Skočiť na hlavný obsah
Menu

AXELOS ohlásil novú verziu PRINCE2 - PRINCE2 6. edíciu!

PRINCE2 6. edícia

AXELOS 10.1.2017 oficiálne ohlásil spustenie novej verzie PRINCE2  - PRINCE2 6. edície vrátane rámcového harmonogramu.

Najpodstatnejšie novinky 6. edície:

 1. jasné uvedenie, čo je "povinné minimum" pre riadenie projektu podľa PRINCE2
 2. návod, ako prispôsobovať PRINCE2, je zapracovaný v každej kapitole o téme, pričom je explicitne uvedené, ako prispôsobovať PRINCE2 agilnému prostrediu atď.  (v 5. edícii je prispôsobovaniu venovaná len 1 kapitola na konci knihy)
 3. nová kapitola o embeddingu - vsadzovaní PRINCE2 do organizácie
 4. premenovanie niektorých hlavných riadiacich produktov, napr. stratégií na prístupy
 5. certifikáty PRINCE2 6. edície Practitioner platia len 3 roky (certifikáty PRINCE2 5. edície Practitioner stále platia 5 rokov)
 6. nie sú dostupné recertifikačné skúšky PRINCE2 Practitioner - pre recertifikáciu je potrebné buď zložiť znova plnú skúšku Practitioner alebo si kúpiť od AXELOS "členstvo PRINCE2" (PRINCE2 membership) a v ňom nazbierať dostatočný bodov neustáleho odborného rozvoja (CPD points)
 7. Pre PRINCE2 6. edíciu sa v dohľadnej dobe NEpočíta s certifikačnými skúškami v slovenčine, češtinu AXELOS zvažuje. V PRINCE2 5. edícii sú stále k dispozícii.

 

Kľúčové termíny:

 • marec 2017: bol spustený príjem objednávok na knihu Managing Successful Projects With PRINCE2 6th Edition (PRINCE2 6th Edition manuál)
 • máj 2017: bola spustená distribúcia PRINCE2 6. edícia manuálov
 • 10.7.2017: boli spustené kurzy a skúšy PRINCE2 6. edície (len anglické skúšky a PRINCE2 6. edicie manuály)
 • 2. polovica roku 2017: bolo prechodné obdobie - možnosť absolvovať kurz a certifikovať sa podľa PRINCE2 5. edície aj 6. edície
 • od 1.1.2018: anglické certifikačné skúšky PRINCE2 dostupné už len podľa 6. edície; slovenské a české skúšky podľa 5. edície sú dostupné aj po 1.1.2018.

 

Čo to znamená pre záujemcov o kurzy a certifikáciu PRINCE2?

 1. slovenské a české skúšky budú aj naďalej dostupné len podľa 5. edície
 2. u skúšok PRINCE2 6. edície Foundation sa počet bodov nutných na zloženie skúšky zvýšil na 55% zo súčasných 50%
 3. certifikáty PRINCE2 6. edície Practitioner platia len 3 roky
 4. pre novú verziu PRINCE2 už nie sú dostupné recertifikačné skúšky (PRINCE2 Practitioner Re-registration), ale iba plné skúšky Practitioner.

Od polovice roku 2017 sú všetky naše verejné kurzy PRINCE2 vedené podľa 6. edície, pričom ich absolventi zdarma obdržia náš balíček pre spätnú kompatibilitu s 5. edíciou. U vnútrofiremných školení si zákazníci môžu vybrať, či majú byť vedené podľa 6. alebo 5. edície.

V cene našich kurzov PRINCE2 6. edícii je zahrnutý balíček pre spätnú kompatibilitu s PRINCE2 5. edíciou. Do obsahu našich kurzov PRINCE2 Foundation vedených podľa 5. edície sme zas doplnili vysvetlenie hlavných rozdielov medzi verziami PRINCE2 5. a 6. edíciou. 

 

Čo to znamená pre existujúcich držiteľov certifikátov PRINCE2?

 1. certifikáty ostávajú v platnosti - Foundation doživotne, Practitioner do termínu uvedeného na certifikáte
 2. držitelia certifikátov PRINCE2 Foundation podľa 5. edície môžu absolvovať skúšky PRINCE2 Practitioner podľa 6. edície
 3. AXELOS odporúča držiteľom certifikátov PRINCE2 5. edície, príp. starších, oboznámiť sa s PRINCE2 6. edíciou.

Oficiálny dokument AXELOS s odpoveďami na často kladené otázky o PRINCE2 6. edícii je dostupný v priloženom pdf súbore. V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na ondek@potifob.com.

Tento príspevok podľa potreby priebežne aktualizujeme a dopĺňame o odpovede na Vaše otázky ohľadne PRINCE2 6. edície.