Skočiť na hlavný obsah
Menu

Príprava na certifikáciu PMI® PMP®/ CAPM®

PMI - Project Management Institute, Inc. je organizácia pôvodom z USA vydávajúce štandardy projektového riadenia a vykonávajúci certifikáciu podľa nich. S odstupom najpopulárnejšími certifikáciami PMI sú Project Management Professional - PMP a Certified Associate in Project Management - CAPM. Na certifikáciu sa je možné pripraviť kombináciou kurzu a samoštúdia.

 

Naše školenie Príprava na certifikáciu PMI PMP / CAPM 1. časť je určené účastníkom, ktorí majú záujem:

 • získať základné odborné znalosti z oblasti projektového riadenia podľa štandardu PMI
 • formalizovať a systematizovať svoje existujúce znalosti v tejto oblasti
 • pripraviť sa na absolvovanie certifikácie odborníka na projektový manažment podľa štandardov PMI, úroveň PMP - Project Management Professional alebo CAPM - Certified Associate in Project Management.

účastníci nášho školenia projektového riadenia PMI

Kurz vedie vedúci tréner POTIFOB s bohatou praxou v riadení projektov - Ing. Štefan Ondek, PMP už od januára 2007, akreditovaný tréner PRINCE2 a Agile Scrum, odborný korektor PMI PMBOK Guide 6th i 7th Edition a ďalšícjh štandardov PMI.

 

Cieľ a prínosy školenia

Cieľom školenia je poskytnúť účastníkom základné vedomosti a znalosti potrebné pre úspešné riadenie projektov v súlade s metodikou Project Management Institute (PMI) PMBOK Guide, ktorá je jedným z vedúcich globálnych štandardov projektového manažmentu. Účastníci sa oboznámia so základnou terminológiou projektového riadenia, nadobudnú prehľad o organizačnom usporiadaní projektov, procesoch projektového manažmentu podľa PMBOK Guide a aktivitách, ktoré je v týchto procesoch potrebné vykonať.

Školenie súčasne slúži ako prvá časť prípravy na certifikáciu odborníka na projektové riadenie podľa metodiky PMI - úrovne PMP a CAPM. V tomto prípade je druhou časťou prípravy samostatný kombinovaný kurz "Príprava na certifikáciu PMI PMP / CAPM (2. časť)" (nezahrnutý v cene školenia "Príprava na certifikáciu PMP / CAPM - 1. časť") pozostávajúci z:

 • predstavenia skúšky PMP a/ alebo CAPM, vysvetlenia nárokov a prihlasovacieho procesu
 • obdržania učebníc na prípravu na skúšku a inštrukcií pre samoštúdium
 • nácviku aplikácie nástrojov a techník projektového riadenia vyžadovaných na skúške na prípadovej štúdii - vlastnom projekte účastníkov alebo projekte navrhnutom lektorom
 • samoštúdia podľa pokynov lektora.

 

Vstupné vedomosti

Samotné školenie si nevyžaduje žiadne vstupné vedomosti. Výhodou sú však skúsenosti s riadením projektov. Pre pripustenie ku skúške PMI CAPM resp. PMP je potrebné plynulé ovládanie anglického jazyka a splnenie podmienok stanovených PMI.

 

Výstupné vedomosti

Po ukončení školenia budú absolventi:

 • ovládať štandardnú terminológiu projektového riadenia podľa metodiky PMI
 • mať prehľad o možných spôsoboch organizačného usporiadania projektov
 • vedieť, aké schopnosti musí mať projektový manažér
 • poznať skupiny procesov projektového manažmentu podľa PMBOK
 • mať prehľad o jednotlivých procesoch projektového riadenia podľa PMBOK, ich vstupoch, výstupoch, ako aj nástrojoch a technikách používaných v týchto procesoch
 • schopní aplikovať vyššieuvedené v praxi.

 

Učebné materiály

V cene školenia Príprava na certifikáciu PMI PMP / CAPM 1. časť je náš originálny plnofarebný študijný materiál v anglickom jazyku vrátane praktickej prípadovej štúdie.

 

Trvanie školenia

2 dni á cca. 7,5 hodín netto.

Do počtu hodín absolvovaného školenia sa pre účely pripustenia ku skúške počíta len čistý čas školenia bez obedov a prestávok dlhších než 15 minút, pričom trvanie vyučovacej hodiny je 60 minút (1 vyučovacia hodina = 1 PDU).

 

Certifikačné skúšky PMP a CAPM

Skúšky nie sú súčasťou školenia. Prihlásiť sa na ne je nutné priamo u Project Management Institute - PMI. Pre viac informácií o prihlasovaní na certifikáciu PMI kliknite na Postup prihlásenia sa na certifikačné skúšky PMI CAPM alebo PMP.

Skúšky PMP môžu vykonávať len vybrané testovacie centrá Prometric. Skúšku CAPM je možné absolvovať v ľubovoľnom testovacom centre Prometric alebo prostredníctvom online proctoringu (pri splnení bezpečnostných a technických podmienok PMI).

Pre účasť na skúške CAPM je potrebné absolvovať 23 hodín školení v oblasti projektového riadenia, čo spĺňa naše trojdňové školenie Príprava na certifikáciu PMI 1. + 2. časť.

Pre pripustenie ku skúške PMP je potrebné splniť podmienky odbornej praxe stanovené PMI a naviac absolvovať 35 hodín školení projektového riadenia. 23 h pokryje tento náš kurz. Zvyšných 12 hodín môžete pokryť akýmikoľvek školeniami projektového riadenia, ktoré ste preukázateľne absolvovali za posledných 8 rokov (ku dňu odoslania prihlášky na skúšku).

Pre všetkých účastníkov je k dispozícii e-mailová podpora od momentu objednania kurzu až do troch mesiacov od jeho ukončenia (platí fair use policy).

 

Miesto konania kurzu

Prípravné školenia na certifikáciu PMI realizujeme ako vnútrofiremné kurzy, v priestoroch na základe vzájomnej dohody.

 

Cena

Pre zaslanie cenovej ponuky vnútrofiremného školenia nás kontaktujte.

Pre viac informácií o cenách skúšok kliknite na Postup prihlásenia sa na certifikačné skúšky PMI CAPM alebo PMP.

 

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how​​​​​​​

Záruka termínu konania kurzu

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane. Od vzniku spoločnosti sme nezrušili ani jeden z našich kurzov.

 

Záruka najlepšej ceny

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku prípravného kurzu na certifikáciu PMI PMP/ CAPM realizovaného na Slovensku vedeného porovnateľne skúseným lektorom, ktorý je držiteľom certifikátu PMI PMP ako naša, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

 

Ako objednať?

 

Ak máte záujem o vnútrofiremný kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

Kontaktujte nás prosím.