Skočiť na hlavný obsah
Menu

PRINCE2® - metodika, certifikačné skúšky a kurzy

PRINCE2 je celosvetovo najpopulárnejšia metodika projektového riadenia. Využíva sa vo viac ako 180 krajinách. V mnohých je de facto štandardom projektového riadenia. Medzi jej užívateľov patria medzinárodné organizácie ako NATO alebo Rozvojový program OSN (UNDP), vlády mnohých členských štátov Európskej únie i komerčné organizácie ako napr. DHL.

Metodika PRINCE2 bola vytvorená skúsenými projektovými manažérmi a ďalšími odborníkmi na projektové riadenie na základe najlepších skúseností (best practice) z tisícok projektov. Je voľne dostupná pre použitie a aplikovateľná na riadenie akéhokoľvek projektu.

Popísaná je v knihe Managing Successful Projects With PRINCE2 - PRINCE2 manuále. Jej najnovšia - 6. edícia je z roku 2017. V júni 2015 bolo vydané rozšírenie PRINCE2 - PRINCE2 Agile®, ktoré bolo v roku 2018 aktualizované.

Vlastníkom PRINCE2 aj ďalších best practice štandardov (napr. ITIL®) je AXELOS Limited - spoločný podnik britskej vlády (Cabinet Office) a súkromného investora (Capita).

Od 1.1.2018 na kvalitu výučby PRINCE2 dohliada a certifikačné skúšky vykonáva jediný skúšobný inštitút - Examination Institute (EI): PEOPLECERT International Limited. Examination institute akredituje lektorov, školiace materiály aj tréningové organizácie. Ďalej má od AXELOS® výlučné oprávnenie vykonávať certifikáciu odborníkov na projektové riadenie podľa metodiky PRINCE2.

 

certifikácia PRINCE2

je dvojúrovňová:

1.) Základná úroveň certifikácie - PRINCE2 Foundation preukazuje, že držiteľ certifikátu rozumie metodike PRINCE2 a je schopný pôsobiť ako informovaný člen riadiaceho tímu v projektoch manažovaných podľa PRINCE2. Certifikát PRINCE2 Foundation platí doživotne.

Zloženie skúšky PRINCE2 Foundation Vám tiež umožňuje abslovovať následne prestížnu certifikáciu PRINCE2 projektového manažéra - PRINCE2 Practitioner.

2.) Vyššia úroveň certifikácie - PRINCE2 Practitioner preukazuje, že držiteľ certifikátu vie riadiť projekty podľa PRINCE2, odhaliť aj napraviť chyby pri aplikácii tejto metodiky projektového riadenia. Podmienkou pripustenia ku skúške PRINCE2 Practitioner je predošlé zloženie skúšky PRINCE2 Foundation alebo predloženie platného certifikátu PMI PMP/ CAPM alebo IPMA A-D.

Certifikát PRINCE2 Practitioner platí 3 roky (certifikáty podľa PRINCE2 6. edície) resp. 5 rokov (certifikáty podľa PRINCE2 5. edície). Na predĺženie platnosti certifikátu PRINCE2 Practitioner je potrebné znovu zložiť certifikačnú skúšku. Druhou možnosťou je zakúpiť si u AXELOS "PRINCE2 membership", teda členstvo v ich zákazníckom programe, a každý rok nazbierať dostatočný počet kreditov za priebežné vzdelávanie (CPD points).

Certifikačné skúšky PRINCE2 majú formu písomného multiple choice testu, ktorý je je možné absolvovať:

  • priamo v rámci nášho prezenčného certifikačného kurzu, ktoré realizujeme ako akreditovaná tréningová organizácia - ATO PRINCE2 (viď nižšie) alebo
  • po samoštúdiu s využitím našich online kurzov PRINCE2 Foundation a Practitioner na Vašom počítači s online dohľadom na diaľku.

V minulosti existovala aj v reále nepoužívaná certifikácia - PRINCE2 Professional, vykonávaná formou assessment centra. Tá mala preukazovať, že jej držiteľ je "schopný riadiť nekomplexný PRINCE2 projekt naprieč všetkými aspektmi životného cyklu projektu". Toto ale v podstate preukazuje aj certifikácia PRINCE2 Practitioner. Zmysel celej úrovne PRINCE2 Professional bol preto otázny a záujem o ňu prakticky nulový - celosvetovo sa podľa nej certifikovalo len niekoľko osôb, v drvivej väčšine trénerov PRINCE2 v rámci bezplatného pilotu. Ku koncu roku 2017 bola jej podpora ukončená.

Certifikačné kurzy PRINCE2

Oprávnenie realizovať certifikačné kurzy PRINCE2 majú iba akreditované tréningové organizácie (ATO) PRINCE2. Naša spoločnosť POTIFOB, s.r.o. je vedúca slovenská akreditovaná tréningová organizácia PRINCE2 a certifikovaný partner AXELOS aj PEOPLECERT v SR. Sme vedúcim poskytovateľom akreditovaných certifikačných kurzov PRINCE2 na Slovensku, v ČR a v Maďarsku, pričom absolventi našich kurzov dosahujú na skúškach špičkovú úspešnosť (u úrovne Foundation 98%, celkovo 94%).

Našimi kurzami PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practitoner už prešlo viac ako 3 000 spokojných slovenských a českých poslucháčov zo súkromného i verejného sektora. Viac informácií o nás nájdete tu.

Zákazníci oceňujú náš jedinečný súbor záruk a tiež to, že všetci naši tréneri PRINCE2 majú dlhoročné skúsenosti nielen s vedením školení PRINCE2, ale aj s praktickým riadením náročných projektov a programov.

Termíny verejných kurzov PRINCE2 nájdete v interaktívnom kalendári.

Ak máte záujem o vnútrofiremné kurzy, kontaktujte nás prosím.