Skočiť na hlavný obsah
Menu

PRINCE2 Agile® Foundation

Čo vám kurz prinesie a pre koho je určený

PRINCE2 Agile je rozšírenie globálne najpopulárnejšej metodiky projektového riadenia PRINCE2, ktoré ju prepája s agilnými prístupmi.

Kombinuje flexibilitu agile s jasne definovaným rámcom PRINCE2. Je riešením pre organizácie a jednotlivcov, ktorí chcú efektívne riadiť projekty a zároveň ich láka agilné prostredie umožňujúce rýchlo reagovať na často sa meniace požiadavky zákazníkov pri vývoji produktov.

PRINCE2 Agile je možné použiť na všetky typy projektov. Funguje so známymi agilnými rámcami a prístupmi ako Scrum, Kanban, Lean, XP (eXtreme Programming) a ďalšími.

 

kurz PRINCE2 Agile Foundation:

 • vysvetľuje stručne metodiku PRINCE2, základy vybraných agilných rámcov i prístupov a to, ako ich vhodne kombinovať
 • Vás pripraví na absolvovanie online medzinárodnej certifikačnej skúšky PRINCE2 Agile Foundation AXELOS/ PeopleCert a získanie rovnomenného prestížneho certifikátu.

 

Čo hovoria na naše kurzy PRINCE2 Agile Foundation ich absolventi?

  

Ďalšie video- aj textové referencie nájdete na podstránke Referencie.

 

Naša spoločnosť POTIFOB, s.r.o. je:

 • prvá akreditovaná tréningová organizácia - ATO PRINCE2 Agile v SR
 • vedúca akreditovaná tréningová organizácia - ATO PRINCE2 v SR
 • certifikovaný partner AXELOS Limited, vlastníka PRINCE2 Agile a ďalších global best practice štandardov a strategický partner PeopleCertu, od 1.1.2018 jediného certifikačného orgánu pre PRINCE2 Agile.

Akreditované certifikačné kurzy PRINCE2 realizujeme na Slovensku už od júla 2009. Vedú ich naši skúsení akreditovaní tréneri. Na Slovensku a v Českej republike sme pripravili na certifikáciu PRINCE2 už viac ako 3000 osôb.

 

Popis kurzu

PRINCE2 Agile Foundation je dvojdňový certifikačný kurz, po ktorom majú účastníci možnosť zložiť rovnomennú online medzinárodnú certifikačnú skúšku. 

Kvôli kvalitnej príprave na skúšku sa od účastníkov očakáva, že okrem samotného školenia venujú 10-20 hodín samoštúdiu podľa inštrukcií lektora. Túto prípravu si je potrebné rozložiť minimálne na 1 týždeň pred kurzom.

Školenie PRINCE2 Agile Foundation realizujeme v slovenčine s použitím anglickej odbornej terminológie, u vnútrofiremných školení aj čisto v angličtine. Vzdelávacie materiály a certifikačné skúšky PRINCE2 Agile sú k dispozícii v anglickom jazyku.

 

Každý účastník certifikačného kurzu PRINCE2 Agile Foundation od nás dostane:

 • podrobné predkurzové inštrukcie, ktoré mu umožnia kvalitne sa na kurz pripraviť a vyťažiť z neho maximum
 • podrobný popis certifikácie a súbor osvedčených rád a odporúčaní, ako ju zvládnuť
 • oba oficiálne cvičné certifikačné testy PRINCE2 Agile, vrátane hodnotiacich kľúčov a podrobného zdôvodnenia správnych a nesprávnych odpovedí
 • plnofarebný účastnícky manuál v angličtine
 • oficiálnu elektronickú publikáciu "PRINCE2 Agile guidance" v angličtine 
 • Scrum Guides vrátane videoprezentácií o Scrume
 • prístup na 1 rok do nášho unikátneho e-learningového prostredia PRINCE2 Agile Foundation s videonahrávkami kompletného výkladu lektora v angličtine
 • šablóny všetkých 26 hlavných riadiacich produktov PRINCE2 v angličtine a češtine
 • podrobný procesný model PRINCE2
 • prístup k oficiálnemu anglicko-slovenskému výkladovému slovníku PRINCE2
 • e-mailovú odbornú podporu od momentu objednania kurzu až do jeho absolvovania
 • prístup na oficiálny portál skúšobného inštitútu pre kandidátov certifikácie
 • písacie potreby, obedy a občerstvenie počas prezenčného kurzu

 

Dôsledná príprava pred kurzom:

 • výrazne uľahčuje pochopenie učiva na samotnom školení
 • odbúrava značnú časť prípadnej nervozity z certifikačnej skúšky
 • skracuje čas potrebný na samotné prezenčné školenie PRINCE2 Agile, vďaka čomu budete v práci "chýbať" kratšiu dobu
 • zásadným spôsobom zvyšuje pravdepodobnosť úspechu na certifikácii
 • Vám umožní s istotou absolvovať online certifikačnú skúšku PRINCE2 Agile
 • umožňuje Vám využiť našu záruku kvality.
Všetky materiály a pokyny potrebné na prípravu sú zahrnuté v cene kurzu PRINCE2 Agile Foundation a zašleme Vám ich okamžite po prijatí zálohovej platby.

 

Certifikácia PRINCE2 Agile Foundation

Samotná certifikačná skúška sa skladá v angličtine.

Poplatok za certifikačnú skúšku zahŕňa vystavenie rovnomenného prestížneho elektronického medzinárodného certifikátu skúšobným inštitútom PeopleCert. V prípade záujmu o papierový certifikát je možné ho vystaviť za doplatok.

Výsledok online certifikačnej skúšky získate hneď po jej uskutočnení. Do 3 pracovných dní od absolvovania skúšky obdržíte podrobnejšie výsledky s rozpisom % získaných bodov a oficiálny elektronický certifikát o jej zložení vydaný PeopleCertom (v prípade kladného výsledku).

Pre kandidátov, ktorí majú zdravotné postihnutie, platia pri skúškach určité úľavy. Pokiaľ si chcete takúto úľavu uplatniť, je potrebné uviesť to do Vašej prihlášky na kurz a na skúšku si priniesť príslušné lekárske potvrdenie. Pre viac informácií o možných zdravotných úľavách nás prosím kontaktujte.

 

Vzor certifikátu PRINCE2 Agile Foundation

PRINCE2 Agile Foundation certifikát Štefan Ondek

 

Miesto konania

Naše kurzy môžete absolvovať prezenčnou alebo virtuálnou formou. 

Informácie o mieste konania verejných kurzov nájdete na podstránke Školiace priestory.

 

Otvorené, polootvorené a vnútrofiremné kurzy a školenia

Naše certifikačné kurzy PRINCE2 Agile realizujeme ako otvorené, polootvorené i vnútrofiremné. Ak máte záujem o ponuku vnútrofiremných školení na mieru, kontaktujte nás prosím.

Cena

Dvojdňový certifikačný kurz projektového riadenia PRINCE2 Agile Foundation stojí 410 € na osobu. 

U verejných kurzov si môžete vybrať medzi virtuálnou a prezenčnou formou účasti. Príplatok za prezenčnú formu je 50 € na osobu. Zahŕňa občerstvenie, obedy, parkovanie a wi-fi pripojenie po dobu kurzu.

Certifikačná skúška PRINCE2 Agile Foundation AXELOS® stojí ďalších 540 € na osobu. tejto cene je zahrnuté vystavenie elektronického certifikátu PeopleCertom (za podmienky zloženia skúšky).

Vďaka službe Take2 si za príplatok 80 € môžete objednať 2. pokus na skúške vo forme online skúšky s voucherom/ poukazom platným pol roka. Ak máte o túto službu záujem, je nutné si ju objednať spolu s kurzom.

Take2 si budete môcť dokúpiť aj dodatočne, pred absolvovaním 1. pokusu skúšky, priamo zo svojho profilu zriadeného skúšobným inštitútom PeopleCert za 100 EUR (cena platná k 21.3.2023), Úhrada bude v tomto prípade možná iba platobnou kartou.

 

Všetky ceny sú uvedené bez 20% DPH a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

 

Možné zľavy

Pri objednávke pre viac osôb, pre vnútrofiremné kurzy a samoplatcov ponúkame zľavy. Pre bližšie informácie o nich nás kontaktujte.

 

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného?"

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz PRINCE2 Agile, dodržíte všetky pokyny lektora, vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu online certifikačnú skúšku PRINCE2 Agile nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho budete požadovať), obedy a občerstvenie počas prezenčného kurzu.

Mimochodom, doterajšia celková úspešnosť (tzv. pass rate) absolventov našich certifikačných kurzov na skúškach PRINCE2 je 94% a u úrovne PRINCE2 Foundation presahuje 98%, pričom sme najväčším poskytovateľom certifikačných kurzov PRINCE2 na Slovensku aj v Českej republike s viac ako 3 000 absolventmi z týchto krajín.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu PRINCE2 Agile akreditovaného PeopleCertom, realizovaného na Slovensku, s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa na daný termín záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie PRINCE2 Agile, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie ZDARMA. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmetný kurz.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania daného kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného kurzu PRINCE2 Agile danej úrovne uvedeného v našom kalendári kurzov. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie - v prípade prezenčného školenia a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vášho kurzu.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia kurzu.

Bližšie informácie o tejto záruke a podmienkach pre jej uplatnenie nájdete v prípade záujmu na podstránke Záruky.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Kalendár kurzov a školení

Pre informácie o termínoch a cenách našich kurzov PRINCE2 Agile kliknite na kalendár kurzov. Ak Vám uvedené termíny nevyhovujú a/ alebo máte záujem o vnútrofiremné školenie, kontaktujte nás prosím.

 

Ako objednať?

Ak máte záujem o verejný kurz:

V našom kalendári kurzov zvoľte termín a miesto kurzu, ktoré Vám vyhovuje. Následne kliknite na slovo "objednať" vedľa neho. Dáta o Vami zvolenom kurze sa automaticky prenesú do objednávkového formulára. Potom stačí doplniť zvyšné údaje a odkliknúť odoslanie objednávky.

Ak máte záujem o vnútrofiremný kurz:

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania a rámcového termínu. Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

Kontaktujte nás prosím.