Skočiť na hlavný obsah
Menu

PRINCE2® Practitioner Expres

Chcete sa čo najrýchlejšie pripraviť na certifikáciu PRINCE2 Practitioner AXELOS®?

Uprednostňujete individuálny termín, ale ste sám resp. Vás je primálo na to, aby sa Vám finančne oplatil vnútrofiremný kurz?

Trúfate si zvládnuť celý kurz aj skúšku PRINCE2 Practitioner za pol dňa prezenčného štúdia?

Ak je Vaša odpoveď na všetky 3 otázky "áno", potom je práve pre Vás náš na slovenskom trhu unikátny kurz PRINCE2 Practitioner Expres.

Kurz je najrýchlejšou cestou k zvládnutiu online certifikačnej skúšky PRINCE2 Practitioner. Pritom samozrejme obsahuje všetko, čo stanovuje príslušný sylabus AXELOS - vlastníka PRINCE2.

Pred absolvovaním tohto kurzu je potrebné ovládať metodiku PRINCE2 na úrovni zodpovedajúcej PRINCE2 Foundation. Tú môžete získať takisto formou expresného kurzu alebo ako klasický dvoj- alebo 2,5 dňový kurz, prípadne samoštúdiom. Podmienkou pre pripustenie k certifikácii PRINCE2 Practitioner je buď predošlé zloženie skúšky PRINCE2 Foundation alebo preukázanie sa platným certifikátom PMI PMP či CAPM resp. IPMA A-D.

POTIFOB je vedúca akreditovaná tréningová organizácia - ATO PRINCE2 v SR, certifikovaný partner AXELOS - vlastníka PRINCE2 a strategický partner PeopleCertu - jediného certifikačného orgánu pre PRINCE2 od 1.1.2018.

Akreditované certifikačné kurzy PRINCE2 na Slovensku realizujeme už od júla 2009. Vedú ich naši skúsení akreditovaní tréneri PRINCE2.

Na Slovensku a v Českej republike sme pripravili na certifikáciu PRINCE2 už viac ako 3000 osôb.

 

Pre koho je kurz PRINCE2 Practitioner Expres určený a čo Vám prinesie?

Kurz je vhodný pre projektových manažérov, vedúcich tímov, projektových koordinátorov, analytikov, pracovníkov zabezpečenia kvality a všetkých, ktorí:

 • sa podieľajú na riadení projektov
 • chcú rýchlo zlepšiť svoje schopnosti aplikovať metodiku PRINCE2 v praxi
 • chcú získať nezávislý, celosvetovo uznávaný certifikát potvrdzujúci ich schopnosť riadiť projekty podľa PRINCE2.

 

Popis kurzu

PRINCE2 Practitioner Expres je poldňový vysoko intenzívny certifikačný kurz projektového riadenia pokročilej úrovne. Realizuje sa formou riadenej predkurzovej prípravy a následného poldňového sústredenia v skupinke max. 3 účastníkov, spravidla od 9:00 do 12:30. Výuka je vysoko interaktívna, aby účastníci v rýchlom tempe vstrebali dostatok informácií na zvýšenie svojej schopnosti aplikovať PRINCE2 v praxi a zvládnutie online skúšky PRINCE2 Practitioner. Keď na nej uspejú, obdržia prestížny medzinárodný certifikát projektového manažéra a môžu používať titul PRINCE2 Registered Practitioner.

Účastníci si nacvičia odpovedanie na testovacie otázky zo všetkých oblastí PRINCE2, postavené na prípadovej štúdii a dostanú dva plné cvičné testy s vyhodnotením a zdôvodnením všetkých odpovedí. Kvôli kvalitnej príprave na skúšku sa od účastníkov očakáva, že okrem samotného školenia venujú 10-20 hodín samoštúdiu podľa predkurzových inštrukcií (dodatočne k samoštúdiu potrebnému na úroveň PRINCE2 Foundation). Túto prípravu si je potrebné rozložiť minimálne na 1 týždeň pred kurzom.

Školenia PRINCE2 Practitioner Expres poriadame v slovenčine a češtine s vysvetlením slovenskej/ českej aj originálnej anglickej odbornej terminológie alebo na požiadanie čisto v angličtine a niekoľkých iných jazykoch. Vzdelávacie materiály sú dostupné v anglickom a českom jazyku.

Každý účastník nášho expresného certifikačného kurzu PRINCE2 Practitioner obdrží:

 • podrobné predkurzové inštrukcie
 • účastnícky manuál v slovenčine, angličtine alebo češtine (podľa Vášho výberu) s cvičnými certifikačnými testami v angličtine alebo češtine (podľa Vášho výberu) a podrobnou prehľadovou procesnou mapou PRINCE2
 • sylabus a dizajn skúšky
 • prístup na 1 rok do nášho e-learningového prostredia PRINCE2 Practitioner v češtine alebo angličtine (podľa Vášho výberu)
 • prístup k oficiálnemu anglicko-slovenskému a v prípade záujmu aj anglicko-českému výkladovému slovníku PRINCE2
 • šablóny všetkých 26 hlavných riadiacich produktov PRINCE2 v angličtine a češtine
 • e-mailovú odbornú podporu od momentu objednania kurzu až do jeho absolvovania
 • konverzný balíček na 6. edíciu - súbor slidov 6. edície, ktoré sú oproti predošlej nové alebo výrazne zmenené, prevodový slovníček zmenených pojmov a aktualizované šablóny hlavných riadiacich produktov
 • balíček pre spätnú kompatibilitu s 6. edíciou - súbor slidov 5. edície, ktoré sú v 6. edícii iné alebo nie sú vôbec a prevodový slovníček zmenených pojmov
 • voucher/ poukaz na online medzinárodnú certifikačnú skúšku
 • prístup na portál PeopleCertu, ktorý je potrebný na registráciu na online skúšku a získanie pravého elektronického certifikátu 
 • jediný pravý a platný medzinárodne uznávaný certifikát AXELOS, v prípade úspešného zloženia skúšky  (papierová verzia sa dá objednať za príplatok)
 • písacie potreby, obedy a občerstvenie počas prezenčného kurzu
 • bezplatný prístup k nášmu minikurzu PRINCE2 Agile Awareness, v ktorom sa venujeme zladeniu PRINCE2 s najpoužívanejšími agilnými rámcami akým je napr. Scrum.
 • pdf publikáciu PRINCE2 Précis - zhrnutie kľúčových pojmov PRINCE2 

Dôsledná príprava pred kurzom:

 • výrazne uľahčuje pochopenie učiva na samotnom školení
 • odbúrava značnú časť prípadnej nervozity z certifikačnej skúšky
 • skracuje čas potrebný na samotnom školení PRINCE2 Practitioner, vďaka čomu budete v práci "chýbať" kratšiu dobu
 • zásadným spôsobom zvyšuje pravdepodobnosť úspechu na certifikácii
 • umožňuje Vám využiť našu záruku kvality.

 

Všetky materiály a pokyny potrebné na prípravu sú zahrnuté v cene kurzu PRINCE2 Practitioner a zašleme Vám ich okamžite po obdržaní zálohovej platby.

 

Slovenská verzia e-learningu

 

Anglická verzia e-learningu

 

Certifikácia PRINCE2 Practitioner

Samotná online certifikačná skúška PRINCE2 Practitioner sa skladá podľa želania účastníkov v angličtine, češtine, prípadne v inom cudzom jazyku (nie však v slovenčine).

Základná literatúra pre skúšku - kniha Managing Successful Projects With PRINCE2 6thEdition je dostupná v angličtine a ďalších rozšírených jazykoch (s jej prekladom do slovenčiny či češtiny sa zatiaľ nepočíta). Publikácia je od 1.2.2022 automaticky súčasťou ceny online skúšky PRINCE2 Foundation. Pokiaľ ste si u nás po 1.2.2022 nekúpili kurz spolu s online skúškou PRINCE2 Foundation a publikáciu nevlastníte, kontaktujte nás prosím. 

Pre prípravu na skúšku v češtine je možné čiastočne využiť knihy "PRINCE2 Précis" - zhrnutie kľúčových pojmov PRINCE2 a "PRINCE2 pro řízení malých projektů", ktoré vyšli v češtine i slovenčine podľa 5. i 6. edície PRINCE2 a na požiadanie ich pre našich študentov PRINCE2 Practitioner zabezpečíme.

 

Anglická jazyková mutácia skúšky sa skladá podľa najnovšej 6. edície PRINCE2. Česká mutácia je aj naďalej k dispozícii podľa predošlej 5. edície PRINCE2. 

Platnosť certifikátov PRINCE2 Practitioner je obmedzená. Skúšky novej edície majú oproti predošlej výrazne jednoduchší formát a menší počet otázok pri rovnakej dĺžke skúšky. 

Súčasťou našich kurzov PRINCE2 Practitioner je aj zhrnutie rozdielov medzi 6. a 5. edíciou PRINCE2 tak, aby boli ich absolventi schopní zložiť skúšku podľa novej aj predošlej edície PRINCE2.

Výsledok online certifikačnej skúšky Vám PeopleCert oznámi hneď po jej ukončení. Do 3 pracovných dní od absolvovania skúšky obdržíte podrobnejšie výsledky s rozpisom % získaných bodov z možných za jednotlivé témy a procesy PRINCE2 a oficiálny elektronický certifikát o jej zložení vydaný PeopleCertom (v prípade kladného výsledku).

Čo sa skúša?

Certifikácia PRINCE2 Practitioner hodnotí, či je kandidát schopný aplikovať metodiku PRINCE2 na riadenie jednoduchého projektu v prostredí, ktoré ju podporuje. Kandidát musí preukázať schopnosť aplikovať i prispôsobovať metodiku PRINCE2 tak, aby s jej pomocou vyriešil zadania z oblasti projektového riadenia stanovené v prípadovej štúdii. Konkrétne musí:

 • vedieť aplikovať všetky procesy, témy a techniky, ako aj všetky riadiace produkty (management products) PRINCE2 na situácie popísané v prípadovej štúdii
 • demonštrovať, že chápe vzťahy medzi procesmi, témami, technikami i riadiacimi produktami PRINCE2 a je schopný toto pochopenie aplikovať v praxi
 • demonštrovať schopnosť prispôsobiť PRINCE2 rôznym projektovým prostrediam
 • demonštrovať schopnosť odhaliť chyby v aplikácii PRINCE2 a napraviť ich.

 

Pre kandidátov, ktorí majú zdravotné postihnutie, platia pri certifikácii PRINCE2 určité úľavy. Pokiaľ si chcete takúto úľavu uplatniť, je potrebné uviesť to do Vašej prihlášky na kurz PRINCE2 a na online skúšku si priniesť príslušné lekárske potvrdenie. Pre viac informácií o možných zdravotných úľavách nás prosím kontaktujte.

Pre recertifikáciu je potrebné buď zložiť znova plnú skúšku Practitioner alebo si kúpiť od AXELOS "členstvo PRINCE2" (my PRINCE2, starý názov PRINCE2 membership) a v ňom nazbierať dostatočný počet bodov neustáleho odborného rozvoja (tzv. CPD points).

Na opätovné zloženie certifikačnej skúšky Vás v prípade záujmu radi pripravíme.

PRINCE2 6th Edition Practitioner certifikát Štefan Ondek

Miesto konania

Kurzy PRINCE2 Practitioner Expres realizujeme v priestoroch zákazníka kdekoľvek na Slovensku alebo po dohode v našich školiacich priestoroch v Malinove pri Bratislave. Pri realizácii mimo okresov Bratislava I-V a Senec účtujeme príplatok za cestovné, diéty a prípadné ubytovanie lektora v skutočnej resp. právnymi predpismi stranovenej výške.

 

Cena

Cena našich certifikačných kurzov PRINCE2 Practitioner Expres poriadaných na Slovensku je 645 € bez PRINCE2 manuálu na osobu.

Môžete si vybrať medzi virtuálnou a prezenčnou formou účasti. Príplatok za prezenčnú formu je 50 € na osobu. Zahŕňa občerstvenie, obed, parkovanie a wi-fi pripojenie po dobu kurzu.

Online certifikačná skúška PRINCE2 Practitioner AXELOS® stojí ďalších 350 € na osobu a pokus. V tejto cene je zahrnuté vystavenie elektronického certifikátu AXELOS PeopleCertom (za podmienky zloženia skúšky).

Vďaka službe Take2 si za príplatok 80 € môžete objednať 2. pokus na skúške vo forme online pokusu s voucherom/ poukazom platným pol roka. Ak máte o túto službu záujem, je nutné si ju objednať spolu s kurzom.

(Take2 si budete môcť dokúpiť aj dodatočne, pred absolvovaním 1. pokusu skúšky, priamo zo svojho profilu zriadeného skúšobným inštitútom PeopleCert za 95 EUR (cena platná k 1.2.2022), úhrada bude v tomto prípade možná iba platobnou kartou.)

Všetky ceny sú uvedené bez 20% DPH a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

 

Možné zľavy

Pri objednávke kurzov pre viac osôb, samoplatcov ponúkame zľavy a zvýhodnenia popísané na podstránke Zľavy z cien našich kurzov PRINCE2.

Záruka kvality:

Hoci poskytujeme jedinečnú záruku najlepšej ceny (viď nižšie), sme si vedomí toho, že naše školenia PRINCE2 ani ostatných metodík projektového riadenia nie sú lacné a mnohí potenciálni záujemcovia si v duchu kladú otázky:

1.) "Čo ak napriek poctivej príprave certifikačnú skúšku nespravím?"

2.) "Čo ak časom zabudnem niečo z naučeného"?

Preto ako zatiaľ jediní na Slovensku poskytujeme nasledovnú záruku kvality: Ak si zakúpite certifikačný kurz PRINCE2 Expres POTIFOB, dodržíte všetky naše pokyny vrátane inštrukcií pre predkurzovú prípravu, zúčastníte sa na celom kurze a napriek tomu danú certifikačnú skúšku PRINCE2 nezložíte alebo si jednoducho budete chcieť s časovým odstupom osviežiť znalosti, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne ako štandardný 1-dňový verejný kurz v niektorom z nami vypísaných termínov. A to do 2 rokov od jeho 1. absolvovania.

Hradíte iba opakovanú skúšku (ak ju budete absolvovať), nový súbor školiacich materiálov (ak ho požadujete), obedy a občerstvenie počas prezenčného kurzu.

Mimochodom, doterajšia celková úspešnosť (tzv. pass rate) absolventov našich certifikačných kurzov na skúškach PRINCE2 je 94%, pričom sme najväčším poskytovateľom certifikačných kurzov PRINCE2 na Slovensku a v Českej republike s viac ako 3000 úspešnými absolventmi.

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku obdobného expresného certifikačného kurzu PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner či PRINCE2 Foundation + Practitioner akreditovaného PeopleCertom, realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď sa kurz záväzne prihlásite a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka udržania know-how:

Ak Vám Váš zamestnanec, ktorý u nás absolvoval školenie projektového riadenia PRINCE2, dá výpoveď z pracovného pomeru, máte možnosť využiť našu garanciu udržania know-how, čo znamená, že Vašou spoločnosťou nominovaný náhradník môže absolvovať to isté školenie PRINCE2 ZDARMA v rámci verejného kurzu. Stačí, ak nám predložíte výpoveď zamestnanca, ktorý u nás absolvoval predmentný kurz PRINCE2.

Nárok na opakovanie kurzu platí po dobu jedného roku od prvého absolvovania kurzu. Termín opakovaného kurzu si je potrebné dohodnúť aspoň 15 kalendárnych dní vopred. Vybrať si môžete z ktoréhokoľvek otvoreného kurzu PRINCE2 danej úrovne uvedeného v našom kalendári. Za účastníka školenia uhradíte len obedy, občerstvenie, v prípade prezenčného kurzu a poplatok za certifikáciu (ak ju má daný účastník absolvovať). Predpokladá sa, že účastník použije študijné materiály PRINCE2, ktoré Vašej spoločnosti ostali po pôvodnom účastníkovi. V prípade, že tieto materiály vo Vašej firme neostali, poskytneme Vám náhradné za nákladovú cenu.

Ak Vami vybraný termín obsadia účastníci, ktorí idú na kurz prvýkrát a nevyužívajú pri tom garanciu udržania know-how, budeme vášho zamestnanca kontaktovať a ponúkneme mu ďalší termín.

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

Ako objednať a ako to celé prebehne?

1.) Zvoľte si 3 pre Vás vhodné termíny kurzu.

2.) Pošlite ich spolu s požadovaným presným miestom konania kurzu, Vašimi kontaktnými a fakturačnými údajmi e-mailom na adresu potifob@potifob.com.

3.) Najneskôr v nasledujúci pracovný deň Vám potvrdíme termín a zašleme zálohovú faktúru.

4.) Bezodkladne po obdržaní platby Vám zašleme prípravné inštrukcie a školiace materiály.

5.) V dohodnutom termíne a mieste prebehne kurz. Skúšku absolvujete online vo vami vybranom termíne. 

6.) Finálne výsledky skúšky a elektronický certifikát (v prípade kladného výsledku) obdržíte od PeopleCertu do 3 pracovných dní od skúšky (obvykle skôr).

 

Potrebujete poradiť?

V tom prípade nás prosím kontaktujte.