Skočiť na hlavný obsah
Menu

E-learning a online skúška PRINCE2® Foundation

Čo vám kurz prinesie?

PRINCE2 Foundation Vám ponúkame aj ako e-learningový kurz tejto celosvetovo najpopulárnejšej metodiky projektového riadenia.

Jeho účelom je:

 • objasniť filozofiu, na ktorej je metodika PRINCE2 postavená
 • pomôcť pochopiť ju
 • kvalitne pripraviť na zvládnutie medzinárodnej certifikácie PRINCE2 Foundation AXELOS®.
Certifikačnú skúšku budete absolvovať online, v termíne a mieste podľa Vášho výberu. Jej úspešným absolvovaním získate doživotne platný medzinárodný certifikát potvrdzujúci Vašu znalosť PRINCE2.
 
PRINCE2 Foundation poskytuje teoretický základ pre vyššiu úroveň kurzu i certifikácie - PRINCE2 Practitioner.
 
 

Kurz PRINCE2 Foundation Vám dá odpoveď na nasledujúce otázky:

 • Ako efektívne riadiť projekt?
 • Ako vybudovať a udržiavať jeho organizáciu tak, aby boli jasne rozdelené a efektívne vyvážené roly a zodpovednosti?
 • Ako vytvoriť zdôvodnenie projektu (business case)?
 • Ako prispôsobiť metodiku PRINCE2 vášmu projektu?
 • a mnoho ďalších.

 

Čo hovoria o kurzoch PRINCE2 Foundation ich absolventi?

    

Ďalšie video- aj textové referencie nájdete na podstránke Referencie.

 

Pre koho je e-learningový kurz PRINCE2 Foundation?

Tento kurz projektového riadenia je vhodný pre projektových manažérov, vedúcich tímov, projektových koordinátorov, analytikov, pracovníkov zabezpečenia kvality a všetkých, ktorí:
 • riadia projekty alebo sa na nich podieľajú
 • chcú spoznať a pochopiť metodiku PRINCE2
 • chcú získať medzinárodný certifikát PRINCE2 Foundation AXELOS® potvrdzujúci ich znalosti PRINCE2
 • dávajú prednosť e-learningovému kurzu pred "klasickým"

 

Naša spoločnosť POTIFOB, s.r.o. je vedúca slovenská akreditovaná tréningová organizácia - ATO PRINCE2, certifikovaný partner AXELOS Limited, vlastníka PRINCE2 a ďalších global best practice štandardov a skúšobného inštitútu PEOPLECERT, ktorý je od 1.1.2018 jediným oprávneným skúšobným inštitútom PRINCE2. Na Slovensku a v Čechách sme pripravili na certifikáciu PRINCE2 viac ako 3000 osôb.
 
Naše kurzy PRINCE2 Foundation sú akreditované PEOPLECERTom.
 
 

 

Výhody e-learningového kurzu oproti prezenčnému školeniu

 • možnosť študovať kdekoľvek a kedykoľvek
 • vlastné tempo štúdia
 • možnosť absolvovať online medzinárodnú certifikačnú skúšku v termíne a na mieste podľa vlastného výberu do roka od obdržania voucheru na skúšku
 • nižšia cena oproti prezenčnému kurzu

 

Každý účastník nášho e-learningového certifikačného kurzu PRINCE2 Foundation obdrží:

 • prístup na minimálne 1 rok do nášho na slovenskom trhu unikátneho e-learningového prostredia PRINCE2 Foundation so študijnými materiálmi, cvičnými testami v slovenčine, češtine alebo angličtine (podľa Vášho výberu) a videonahrávkami kompletného výkladu lektora v slovenčine
 • podrobný popis certifikácie a súbor osvedčených rád a odporúčaní, ako ju zvládnuť
 • oba plné oficiálne cvičné testy PRINCE2 Foundation AXELOS (slovensko-anglická verzia, česko-anglická verzia alebo anglická verzia - podľa Vášho výberu) s hodnotiacim kľúčom a podrobným zdôvodnením správnych a nesprávnych odpovedí (ostré online testy/ skúšky sú k dispozícii len v jednojazyčnej verzii - slovenskej, českej alebo anglickej)
 • sylabus a dizajn skúšky
 • interaktívne cvičné testy v slovenčine, angličtine alebo češtine (podľa Vášho výberu) 
 • prístup k oficiálnemu anglicko-slovenskému alebo anglicko-českému výkladovému slovníku PRINCE2
 • šablóny všetkých 26 hlavných riadiacich produktov (dokumentov) PRINCE2 v angličtine a češtine, pripravené na použitie vo Vašich projektoch
 • podrobný procesný model PRINCE2 v slovenčine, angličtine alebo češtine  (podľa Vášho výberu) 
 • konverzný balíček na 6. edíciu - súbor slidov 6. edície, ktoré sú oproti predošlej nové alebo výrazne zmenené, prevodový slovníček zmenených pojmov a aktualizované šablóny hlavných riadiacich produktov
 • balíček pre spätnú kompatibilitu s 6. edíciou - súbor slidov 5. edície, ktoré sú v 6. edícii iné alebo nie sú vôbec a prevodový slovníček zmenených pojmov
 • e-mailovú odbornú podporu pri príprave na medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation od momentu úhrady za kurz až do absolvovania skúšky (fair-use policy)
 • prístup na oficiálny portál pre kandidátov certifikácie skúšobného insititutu
 • možnosť dokúpiť si, podľa vlastného výberu uvedeného v objednávke, oficiálnu anglickú publikáciu AXELOS "PRINCE2 Handbook", českú verziu knižky "praotca" PRINCE2 p. Colina Bentleyho "PRINCE2 Précis" - zhrnutie kľúčových prvkov PRINCE2, českú verziu knihy "PRINCE2 pre riadenie malých projektov "od rovnakého autora a/ alebo oficiálnu publikáciu Managing Successful Projects with PRINCE2 od AXELOSu v angličtine -" PRINCE2 manuál ". "PRINCE2 manuál" odporúčame hlavne študentom so záujmom o pokračovanie na úroveň PRINCE2 Practitioner.
 • bezplatný prístup k nášmu minikurzu PRINCE2 Agile Awareness, v ktorom sa venujeme zladeniu PRINCE2 s najpoužívanejšími agilnými rámcami akým je napr. Scrum.

 

Slovenská verzia e-learningu

 

Anglická verzia e-learningu

 

Certifikácia PRINCE2 Foundation

Po absolvovaní kurzu PRINCE2 Foundation máte možnosť absolvovať rovnomennú medzinárodnú certifikačnú online skúšku AXELOS. Voucher na skúšku, ktorý dostanete od medzinárodného certifikaného orgánu, je platný 12 mesiacov. Spolu s voucherom dostanete e-mailom detailné pokyny od certifikačného orgánu, ako sa na skúšku prihlásiť a ako si vybrať termín. Ku skúške budete potrebovať počítač s prístupom na internet, kamerou a mikrofónom (stačia zabudované) pre dohľad na diaľku od certifikačného orgánu.

Certifikačný test má formu výberu z viacerých možností, tzv. multiple choice.

Predbežný výsledok certifikačnej skúšky sa dozviete krátko po nej. Podrobnejšie výsledky certifikačnej skúšky s rozpisom % získaných bodov z možných za jednotlivé okruhy skúšky Vám zašle skúšobný inštitút do 2 pracovných dní po skúške. Do 2 pracovných dní od absolvovania skúšky obdržíte (v prípade kladného výsledku) tiež oficiálny elektronický certifikát o jej zložení vydaný oprávneným skúšobným inštitútom PRINCE2. Elektronický certifikát je v cene skúšky.

vzor certifikátu P2F

 

Čo hodnotí certifikácia PRINCE2 Foundation?

Či je kandidát schopný pôsobiť ako informovaný člen riadiaceho tímu projektu s použitím PRINCE2 v prostredí podporujúcom túto metodiku. Kandidát musí preukázať, že rozumie terminológii PRINCE2, ovláda princípy PRINCE2 aj ich premietnutie do tém a procesov, pozná účely jednotlivých riadiacich produktov PRINCE2.
 

V akom jazyku je možné absolvovať certifikáciu PRINCE2 Foundation?

Skúška PRINCE2 Foundation sa skladá podľa želania účastníkov v slovenčine, angličtine, češtine, nemčine, francúzštine, španielčine alebo v jednom z ďalších dostupných jazykov.
 
Študentom ovládajúcim angličtinu, najmä tým, ktorí majú v úmysle absolvovať nadväzujúce školenia a skúšku vyššej úrovne PRINCE2 Practitioner v angličtine, odporúčame zvoliť si anglickú verziu online skúšky PRINCE2 Foundation.
 
Anglická mutácia skúšky sa skladá podľa 6. edície PRINCE2. Slovenská jazyková mutácia je aj naďalej k dispozícii podľa 5. edície PRINCE2. Skúšky novej edície majú oproti predošlej menší počet otázok (60 oproti 75).
Na certifikátoch o zložení skúšky podľa 6. edície PRINCE2 je táto skutočnosť uvedená.
 

Trvanie skúšky

Keď si vyberiete certifikáciu PRINCE2 Foundation v rodnom jazyku, na vypracovanie testu budete mať 60 minút. Na vypracovanie certifikačného testu PRINCE2 Foundation v inom ako rodnom jazyku budete mať 75 minút. Tieto časy sú predpísané vlastníkom metodiky PRINCE2 a jednotné pre všetkých poskytovateľov. 

Účastníci kurzu, ktorí majú zdravotné postihnutie, môžu v certifikačných skúškach využiť určité úľavy. Ak si chcete takúto úľavu uplatniť, je potrebné informovať nás o tom pri objednaní kurzu (uviesť do poznámky) a doložiť príslušné lekárske potvrdenie. Pre viac informácií o úľavách na certifikačných skúškach PRINCE2 pre zdravotne postihnutých nás kontaktujte.

 

Cena

Cena e-learningového kurzu PRINCE2 Foundation je 145 € na osobu.
 
Online certifikačná skúška AXELOS® PRINCE2 Foundation stojí ďalších 244 € na osobu a pokus vrátane elektronického certifikátu o jej zložení (pri úspechu na skúške).
 
Vďaka službe Take2 si za príplatok 60 € môžete objednať 2. pokus na skúške vo forme online pokusu s voucherom/ poukazom platným pol roka. Ak máte o túto službu záujem, je nutné objednať ju spolu s kurzom.
(Take2 si budete môcť dokúpiť aj dodatočne, pred absolvovaním 1. pokusu skúšky, priamo zo svojho profilu zriadeného skúšobným inštitútom Peoplecert za 96 EUR (cena platná k 15.12.2020), úhrada bude v tomto prípade možná iba platobnou kartou.)
 
Ku kurzu si môžete za 39 € objednať polhodinovú konzultáciu na diaľku (Skype/ WhatsApp/ Zoom/ telefón), na ktorej dostanete odpovede na Vaše doplňujúce otázky týkajúce sa PRINCE2 a prípravy na Vašu certifikačnú skúšku. Vaším partnerom na konzultácii bude 1. a najskúsenejší slovenský akreditovaný tréner PRINCE2 - náš vedúci tréner Ing. Štefan Ondek, PMP.
Konzultáciu si môžete objednať spolu s kurzom cez objednávkový formulár alebo dodatočne e-mailom na ondekova@potifob.com. Absolvovať ju môžete do 3 mesiacov od objednania. Konzultácií si môžete objednať aj niekoľko.
 
 
Ceny PRINCE2 publikácií, ktoré si môžete kúpiť spolu s kurzom:
 • Managing Successful Projects with PRINCE2 6th edition - pravý PRINCE2 manuál v angličtine: 98 €
 • PRINCE2 Handbook v angličtine: 13 €
 • PRINCE2 6th edition Précis v slovenčine: 15 €
 • PRINCE2 5th edition Précis v slovenčine: 15 €
 • PRINCE2 6th edition Précis v češtine: 15 €
 • PRINCE2 5th edition Précis v češtine: 15 €
 • PRINCE2 6th edition pro řízení malých projektů v češtine: 15 €
 • PRINCE2 5th edition pro řízení malých projektů v češtine: 15 €
 
Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre kurzy objednané cez našu slovenskú webovú stránku. Platia naše obchodné podmienky.
Samoplatcom máme možnosť fakturovať bez DPH.
 

Záruka najlepšej ceny

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku obdobného certifikačného kurzu v slovenčine/ češtine, akreditovaného oprávneným medzinárodným skúšobným inštitútom, s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

Ak nám do 14 dní od obdržania prístupu oznámite, že vám náš e-learningový kurz nič nepriniesol, vrátime vám jeho cenu. Táto záruka platí za podmienky, že ste ešte nevyužili voucher na online medzinárodnú certifikačnú skúšku.

 

Ako objednať?

Pre objednanie vyplňte náš objednávkový formulár.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

Kontaktujte nás prosím.