Skočiť na hlavný obsah
Menu

PRINCE2 metodika projektového riadenia

PRINCE2 - čo to je?

PRINCE2 (Projects IN Controlled Environments - Projekty v kontrolovaných prostrediach) je metodika projektového riadenia vytvorená britským vládnym úradom Cabinet Office, ktorá sa výborne osvedčila v komerčnej, vládnej aj mimovládnej sfére a postupne sa stala vedúcim medzinárodným štandardom projektového riadenia.

10.7.2017 bola oficiálne uvedená verzia PRINCE2 tejto metodiky obsahujúca spolu s predošlou 5. edíciou mnoho zlepšení oproti verzii 2005, ktorú je možné bez preháňania označiť za najpraktickejší verejne dostupný štandard riadenia projektov. Podľa nej prebiehajú certifikačné kurzy aj skúšky PRINCE2 Foundation aj PRINCE2 Practitioner.

 

Pre koho je PRINCE2?

PRINCE2 je určená pre všetkých účastníkov konania projektu od vedenia spoločnosti alebo programu cez členov projektového výboru a projektových manažérov až po vedúcich tímov a projektovú podporu.

Metodika PRINCE2 je univerzálne použiteľná - poskytuje vysoko účinné jasne definované princípy, procesy a techniky umožňujúce jednotlivcom i organizáciám úspešne realizovať akékoľvek projekty.

 

Kde je metodika PRINCE2 popísaná?

Základným štandardom je kniha Managing Successful Projects With PRINCE2, nazývaná tiež PRINCE2 manuál.

 

V čom spočíva metodika PRINCE2?

PRINCE2 poskytuje odpovede na otázky často kladené ľuďmi zapojenými do riadenia projektov:

 • Čo sa odo mňa očakáva?
 • Čo robí projektový manažér?
 • Aké rozhodnutia by som mal robiť?
 • Čo mám robiť, keď veci nejdú podľa plánu?
 • Aké informácie potrebujem a aké musím poskytovať?
 • Na koho sa obrátiť ohľadom podpory?
 • Ako prispôsobím metodiku môjmu projektu?


Metodika PRINCE2 bola vytvorená pre všetkých účastníkov konania projektu. Je univerzálne aplikovateľná - poskytuje princípy, procesy a techniky, podľa ktorých je možné riadiť ľubovoľný projekt.

PRINCE2 charakterizuje logický, vysoko konzistentný a súčasne pragmatický prístup riadenia projektov.

K jej hlavným prvkom patria:

 • procesný model
 • vybudovanie organizácie potrebnej na riadenie projektu
 • vymedzenie a rozdelenie úloh projektového riadenia tak, aby projekt prebehol čo najúčinnejšie a najhospodárnejšie
 • uplatňovanie princípu riadenia podľa výnimiek, ktorý hrá kľúčovú úlohu pri riešení problémov v projekte.

 

Aké prínosy môže Vaša firma očakávať od nasadenia aktuálnej verzie metodiky PRINCE2?

 • je použiteľná pre všetky typy projektov a integrovaná s ďalšími metódami, napr. ITIL
 • je všeobecne uznávaná a poskytuje spoločný slovník pre všetkých účastníkov projektu, čím podporuje efektívnu komunikáciu
 • poskytuje viac praktických rád pre implementáciu na mieru (najmä pre menšie projekty)
 • kladie dôraz na výstupy a prínosy projektu
 • nie je byrokratická: nevyžaduje dokumenty a stretnutia, ale informácie a rozhodnutia
 • viac praktických rád, menej príkazov, viac pružnosti
 • obsahuje odkazy na iné metodiky a súbory poznatkov.

 

Aké kurzy PRINCE2 existujú?

Informácie o ponuke našich kurzov projektového riadenia PRINCE2 nájdete v sekciách Kurzy a Kalendár kurzov.

 

Potrebujete v týchto veciach poradiť?

Radi Vám pomôžeme - kontaktujte nás prosím. Úvodné konzultácie sú samozrejme bezplatné.