Menu

Príprava na certifikáciu PMI-ACP®

 • Pracujete v oblasti projektového riadenia, softvérového vývoja, riadenia IT služieb alebo business manažmentu?
 • Máte už základné znalosti agilných rámcov, techník a nástrojov, najmä Scrum, Kanban a Lean, chcete si precvičiť ich aplikáciu a dozvedieť sa viac?
 • Chcete pracovať (viac) agilne?
 • Máte záujem zložiť medzinárodnú certifikačnú skúšku renomovaného Project Management Institute potvrdzujúcu Vaše zručnosti a znalosti v oblasti agilného riadenia projektov?
 • Chcete získať prestížny titul PMI-ACP?

Potom je náš kurz Príprava na certifikáciu PMI-ACP práve pre vás.

 

Popis kurzu Príprava na certifikáciu PMI-ACP

Dvojdňový prezenčný kurz s následným samoštúdiom podľa od nás obdržaných inštrukcií a učebných materiálov tvorený vyváženou zmesou výkladu a praktických cvičení. Vedie ho náš skúsený slovenský tréner Ing. Štefan Ondek, PMP - akreditovaný tréner Agile Scrum, držiteľ certifikátov Agile Scrum Master a Product Owner, Professional Scrum Master (PSM I), PRINCE2 Agile Practitioner, PMI PMP a mnohých ďalších. Obsah kurzu je v súlade s oficiálnym sylabom Project Management Institute pre skúšku PMI-ACP.

Kurz pokrýva prehľad agilných prístupov ako Scrum, Kanban, Lean, extreme programming (XP), test-driven development (TDD) s dôrazom na schopnosť použiť ich. Je určený pre záujemcov, ktorí už majú znalosti Agile aspoň na úrovni absolventov kurzu Základy agile - Agile Foundation.

 

Skúška PMI-ACP

Project Management Institute je renomovaný medzinárodný skúšobný inštitút s centrálou v USA, viac ako 50-ročnou tradíciou a takmer miliónom certifikovaných osôb. O.i. vykonáva aj certifikačné skúšky Project Management Professional - PMP a Certified Associate in Project Management - CAPM.

PMI-ACP je najrýchlejšie rastúcou certifikáciou PMI s viac ako 23.000 certifikovanými (k 31.8.2018). Skúška je closed book, má formu multiple choice testu. Obsahuje 120 otázok a trvá 3 hodiny. Píše sa na počítači vo vybraných testovacích centrách Prometric, a to v angličtine. V anglickom jazyku sú aj všetky oficiálne materiály PMI ku skúške a učebnice.

Podmienky pripustenia ku skúške stanovené PMI sú:

 • 2.000 h všeobecných skúseností s prácou v tímoch na projektoch (nemusia preukazovať držitelia platných certifikátov PMP a PgMP)
 • 1.500 h práce v agilných projektových tímoch alebo s agilnými metodikami (dodatočne k 2.000 h všeobecných projektových skúseností)
 • 21 kontaktných hodín školenia agilných praktík (splníte absolvovaním nášho prípravného kurzu na certifikáciu PMI-ACP).

Na samotnú skúšku sa je nutné prihlásiť priamo pri PMI. Absolvovanie prípravného kurzu nie je podmienkou. Avšak kvôli náročnosti skúšky ho dôrazne odporúčame.

Skúšku je možné absolvovať s miernym časovým odstupom po kurze, ktorý odporúčame využiť na samoštúdium prípravnej príručky, učebnice a podľa potreby ďalšej odporúčanej literatúry. Ako učebnicu odporúčame publikáciu The PMI-ACP Exam - How to pass on your first try od autora menom Andy Crowe.

Pre udržanie certifikátu je potom nutné zbierať tzv. PDU - jednotky osobného rozvoja v oblasti agile, pričom v každom 3-ročnom recertifikačnom cykle je nutné získať aspoň 30 PDU (t.j. napr. absolvovať školenia agile v trvaní 30 h).

Účastníci kurzu Príprava na certifikáciu PMI-ACP obdržia:

 • predkurzové inštrukcie, ktoré Vám umožnia kvalitne sa na kurz pripraviť a vyťažiť z neho maximum
 • plnofarebný účastnícky manuál v angličtine
 • originálnu prípravnú príručku na skúšku The PMI-ACP Exam: How To Pass On Your First Try, Iteration 3 od Andyho Crowa
 • elektronickú verziu oficiálnej "biblie Scrumu" - Scrum Guide od Kena Schwabera a Jeffa Sutherlanda, "otcov" Scrumu v slovenčine, angličtine a češtine
 • e-mailovú odbornú podporu pri príprave na kurz od momentu objednania
 • písacie potreby, obedy a občerstvenie počas kurzu
 • certifikát o absolvovaní využiteľný napr. na získanie PDU.

Od účastníkov kurzu sa kvôli kvalitnej príprave očakáva, že okrem samotného školenia venujú ešte pred ním cca 3 hodiny príprave podľa našich inštrukcií.

Odporúčaná príprava pred kurzom:
 • výrazne uľahčuje pochopenie učiva na samotnom školení
 • skracuje čas potrebný na samotnej prezenčnej časti školenia, vďaka čomu budete v práci "chýbať" kratšiu dobu
 • umožňuje Vám využiť našu záruku kvality.

Všetky materiály a pokyny potrebné na prípravu na kurz sú zahrnuté v jeho cene. Zašleme Vám ich bezodkladne po obdržaní zálohovej platby.

 

Cena

Kurzy Príprava na certifikáciu PMI-ACP ponúkame ako vnútrofiremné. Pre cenovú ponuku nás prosím kontaktujte. Záujemcom o účasť na verejnom kurze dávame do pozornosti naše obsahovo veľmi podobné školenie Scrum Master + Product Owner + PMI-ACP.

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite kurz Príprava na certifikáciu PMI-ACP POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku PMI-ACP nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku porovnateľného kurzu Príprava na certifikáciu PMI-ACP realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme zo subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie Príprava na certifikáciu PMI-ACP, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného kurzu Príprava na certifikáciu PMI-ACP alebo podobného kurzu Scrum Master + Product Owner uvedeného v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach jej uplatnenia nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Ako objednať?

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.