundation

Na našich prípravných kurzoch používame kombináciu výkladu lektora, diskusií a skupinových cvičení. V priebehu kurzu si účastníci overia svoje znalosti pomocou oficiálnych skúšobných otázok podobných otázkam z reálnej certifikačnej skúšky.

Verejné prípravné kurzy ITIL 4 Foundation, ktoré ponúkame ako akreditovaná tréningová organizácia - ATO ITIL, trvajú 2 dni. Certifikačná skúška sa píše v neskoršom termíne v online podobe.

Naše kurzy môžete absolvovať prezenčnou alebo virtuálnou formou cez MS Teams prípadne Zoom/ Skype. 

Informácie o mieste konania verejných prezenčných kurzov nájdete na podstránke Školiace priestory.

 

Každý účastník 2-dňového certifikačného kurzu ITIL 4 Foundation obdrží:

 • podrobné predkurzové inštrukcie
 • plnofarebný, dobre čitateľný a podrobný účastnícky manuál v angličtine s učebnými textami - prezentáciou, cvičeniami, cvičnými certifikačnými testami
 • prístup na 1 rok do nášho na slovenskom trhu unikátneho e-learningového prostredia ITIL 4 Foundation s videonahrávkami kompletného výkladu lektora v slovenčine (s  anglickými slidami a odbornou terminológiou)
 • podrobný popis certifikácie a súbor osvedčených rád a odporúčaní, ako ju zvládnuť
 • oba plné oficiálne cvičné testy ITIL 4 Foundation AXELOS v angličtine s hodnotiacim kľúčom a podrobným zdôvodnením správnych a nesprávnych odpovedí
 • sylabus a dizajn skúšky
 • prístup na oficiálny portál pre kandidátov certifikácie u skúšobného inštitútu
 • prístup k oficiálnemu výkladovému slovníku pojmov ITIL 4
 • oficiálnu elektronickú knihu ITIL Foundation, ITIL 4 Edition v angličtine
 • e-mailovú odbornú podporu pri príprave na medzinárodnú certifikačnú skúšku ITIL 4 Foundation od momentu úhrady za kurz až do jeho absolvovania
 • u prezenčných kurzov písacie potreby, obedy a občerstvenie počas kurzu
 • bezplatný prístup k nášmu minikurzu PRINCE2 Agile Awareness, v ktorom sa venujeme zladeniu PRINCE2 s najpoužívanejšími agilnými rámcami akým je napr. Scrum.

 

Ako vnútrofiremné kurzy ponúkame:

 • štandardnú verziu popísanú vyššie
 • poldenné "ochutnávkové" kurzy Úvod do ITIL, zodpovedajúce prvému poldňu nášho školenia ITIL 4 Foundation.

 

Kto vás bude školiť?

Naše kurzy ITIL 4 Foundation vedú skúsení akreditovaní tréneri ITIL 4. Na Slovensku spravidla Ing. Štefan Ondek, PMP. 

Verejné kurzy poriadame spravidla v slovenčine s použitím anglických materiálov a odbornej terminológie. Vnútrofiremné kurzy  realizujeme v slovenčine alebo angličtine s použitím anglických študiných materiálvo a odbornej terminológie.

 

Termíny verejných kurzov

Pre informácie o termínoch a cenách našich kurzov ITIL 4 Foundation kliknite na kalendár kurzov.

Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú kontaktujte nás prosím.

Cena

Verejný kurz ITIL 4 Foundation stojí 300 € + DPH na osobu. 

U verejných kurzov si môžete vybrať medzi virtuálnou a prezenčnou formou účasti. Príplatok za prezenčnú formu je 50 € na osobu. Zahŕňa občerstvenie, obedy, parkovanie a wi-fi pripojenie počas kurzu.

Certifikačná skúška ITIL Foundation AXELOS stojí ďalších 540 € na osobu a pokus. V tejto cene je zahrnuté vystavenie elektronického certifikátu AXELOS skúšobným inštitútom PeopleCert (za podmienky zloženia skúšky).

Vďaka službe Take2 si za príplatok 80 € môžete objednať 2. pokus na skúške vo forme online skúšky s voucherom/ poukazom platným pol roka. Ak máte o túto službu záujem, je nutné si ju objednať spolu s kurzom.

Take2 si môžete dokúpiť aj dodatočne, pred absolvovaním 1. pokusu skúšky, priamo zo svojho profilu zriadeného skúšobným inštitútom PeopleCert za 100 EUR (cena platná k 21.3.2023). Úhrada bude v tomto prípade možná iba platobnou kartou.

 

Pre zaneprázdnených skúsených IT manažérov, ktorí sa chcú oboznámiť s ITIL 4 a pripraviť sa na certifikačnú skúšku ITIL 4 Foundation v najkratšom možnom čase, ponúkame aj expresné kurzy ITIL 4 Foundation v individuálnych termínoch trvajúce 1 deň, pričom online certifikačná skúška sa píše po kurze.

Expresné kurzy ITIL 4 Foundation ponúkame ako jediní v SR. Maximálny počet účastníkov expresného kurzu je 3. Cena expresného kurzu je 800 € + DPH na osobu.

 

K dispozícii je taktiež náš cenovo výhodný e-learningový kurz ITIL 4 Foundation.

U tohto kurzu študujú študenti na základe vopred pripravených videoprednášok a študijných podkladov, bez nutnosti pripájať sa ku kurzu cez aplikáciu MS Teams/Zoom/ Skype vo vybranom termíne, ako je to v prípade virtuálneho školenia alebo bez nutnosti sa školenia účastniť osobne, ako je to v prípade prezenčného kurzu.

 

Vzor certifikátu ITIL 4 Foundation

ITIL Foundation certifikát Štefan Ondek

 

Všetky ceny sú uvedené bez 20% DPH. Ceny sa vzťahujú na naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

 

Možné zľavy

Poskytujeme zľavy pre vnútrofiremné kurzy a samoplatcov. Pre bližšie informácie nás prosím kontaktujte.

 

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že školenia ITIL nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz ITIL 4 Foundation, dodržíte všetky pokyny lektora, vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu online certifikačnú skúšku nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho budete požadovať), obedy a občerstvenie počas prezenčného kurzu.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek inde obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu ITIL 4 Foundation akreditovaného PeopleCertom, realizovaného na Slovensku, v porovnateľnom termíne, s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov, či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie ITIL 4 Foundation, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmetný kurz.

Nárok na opakovanie školenia platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete ľubovoľný termín otvoreného kurzu ITIL 4 Foundation uvedený v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie - v prípade prezenčného kurzu a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín plne obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu ITIL 4 Foundation.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach jej uplatnenia nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

Ak máte záujem o kurz ITIL Foundation Expres alebo o vnútrofiremné školenie:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.