Menu

Príprava na certifikáciu PMI PMP®/ CAPM® 2. časť

Kurz určený všetkým, ktorí sa chcú pripraviť na absolvovanie certifikácie odborníka na projektové riadenie podľa štandardov PMI, úroveň Project Management Professional - PMP alebo Certified Associate in Project Management - CAPM. Nadväzuje na naše školenie "Príprava na certifikáciu PMI PMP/ CAPM 1. časť".

účastníci nášho školenia projektového riadenia PMI

Kurz vedie vedúci tréner POTIFOB Ing. Štefan Ondek, PMP.

 

Cieľ a prínosy kurzu

Cieľom kurzu je príprava na certifikáciu odborníka na projektový manažment podľa metodiky PMI - úrovne PMP a CAPM. Pozostáva z nasledovných častí:

  • predstavenia skúšky PMP a/ alebo CAPM, vysvetlenia nárokov a prihlasovacieho procesu
  • obdržania učebníc na prípravu na skúšku a inštrukcií pre samoštúdium
  • nácviku aplikácie nástrojov a techník projektového riadenia vyžadovaných na skúške na prípadovej štúdii - vlastnom projekte účastníkov alebo projekte navrhnutom lektorom
  • samoštúdia podľa pokynov lektora.

Účastníci majú možnosť „priniesť" na školenie svoje aktuálne projekty a na nich aplikovať precvičované nástroje a techniky projektového riadenia, čo zvyšuje interaktívnosť školenia i pridanú hodnotu pre účastníkov.

 

Vstupné vedomosti

Kurz si vyžaduje vstupné vedomosti minimálne na úrovni absolventa nášho školenia" Príprava na certifikáciu PMI PMP / CAPM - 1. časť". Veľkou výhodou sú skúsenosti s prácou na projektoch. Pre pripustenie ku skúške CAPM resp. PMP je potrebné plynulé ovládanie anglického jazyka a splnenie podmienok stanovených PMI.

 

Učebné materiály

V cene kurzu sú zahrnuté potrebné originálne učebnice od renomovaných severoamerických autorov v anglickom jazyku.

 

Trvanie kurzu

Prezenčná časť 1 deň (cca. 7,5 h netto) + samoštúdium individuálne podľa vstupných znalostí účastníkov a stupňa certifikácie.

Do počtu hodín absolvovaného školenia sa pre účely skúšky počítá len čistý čas školenia bez obedov a prestávok, pričom trvanie vyučovacej hodiny je 60 minút (1 vyučovacia hodina = 1 PDU).

Skúšky nie sú súčasťou školenia - môžu ich vykonávať len testovacie centrá - Prometric centrá.

Pre účasť na skúške PMI CAPM je potrebné absolvovať 23 hodín školení v oblasti projektového riadenia, čo spĺňa naše trojdňové školenie Príprava na certifikáciu PMI 1. + 2. časť. Pre účasť na skúške PMI PMP je potrebné absolvovať 35 hodín školení v oblasti projektového riadenia. 

Pre všetkých účastníkov je k dispozícii elektronická e-mailová podpora od momentu objednania kurzu.

 

Miesto konania

Informácie o mieste konania našich verejných kurzov projektového riadenia nájdete na podstránke Školiace priestory.

 

Cena

Kurz "Príprava na certifikáciu PMI PMP / CAPM - 2. časť" je možné zakúpiť spolu s kurzom Príprava na certifikáciu PMP / CAPM - 1. časť. Celková cena za oba kurzy je 660 € + DPH na osobu.

Cena je uvedená bez DPH a platná pre naše kurzy realizované v Slovenskej a Českej republike. Platia naše obchodné podmienky.

V cene kurzu nie sú zahrnuté certifikačné skúšky. Pre viac informácií o ich cenách a spôsobe prihlásenia sa na skúšky kliknite na Postup prihlásenia sa na skúšky PMI CAPM a PMP.

 

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch a cenách našich kurzov a školení kliknite na Kalendár a ceny školení.

Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

 

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Potom kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

 

Ak máte záujem o vnútrofiremný kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

Kontaktujte nás prosím.