Skočiť na hlavný obsah
Menu

AXELOS ohlásil novú verziu PRINCE2 - PRINCE2 6. edíciu!

PRINCE2 6. edícia

AXELOS 10.1.2017 oficiálne ohlásil spustenie novej verzie PRINCE2  - PRINCE2 6. edície vrátane rámcového harmonogramu.

Najpodstatnejšie novinky 6. edície:

 1. jasné uvedenie, čo je "povinné minimum" pre riadenie projektu podľa PRINCE2
 2. návod, ako prispôsobovať PRINCE2, je zapracovaný v každej kapitole o téme, pričom je explicitne uvedené, ako prispôsobovať PRINCE2 agilnému prostrediu atď.  (v 5. edícii je prispôsobovaniu venovaná len 1 kapitola na konci knihy)
 3. nová kapitola o embeddingu - vsadzovaní PRINCE2 do organizácie
 4. premenovanie niektorých hlavných riadiacich produktov, napr. stratégií na prístupy
 5. nie sú dostupné recertifikačné skúšky PRINCE2 Practitioner - pre recertifikáciu je potrebné buď zložiť znova plnú skúšku Practitioner alebo si kúpiť od AXELOS "členstvo PRINCE2" (PRINCE2 membership) a v ňom nazbierať dostatočný bodov neustáleho odborného rozvoja (CPD points)
 6. Pre PRINCE2 6. edíciu sa v dohľadnej dobe NEpočíta s certifikačnými skúškami v slovenčine a češtine.  V PRINCE2 5. edícii sú stále k dispozícii v slovenčine i češtine.

 

Kľúčové termíny:

 • marec 2017: bol spustený príjem objednávok na knihu Managing Successful Projects With PRINCE2 6th Edition (PRINCE2 6th Edition manuál)
 • máj 2017: bola spustená distribúcia PRINCE2 6. edícia manuálov
 • 10.7.2017: boli spustené kurzy a skúšy PRINCE2 6. edície (len anglické skúšky a PRINCE2 6. edicie manuály)
 • 2. polovica roku 2017: bolo prechodné obdobie - možnosť absolvovať kurz a certifikovať sa podľa PRINCE2 5. edície aj 6. edície
 • od 1.1.2018: anglické certifikačné skúšky PRINCE2 dostupné už len podľa 6. edície; slovenské a české skúšky podľa 5. edície sú dostupné aj po 1.1.2018.

 

Čo to znamená pre záujemcov o kurzy a certifikáciu PRINCE2?

 1. slovenské a české skúšky budú aj naďalej dostupné len podľa 5. edície
 2. u skúšok PRINCE2 6. edície Foundation sa počet bodov nutných na zloženie skúšky zvýšil na 55% zo súčasných 50%
 3. pre novú verziu PRINCE2 už nie sú dostupné recertifikačné skúšky (PRINCE2 Practitioner Re-registration), ale iba plné skúšky Practitioner.

Od polovice roku 2017 sú všetky naše verejné kurzy PRINCE2 vedené podľa 6. edície, pričom ich absolventi zdarma obdržia náš balíček pre spätnú kompatibilitu s 5. edíciou. U vnútrofiremných školení si zákazníci môžu vybrať, či majú byť vedené podľa 6. alebo 5. edície.

V cene našich kurzov PRINCE2 6. edícii je zahrnutý balíček pre spätnú kompatibilitu s PRINCE2 5. edíciou. Do obsahu našich kurzov PRINCE2 Foundation vedených podľa 5. edície sme zas doplnili vysvetlenie hlavných rozdielov medzi verziami PRINCE2 5. a 6. edíciou. 

 

Čo to znamená pre existujúcich držiteľov certifikátov PRINCE2?

 1. certifikáty ostávajú v platnosti - do termínu uvedeného na certifikáte
 2. AXELOS odporúča držiteľom certifikátov PRINCE2 5. edície, príp. starších, oboznámiť sa s PRINCE2 6. edíciou.

V prípade ďalších otázok nás prosím kontaktujte na ondek@potifob.com.

Tento príspevok podľa potreby priebežne aktualizujeme a dopĺňame o odpovede na Vaše otázky ohľadne PRINCE2 6. edície.