Skočiť na hlavný obsah
Menu

E-learning a online skúška PRINCE2® Practitioner

Čo vám kurz prinesie?

E-learningový kurz pokročilej úrovne PRINCE2 Practitioner:
 • precvičuje riadenie projektov podľa PRINCE2
 • pripravuje na absolvovanie prestížnej medzinárodnej certifikačnej skúšky PRINCE2 Practitioner AXELOS®, ktorú si môžete ku kurzu objednať v online verzii. 
Pred absolvovaním kurzu PRINCE2 Practitioner je potrebné ovládať metodiku PRINCE2 na úrovni zodpovedajúcej PRINCE2 Foundation. Podmienkou pre pripustenie na certifikáciu PRINCE2 Practitioner je buď predošlé zloženie skúšky PRINCE2 Foundation (absolvovanej po 1.1.2009) alebo preukázanie sa platným certifikátom PMI PMP či CAPM resp. IPMA ktorejkoľvek úrovne.
 
 

Pre koho je určený?

E-learningový kurz PRINCE2 Practitioner je vhodný pre projektových manažérov a koordinátorov, členov projektových výborov, vedúcich tímov, analytikov, pracovníkov projektového dohľadu, zabezpečovania kvality a všetkých, ktorí:
 • sa chcú precvičiť v aplikovaní metodiky PRINCE2 na riadenie svojich projektov
 • chcú získať prestížny, celosvetovo uznávaný certifikát projektového manažéra PRINCE2 Practitioner potvrdzujúci ich schopnosť riadiť projekty podľa PRINCE2
 • a dávajú prednosť e-larningovému kurzu pred "klasickým".
 
 
Naša spoločnosť POTIFOB, s.r.o. je vedúca slovenská akreditovaná tréningová organizácia - ATO PRINCE2 a certifikovaný partner AXELOS Limited, vlastníka PRINCE2 a ďalších globálnych best practice štandardov.
 
 
Slovenská verzia e-learningu
 
 

Výhody e-learningového kurzu oproti prezenčnému školeniu

 • možnosť študovať kdekoľvek a kedykoľvek
 • vlastné tempo štúdia
 • možnosť absolvovať online medzinárodnú certifikačnú skúšku v termíne a na mieste podľa vlastného výberu do roka od obdržania voucheru na skúšku
 • nižšia cena oproti prezenčnému kurzu

 

Každý účastník nášho e-learningového kurzu PRINCE2 Practitioner obdrží:

 • prístup na minimálne 1 rok do nášho na slovenskom trhu unikátneho e-learningového prostredia PRINCE2 Practitioner v češtine alebo angličtine (podľa Vášho výberu)
 • podrobný popis certifikácie a súbor osvedčených rád a odporúčaní, ako ju zvládnuť
 • oba plné oficiálne cvičné testy PRINCE2 Practitioner AXELOS so zdôvodnením odpovedí - česká a anglická verzia
 • sylabus a dizajn skúšky
 • prístup k oficiálnemu anglicko-českému výkladovému slovníku PRINCE2
 • šablóny všetkých 26 hlavných riadiacich produktov (dokumentov) PRINCE2 v angličtine a češtine, pripravené na použitie vo Vašich projektoch
 • podrobný procesný model PRINCE2 v slovenčine, angličtine alebo češtine (podľa Vášho výberu)
 • konverzný balíček na 6. edíciu - súbor slidov 6. edície, ktoré sú oproti predošlej nové alebo výrazne zmenené, prevodový slovníček zmenených pojmov a aktualizované šablóny hlavných riadiacich produktov
 • balíček pre spätnú kompatibilitu s 6. edíciou - súbor slidov 5. edície, ktoré sú v 6. edícii iné alebo nie sú vôbec a prevodový slovníček zmenených pojmov
 • e-mailovú odbornú podporu pri príprave na medzinárodnú certifikačnú skúšku PRINCE2 Practitioner od momentu úhrady za kurz až do absolvovania skúšky (fair-use policy)
 • prístup na oficiálny portál pre kandidátov certifikácie skúšobného insititutu
 • možnosť dokúpiť si, podľa vlastného výberu uvedeného v objednávke, oficiálnu publikáciu Managing Successful Projects with PRINCE2 od AXELOSu - "PRINCE2 manuál" (v angličtine), ktorá je jedinou povolenou literatúrou na skúške. Ďalej je možné zakúpiť si u nás oficiálny výťah najdôležitejších vecí z PRINCE2 manuálu - publikáciu AXELOS "PRINCE2 Handbook", slovenskú alebo českú verziu knižky "praotca" PRINCE2 p. Colina Bentleyho "PRINCE2 Précis" - zhrnutie kľúčových prvkov PRINCE2 alebo českú verziu knihy "PRINCE2 pro řízení malých projektů" od rovnakého autora.
 • bezplatný prístup k nášmu minikurzu PRINCE2 Agile Awareness, v ktorom sa venujeme zladeniu PRINCE2 s najpoužívanejšími agilnými rámcami akým je napr. Scrum.

 

Anglická verzia e-learningu
 
 

Certifikačná skúška PRINCE2 Practitioner

Certifikačnú skúšku PRINCE2 Practitioner je možné absolvovať online v češtine, angličtine alebo v inom svetovom jazyku. Voucher na skúšku, ktorý dostanete od medzinárodného certifikačného orgánu, je platný 12 mesiacov. Spolu s voucherom dostanete e-mailom detailné pokyny od certifikačného orgánu, ako sa na skúšku prihlásiť a ako si vybrať termín. Ku skúške budete potrebovať počítač s kamerou (stačí zabudovaná) a prístupom na internet kvôli dohľadu na diaľku od certifikačného orgánu.

Základná literatúra pre skúšku - PRINCE2 manuál, t.j. kniha Managing Successful Projects with PRINCE2 je dostupná v angličtine a ďalších rozšírených jazykoch (s prekladom PRINCE2 manuálu do slovenčiny či češtiny sa nepočíta). Na prípravu na skúšku v češtine je možné čiastočne využiť knihy "PRINCE2 Précis" a "PRINCE2 pro řízení malých projektů".

Poplatky za certifikačnú skúšku PRINCE2 Practitioner (1 pokus) a vystavenie rovnomenného prestížneho elektronického medzinárodného certifikátu skúšobným inštitútom - examination institute oprávneným AXELOS Limited, vlastníkom PRINCE2 (pri úspešnom zložení skúšky) sú zahrnuté v cene kurzu.

Certifikačný test má formu výberu z viacerých možností, tzv. Objective testing format. Na jeho vypracovanie budete mať 3 hodiny a 8 minút.

Anglická mutácia skúšky sa skladá podľa 6. edície PRINCE2. Česká mutácia je a bude aj naďalej k dispozícii v 5. edícii PRINCE2. Skúšky 6. edície majú oproti 5. edícii výrazne jednoduchší formát a menší počet otázok pri rovnakej dĺžke skúšky. U certifikátov 6. edície PRINCE2 je číslo verzie PRINCE2 uvedené na certifikáte.

Platnosť certifikátov PRINCE2 6. edície Practitioner je 3 roky, u 5. edície 5 rokov. Pre recertifikáciu je potrebné buď zložiť znova plnú skúšku Practitioner alebo si kúpiť od AXELOS "členstvo PRINCE2" ("My PRINCE2") a v ňom nazbierať dostatočný bodov neustáleho odborného rozvoja (CPD points).

Výsledok certifikačnej skúšky sa dozviete krátko po jej uskutočnení. Finálne, podrobnejšie výsledky certifikačnej skúšky s rozpisom % získaných bodov z možných za jednotlivé okruhy skúšky Vám zašle skúšobný inštitút do 2 pracovných dní po skúške. Do 3 pracovných dní od absolvovania skúšky dostanete oficiálny elektronický certifikát o jej zložení vydaný oprávneným skúšobným inštitútom PRINCE2 (v prípade kladného výsledku).

 

Čo sa skúša?

Certifikácia PRINCE2 Practitioner hodnotí, či je kandidát schopný aplikovať metodiku PRINCE2 na riadenie jednoduchého projektu v prostredí podporujúcom PRINCE2.
 
Kandidát musí preukázať schopnosť aplikovať i prispôsobovať metodiku PRINCE2 tak, aby s jej pomocou vyriešil zadania z oblasti riadenia projektu stanovené v prípadovej štúdii a tiež odhalil a napravil prípadné chyby pri jej aplikácii.
 
Úspešní absolventi skúšky získavajú právo používať prestížny titul projektového manažéra PRINCE2 Practitioner.
 
Pre účastníkov kurzu PRINCE2, ktorí majú zdravotné postihnutie, platia pri certifikácii určité úľavy. Ak si chcete takú úľavu uplatniť, je potrebné to uviesť do poznámky pri objednaní kurzu.
PRINCE2 6th Edition Practitioner certifikát Štefan Ondek​​​​​​​
 

Cena

Cena e-learningového kurzu PRINCE2 Practitioner je 150 € na osobu.
 
Online certifikačná skúška AXELOS® PRINCE2 Practitioner stojí ďalších 332 € na osobu a pokus vrátane elektronického certifikátu o jej zložení (pri úspechu na skúške).
 
Vďaka službe Take2 si za príplatok 60 € môžete objednať 2. pokus na skúške vo forme online pokusu s voucherom/ poukazom platným pol roka. Ak máte o túto službu záujem, je nutné objednať ju spolu s kurzom.
(Take2 si budete môcť dokúpiť aj dodatočne, pred absolvovaním 1. pokusu skúšky, priamo zo svojho profilu zriadeného skúšobným inštitútom Peoplecert za 96 EUR (cena platná k 15.12.2020), úhrada bude v tomto prípade možná iba platobnou kartou.)
 
Ku kurzu si môžete za 39 € objednať polhodinovú konzultáciu na diaľku (Skype/ WhatsApp/ telefón), na ktorej dostanete odpovede na Vaše doplňujúce otázky týkajúce sa praktickej aplikácie PRINCE2 a prípravy na Vašu certifikačnú skúšku. Vaším partnerom na konzultácii bude 1. a najskúsenejší slovenský akreditovaný tréner PRINCE2 - náš vedúci tréner Ing. Štefan Ondek, PMP.
Konzultáciu si môžete objednať spolu s kurzom cez objednávkový formulár alebo dodatočne e-mailom na ondekova@potifob.com. Absolvovať ju môžete do 3 mesiacov od objednania. Konzultácií si môžete objednať aj niekoľko.
 
 
Cena PRINCE2 publikácií, ktoré si môžete objednať spolu s kurzom:
 • Managing Successful Projects with PRINCE2 6th edition - pravý PRINCE2 manuál v angličtine: 98 €
 • PRINCE2 Handbook v angličtine: 13 €
 • PRINCE2 6th edition Précis v slovenčine: 15 €
 • PRINCE2 5th edition Précis v slovenčine: 15 €
 • PRINCE2 6th edition Précis v češtine: 15 €
 • PRINCE2 5th edition Précis v češtine: 15 €
 • PRINCE2 6th edition pro řízení malých projektů v češtine: 15 €
 • PRINCE2 5th edition pro řízení malých projektů v češtine: 15 €
 
Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20% a platné pre kurzy objednané cez našu slovenskú webovú stránku. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.
Samoplatcom máme možnosť fakturovať bez DPH.
 

Záruka najlepšej ceny

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku obdobného certifikačného kurzu v slovenčine/ češtine, akreditovaného oprávneným medzinárodným skúšobným inštitútom, s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

Ak nám do 14 dní od obdržania prístupu oznámite, že vám náš e-learningový kurz nič nepriniesol, vrátime vám jeho cenu. Táto záruka platí za podmienky, že ste ešte nevyužili voucher na online mezinárodnú certifikačnú skúšku.

 
 

Ako objednať?

Pre objednanie vyplňte náš objednávkový formulár
 
 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

Kontaktujte nás prosím.