Skočiť na hlavný obsah
Menu

Príprava na certifikáciu PMI PMP®/ CAPM® 2. časť

Kurz určený všetkým, ktorí sa chcú pripraviť na absolvovanie certifikácie odborníka na projektové riadenie podľa štandardov PMI, úroveň Project Management Professional - PMP alebo Certified Associate in Project Management - CAPM. Nadväzuje na naše školenie "Príprava na certifikáciu PMI PMP/ CAPM 1. časť".

účastníci nášho školenia projektového riadenia PMI

Kurz vedie vedúci tréner POTIFOB Ing. Štefan Ondek, PMP.

 

Cieľ a prínosy kurzu

Cieľom kurzu je príprava na certifikáciu odborníka na projektový manažment podľa metodiky PMI - úrovne PMP a CAPM. Pozostáva z nasledovných častí:

  • predstavenia skúšky PMP a/ alebo CAPM, vysvetlenia nárokov a prihlasovacieho procesu
  • obdržania učebníc na prípravu na skúšku a inštrukcií pre samoštúdium
  • nácviku aplikácie nástrojov a techník projektového riadenia vyžadovaných na skúške na prípadovej štúdii - vlastnom projekte účastníkov alebo projekte navrhnutom lektorom
  • samoštúdia podľa pokynov lektora.

Účastníci majú možnosť „priniesť" na školenie svoje aktuálne projekty a na nich aplikovať precvičované nástroje a techniky projektového riadenia, čo zvyšuje interaktívnosť školenia i pridanú hodnotu pre účastníkov.

 

Vstupné vedomosti

Kurz si vyžaduje vstupné vedomosti minimálne na úrovni absolventa nášho školenia" Príprava na certifikáciu PMI PMP / CAPM - 1. časť". Veľkou výhodou sú skúsenosti s prácou na projektoch. Pre pripustenie ku skúške CAPM resp. PMP je potrebné plynulé ovládanie anglického jazyka a splnenie podmienok stanovených PMI.

 

Učebné materiály

V cene kurzu sú zahrnuté potrebné originálne učebnice od renomovaných severoamerických autorov v anglickom jazyku.

 

Trvanie kurzu

Prezenčná časť 1 deň (cca. 7,5 h netto) + samoštúdium individuálne podľa vstupných znalostí účastníkov a stupňa certifikácie.

Do počtu hodín absolvovaného školenia sa pre účely skúšky počítá len čistý čas školenia bez obedov a prestávok, pričom trvanie vyučovacej hodiny je 60 minút (1 vyučovacia hodina = 1 PDU).

Skúšky nie sú súčasťou školenia - môžu ich vykonávať len testovacie centrá - Prometric centrá alebo môžete využiť možnosť online skúšok formou online proctoringu.

Pre účasť na skúške PMI CAPM je potrebné absolvovať 23 hodín školení v oblasti projektového riadenia, čo spĺňa naše trojdňové školenie Príprava na certifikáciu PMI 1. + 2. časť.

Pre účasť na skúške PMI PMP je potrebné absolvovať 35 hodín školení v oblasti projektového riadenia. 23 h pokryje tento náš kurz. Zvyšných 12 hodín môžete pokryť akýmikoľvek školeniami projektového riadenia, ktoré ste preukázateľne absolvovali za posledných 8 rokov (ku dňu odoslania prihlášky na skúšku).

Pre všetkých účastníkov je k dispozícii e-mailová podpora od momentu objednania kurzu až do troch mesiacov od jeho ukončenia (platí fair use policy).

 

Miesto konania kurzu

Prípravné školenia na certifikáciu PMI realizujeme ako vnútrofiremné kurzy, v priestoroch na základe vzájomnej dohody.

 

Cena

Pre zaslanie cenovej ponuky vnútrofiremného školenia nás kontaktujte.

Pre viac informácií o cenách skúšok kliknite na Postup prihlásenia sa na certifikačné skúšky PMI CAPM alebo PMP.

 

Ako objednať?

 

Ak máte záujem o vnútrofiremný kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

Kontaktujte nás prosím.