Skočiť na hlavný obsah
Menu

PRINCE2 certifikácia, certifikáty a školenia

Certifikát PRINCE2 Foundation preukazuje, že poznáte metodiku projektového riadenia PRINCE2 a rozumiete jej.

Certifikát PRINCE2 Practitioner preukazuje, že viete riadiť projekty podľa PRINCE2 v prostredí podporujúcom túto metodiku - teda dokážete pôsobiť ako profesionálny projektový manažér.

 

Kto je oprávnený vykonávať PRINCE2 certifikáciu a školenia?

Oprávnenie vykonávať certifikáciu PRINCE2 má výlučne 1 medzinárodný testovací inštitút - Examination Institute (EI): PEOPLECERT. Certifikačné skúšky je možné absolvovať v rámci certifikačného kurzu u niektorej z akreditovaných tréningových organizácií (ATO), ktoré majú na realizovanie certifikačných kurzov a skúšok oprávnenia od EI. Naša spoločnosť je takou ATO.

Alternatívne je možné sa pripraviť na skúšku samoštúdiom a následne ju absolvovať priamo u EI.

Certifikácia PRINCE2 prebieha v súlade s ISO 17024.

Na riadny priebeh skúšok dohliadajú daným EI akreditovaní tréneri a schválení testovací komisári (invigilators).

Prípravné školenie na na certifikáciu PRINCE2 majú právo realizovať iba EI akreditované tréningové organizácie (ATO).

Naša spoločnosť POTIFOB, s.r.o. je vedúca slovenská PRINCE2 ATO s viac ako 3.000 úspešnými absolventmi v SR a ČR.