Skočiť na hlavný obsah
Menu

PRINCE2 Agile® Foundation

Čo vám kurz prinesie a pre koho je určený

PRINCE2 Agile je rozšírenie globálne najpopulárnejšej metodiky projektového riadenia PRINCE2, ktoré ju prepája s agilnými prístupmi.

Kombinuje flexibilitu agile s jasne definovaným rámcom PRINCE2. Je riešením pre organizácie a jednotlivcov, ktorí chcú efektívne riadiť projekty a zároveň ich láka agilné prostredie umožňujúce rýchlo reagovať na často sa meniace požiadavky zákazníkov pri vývoji produktov. PRINCE2 Agile je možné použiť na všetky typy projektov. Funguje so známymi agilnými rámcami a prístupmi ako Scrum, Kanban, Lean, XP (eXtreme Programming) a ďalšími.

 

kurz PRINCE2 Agile Foundation:

 • vysvetľuje stručne metodiku PRINCE2, základy vybraných agilných rámcov i prístupov a to, ako ich vhodne kombinovať
 • Vás pripraví na absolvovanie medzinárodnej certifikačnej skúšky PRINCE2 Agile Foundation AXELOS® a získanie rovnomenného prestížneho certifikátu.

 

Čo hovoria na naše kurzy PRINCE2 Agile Foundation ich absolventi?

     

Ďalšie video- aj textové referencie nájdete na podstránke Referencie.

 

Naša spoločnosť POTIFOB, s.r.o. je:

 • prvá akreditovaná tréningová organizácia - ATO PRINCE2 Agile v SR
 • vedúca akreditovaná tréningová organizácia - ATO PRINCE2 v SR
 • jediný slovenský strategický partner AXELOS Limited, vlastníka PRINCE2 a ďalších global best practice štandardov.

Akreditované certifikačné kurzy PRINCE2 na Slovensku realizujeme už od júla 2009. Vedú ich naši skúsení akreditovaní tréneri. Na Slovensku a v Česku sme už pripravili na certifikáciu PRINCE2 viac ako 3000 osôb.

 

Popis kurzu

PRINCE2 Agile Foundation je dvojdňový certifikačný kurz, po ktorom majú účastníci možnosť zložiť rovnomennú medzinárodnú certifikačnú skúšku. Kvôli kvalitnej príprave na skúšku sa od účastníkov očakáva, že okrem samotného školenia venujú 10-20 hodín samoštúdiu podľa inštrukcií lektora. Túto prípravu je potrebné rozložiť minimálne na 1 týždeň pred kurzom. Skúšku je možné absolvovať na 3. deň alebo online v individuálnom termíne.

Školenie PRINCE2 Agile Foundation poriadame v slovenčine s použitím anglickej odbornej terminológie, prípadne na požiadanie čisto v angličtine. Vzdelávacie materiály a certifikačné skúšky PRINCE2 Agile sú v anglickom jazyku.

 

Každý účastník nášho verejného certifikačného kurzu PRINCE2 Agile Foundation obdrží:

 • podrobné predkurzové inštrukcie, ktoré Vám umožnia kvalitne sa na kurz pripraviť a vyťažiť z neho maximum
 • podrobný popis certifikácie a súbor osvedčených rád a odporúčaní, ako ju zvládnuť
 • oba oficiálne cvičné certifikačné testy PRINCE2 Agile vrátane hodnotiacich kľúčov a podrobného zdôvodnenia správnych aj nesprávnych odpovedí
 • plnofarebný účastnícky manuál v angličtine s procesným modelom PRINCE2
 • anglickú aj slovenskú mutáciu najnovšej verzie Scrum Guide vrátane bonusovej videoprezentácie o Scrum podľa najnovšieho Scrum Guide 2020 v slovenčine
 • prístup na minimálne 1 rok do nášho unikátneho e-learningového prostredia PRINCE2 Agile Foundation s videonahrávkami kompletného výkladu lektora v angličtine
 • šablóny všetkých 26 hlavných riadiacich produktov PRINCE2 v angličtine alebo češtine (podľa Vášho výberu)
 • podrobný procesný model PRINCE2
 • prístup k oficiálnemu anglicko-slovenskému výkladovému slovníku PRINCE2
 • e-mailovú odbornú podporu od momentu objednania kurzu až do jeho absolvovania
 • polhodinovú konzultáciu s vedúcim trénerom PRINCE2 Agile - Ing. Štefanom Ondekom, PMP v prípade virtuálneho kurzu
 • prístup na oficiálny portál skúšobného inštitútu pre kandidátov certifikácie
 • písacie potreby, obedy a občerstvenie počas prezenčného kurzu

Dôsledná príprava pred kurzom:

 • výrazne uľahčuje pochopenie učiva na samotnom školení
 • odbúrava značnú časť prípadnej nervozity z certifikačnej skúšky
 • skracuje čas potrebný na samotné prezenčné školenie PRINCE2 Agile, vďaka čomu budete v práci "chýbať" kratšiu dobu
 • zásadným spôsobom zvyšuje pravdepodobnosť úspechu na certifikácii
 • Vám umožní s istotou absolvovať certifikačnú skúšku PRINCE2 Agile tesne po školení bez nutnosti dodatočnej prípravy po ňom a opätovnej nepřítotomnosti v práci, čím šetrí Váš čas i peniaze. Samozrejme, v prípade, že by ste po absolvovaní kurzu necítili potrebnú istotu, umožníme Vám bezplatne si certifikačnú skúšku odložiť (túto možnosť neponúkajú všetci poskytovatelia).
 • umožňuje Vám využiť našu záruku kvality.
Všetky materiály a pokyny potrebné na túto prípravu sú zahrnuté v cene kurzu PRINCE2 Agile Foundation a zašleme Vám ich okamžite po obdržaní zálohovej platby.

 

Certifikácia PRINCE2 Agile Foundation

Certifikát PRINCE2 Agile Foundation platí doživotne. Samotná certifikačná skúška sa skladá v angličtine.

Poplatok za certifikačnú skúšku zahŕňa vystavenie rovnomenného prestížneho elektronického medzinárodného certifikátu skúšobným inštitútom PEOPLECERT - jediným s oprávnením od AXELOS, vlastníka PRINCE2 Agile (pri úspešnom zložení skúšky). V prípade záujmu o papierový certifikát ho je možné vystaviť za doplatok.

Výsledok certifikačnej skúšky Vám oznámime hneď po jej uskutočnení a odoslaní skenov odpovedných hárkov skúšobnému inštitútu. Do 2 pracovných dní od absolvovania skúšky obdržíte podrobnejšie výsledky s rozpisom % získaných bodov a oficiálny elektronický certifikát o jej zložení vydaný skúšobným inštitútom PeopleCert (v prípade kladného výsledku).

Pre kandidátov, ktorí majú zdravotné postihnutie, platia pri skúškach určité úľavy. Pokiaľ si chcete takúto úľavu uplatniť, je potrebné uviesť to do Vašej prihlášky na kurz a na školenie priniesť príslušné lekárske potvrdenie. Pre viac informácií o možných zdravotných úľavách nás prosím kontaktujte.

PRINCE2 Agile Foundation certifikát Štefan Ondek

 

Miesto konania

Naše kurzy môžete absolvovať prezenčnou alebo virtuálnou formou. Takisto skúšky je možné zložiť v papierovej podobe u nás alebo online s dohľadom na diaľku. Bližšie informácie nájdete v našom blogu.

Informácie o mieste konania našich verejných kurzov po ukončení obmedzení kvôli pandémii Covid-19 nájdete na podstránke Školiace priestory.

 

Otvorené, polootvorené a vnútrofiremné kurzy a školenia

Naše certifikačné kurzy PRINCE2 Agile realizujeme ako otvorené, polootvorené i vnútrofiremné. Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení na mieru, kontaktujte nás prosím.

​​​​​​​

Cena

Dvojdňový certifikačný kurz projektového riadenia PRINCE2 Agile Foundation stojí 600 € na osobu. 

Certifikačná skúška PRINCE2 Agile Foundation AXELOS® stojí ďalších 208 € na osobu (zvýhodnená cena platná pri kúpe spolu s kurzom). tejto cene je zahrnuté vystavenie elektronického certifikátu AXELOS skúšobným inštitútom - Examination Institute PEOPLECERT autorizovaným vlastníkom metodiky PRINCE2 AXELOS Limited (za podmienky zloženia skúšky).

Celková cena verejného certifikačného kurzu PRINCE2 Agile Foundation + rovnomennej medzinárodnej certifikačnej skúšky teda je 808 €/ os.

 

Vďaka službe Take2 si za príplatok 60 € môžete objednať 2. pokus na skúške vo forme online skúšky s voucherom/ poukazom platným pol roka. Ak máte o túto službu záujem, je nutné si ju objednať spolu s kurzom.

(Take2 si budete môcť dokúpiť aj dodatočne, pred absolvovaním 1. pokusu skúšky, priamo zo svojho profilu zriadeného skúšobným inštitútom Peoplecert za 96 EUR (cena platná k 15.12.2020), úhrada bude v tomto prípade možná iba platobnou kartou.)

 

U prezenčných verejných kurzov je v cene aj občerstvenie, obedy, parkovanie a wi-fi pripojenie po dobu kurzu. U verejných virtuálnych kurzov je v cene príplatok za dohľad nad online skúškou pracovníkom z medzinárodného certifikačného orgánu PeopleCert a polhodinová konzultácia na diaľku s našim vedúcim trénerom Ing. Štefanom Ondekom, PMP, ktorú môžete využiť do 3 mesiacov od objednania školenia.

 

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše obchodné podmienky.

 

Možné zľavy

Pri objednávke pre viac osôb, pre vnútrofiremné kurzy a samoplatcov ponúkame zľavy a zvýhodnenia. Pre bližšie informácie o nich nás kontaktujte.

 

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného?"

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz PRINCE2 Agile POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku PRINCE2 Agile nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas kurzu.

Mimochodom, doterajšia celková úspešnosť (tzv. pass rate) absolventov našich certifikačných kurzov na skúškach PRINCE2 je 94% a u úrovne PRINCE2 Foundation presahuje 98%, pričom sme najväčším poskytovateľom certifikačných kurzov PRINCE2 na Slovensku aj v Českej republike s viac ako 3 000 absolventmi z týchto krajín.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu PRINCE2 Agile akreditovaného PEOPLECERTom realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie PRINCE2 Agile, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmetný kurz.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania daného kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného kurzu PRINCE2 Agile danej úrovne uvedeného v našom kalendári kurzov. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu alebo sa z akéhokoľvek dôvodu necítite byť na certifikačnú skúšku dostatočne pripravení.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu aj certifikačnej skúšky PRINCE2 Agile.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach pre jej uplatnenie nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch a cenách našich kurzov PRINCE2 Agile kliknite na kalendár kurzov. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

Ak máte záujem o vnútrofiremný kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

Kontaktujte nás prosím.