Menu

Príprava na certifikáciu PMI® PMP®/ CAPM®

PMI - Project Management Institute, Inc. je organizácia pôvodom z USA vydávajúce štandardy projektového riadenia a vykonávajúci certifikáciu podľa nich. S odstupom najpopulárnejšími certifikáciami PMI sú Project Management Professional - PMP a Certified Associate in Project Management - CAPM. Na certifikáciu sa je možné pripraviť kombináciou kurzu a samoštúdia.

Naše školenia Príprava na certifikáciu PMI PMP / CAPM 1. časť je určené účastníkom, ktorí majú záujem:

 • získať základné odborné znalosti z oblasti projektového riadenia podľa štandardu PMI
 • formalizovať a systematizovať svoje existujúce znalosti v tejto oblasti
 • pripraviť sa na absolvovanie certifikácie odborníka na projektový manažment podľa štandardov PMI, úroveň PMP - Project Management Professional alebo CAPM - Certified Associate in Project Management.

účastníci nášho školenia projektového riadenia PMI

Kurz vedie vedúci tréner POTIFOB s bohatou praxou v riadení projektov - Ing. Štefan Ondek, PMP už od januára 2007, akreditovaný tréner PRINCE2 a Agile Scrum, odborný korektor PMI PMBOK Guide 6th i 7th Edition a ďalšícjh štandardov PMI.

 

Cieľ a prínosy školenia

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom základné vedomosti a znalosti potrebné pre úspešné riadenie projektov v súlade s metodikou Project Management Institute (PMI) PMBOK Guide, ktorá je jedným z vedúcich globálnych štandardov projektového manažmentu. Účastníci sa oboznámia so základnou terminológiou projektového riadenia, nadobudnú prehľad o organizačnom usporiadaní projektov, procesoch projektového manažmentu podľa PMBOK Guide a aktivitách, ktoré je v týchto procesoch potrebné vykonať.

Školenie súčasne slúži ako prvá časť prípravy na certifikáciu odborníka na projektové riadenie podľa metodiky PMI - úrovne PMP a CAPM. V tomto prípade je druhou časťou prípravy samostatný kombinovaný kurz "Príprava na certifikáciu PMI PMP / CAPM (2. časť)" (nezahrnutý v cene školenia "Príprava na certifikáciu PMP / CAPM - 1. časť") pozostávajúci z:

 • predstavenia skúšky PMP a/ alebo CAPM, vysvetlenia nárokov a prihlasovacieho procesu
 • obdržania učebníc na prípravu na skúšku a inštrukcií pre samoštúdium
 • nácviku aplikácie nástrojov a techník projektového riadenia vyžadovaných na skúške na prípadovej štúdii - vlastnom projekte účastníkov alebo projekte navrhnutom lektorom
 • samoštúdia podľa pokynov lektora.

 

Vstupné vedomosti

Samotné školenie si nevyžaduje žiadne vstupné vedomosti. Výhodou sú však skúsenosti s riadením projektov. Pre pripustenie ku skúške PMI CAPM resp. PMP je potrebné plynulé ovládanie anglického jazyka a splnenie podmienok stanovených PMI.

 

Výstupné vedomosti

Po ukončení školenia budú absolventi:

 • ovládať štandardnú terminológiu projektového riadenia podľa metodiky PMI
 • mať prehľad o možných spôsoboch organizačného usporiadania projektov
 • vedieť, aké schopnosti musí mať projektový manažér
 • poznať skupiny procesov projektového manažmentu podľa PMBOK
 • mať prehľad o jednotlivých procesoch projektového riadenia podľa PMBOK, ich vstupoch, výstupoch, ako aj nástrojoch a technikách používaných v týchto procesoch
 • schopní aplikovať vyššieuvedené v praxi.

 

Učebné materiály

V cene školenia Príprava na certifikáciu PMI PMP / CAPM 1. časť je náš originálny plnofarebný študijný materiál v anglickom jazyku vrátane praktickej prípadovej štúdie.

 

Trvanie školenia

2 dni á cca. 7,5 hodín netto.

Do počtu hodín absolvovaného školenia sa pre účely pripustenia ku skúške počíta len čistý čas školenia bez obedov a prestávok dlhších než 15 minút, pričom trvanie vyučovacej hodiny je 60 minút (1 vyučovacia hodina = 1 PDU).

 

Certifikačné skúšky PMP a CAPM

Skúšky nie sú súčasťou školenia. Prihlásiť sa na ne je nutné priamo u Project Management Institute - PMI. Pre viac informácií o prihlasovaní na certifikáciu PMI kliknite na Postup prihlásenia sa na certifikačné skúšky PMI CAPM alebo PMP.

Skúšky PMP môžu vykonávať len vybrané testovacie centrá Prometric. Skúšku CAPM je možné absolvovať v ľubovoľnom testovacom centre Prometric alebo prostredníctvom online proctoringu (pri splnení bezpečnostných a technických podmienok PMI).

Pre účasť na skúške CAPM je potrebné absolvovať 23 hodín školení v oblasti projektového riadenia, čo spĺňa naše trojdňové školenie Príprava na certifikáciu PMI 1. + 2. časť. Pre pripustenie ku skúške PMP je potrebné splniť podmienky odbornej praxe stanovené PMI a naviac absolvovať 35 hodín školení projektového riadenia. 23 h pokryje tento náš kurz. Zvyšných 12 hodín môžete pokryť akýmikoľvek školeniami projektového riadenia, ktoré ste preukázateľne absolvovali za posledných 8 rokov (ku dňu odoslania prihlášky na skúšku).

Pre všetkých účastníkov je k dispozícii e-mailová podpora od momentu objednania kurzu až do troch mesiacov od jeho ukončenia (platí fair use policy).

 

Miesto konania kurzu

Informácie o mieste konania našich verejných kurzov projektového riadenia nájdete na podstránke Školiace priestory.

 

Cena

Školenie "Príprava na certifikáciu PMI PMP/ CAPM - 1. časť" stojí 570 € + DPH na osobu.

V cene kurzu nie sú zahrnuté certifikačné skúšky. Pre viac informácií o ich cenách kliknite na Postup prihlásenia sa na certifikačné skúšky PMI CAPM alebo PMP.

 

Špeciálna ponuka:

Ak si u nás súčasne objednáte kurzy Príprava na certifikáciu PMP / CAPM - 1. časť a Príprava na certifikáciu PMI PMP / CAPM 2. časť, celková cena za oba kurzy je 660 € + DPH na osobu.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše obchodné podmienky.

Záruka kvality

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia PMI ani ostatných metodík projektového riadenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite prípravný kurz na certifikáciu PMI od POTIFOB, dodržíte všetky pokyny lektora vrátane inštrukcií pre domácu prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku PMI PMP resp. CAPM nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania. Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať - platí sa priamo PMI), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

 

Záruka termínu konania kurzu

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane. Od vzniku spoločnosti sme nezrušili ani jeden z našich kurzov.

 

Záruka najlepšej ceny

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku prípravného kurzu na certifikáciu PMI PMP/ CAPM realizovaného na Slovensku vedeného porovnateľne skúseným lektorom, ktorý je držiteľom certifikátu PMI PMP ako naša, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

Pre prípad, že by ste mali obavy, či nižšia cena našich kurzov projektového riadenia podľa štandardu PMI oproti konkurencii neznamená aj nižšiu kvalitu, Vám prinášame:

 

Garancia udržania know-how

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie projektového riadenia PMI, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred.

Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného kurzu uvedeného v kalendári školení. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikačnú skúšku (ak ju má daný účatník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnsti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch a cenách našich kurzov a školení kliknite na Kalendár školení. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

 

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Potom kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

Ak máte záujem o vnútrofiremný kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

Kontaktujte nás prosím.