Skočiť na hlavný obsah
Menu

Predaj oficiálnej i doplnkovej literatúry PRINCE2 a ITIL

PRINCE2: Précis - zhrnutie kľúčových prvkov PRINCE2

Táto malá knižka od "praotca" metodiky PRINCE2 Colina Bentleyho je nabitá základnými informáciami o PRINCE2, ktoré musíte poznať, aby ste zložili skúšku Foundation. Súčasne je prvou a zatiaľ jedinou knihou o PRINCE2 kvalitne preloženou do slovenčiny.

Pripomenie vám - alebo vám povie, ak je to váš prvý kontakt s PRINCE2 - všetky kľúčové časti a terminológiu tejto populárnej metódy projektového riadenia, poradie aktivít a produktov, ktoré môžete potrebovať na Vašej ceste projektom.

Ak ste projektový manažér riadiaci Vaše prvé PRINCE2 projekty, táto kniha funguje ako pamäťová pomôcka, čo by ste mali urobiť ako ďalší krok. 

Najnovšie slovenské vydanie knihy podľa 6. edície PRINCE2 (2017) sme pripravili v spolupráci s Colinom Bentleym a vydali vlastným nákladom vo februári 2017. Preklad odborne aj jazykovo skorigoval 1. a najskúsenejší slovenský akreditovaný tréner PRINCE2 Ing. Štefan Ondek, PMP.

Kniha je v slovenčine v PDF verzii, 44 strán. Dostupná je aj česká verzia od toho istého prekladateľského tímu vrátane korektora.

Kúpiť je možné aj predchádzajúce vydanie podľa 5. edície PRINCE2 (2009) v slovenčine i češtine.

Cena: 15 EUR + DPH/ ks.

Objednať

 

PRINCE2 pro řízení malých projektů

Kniha, ktorú napísal "praotec" metodiky PRINCE2 Colin Bentley, približuje niekoľko spôsobov, ako jednoducho a prehľadne prispôsobiť PRINCE2 pre použitie na Vašom malom projekte.

Čitateľnosť publikácie zvyšuje použitie priameho, nekomplikovaného štýlu a jednoduchých príkladov.

Je vhodná aj ako doplnková literatúra na skúšku PRINCE2 Practitioner, najmä pre tých, ktorí ju absolvujú v češtine.

Jej nové vydanie podľa 6. edície PRINCE2 (2017) sme pripravili v spolupráci s Colinom Bentleym špeciálne pre našich študentov.

Kniha je v českom jazyku v PDF verzii, 84 strán.

Kúpiť je možné aj predchádzajúce vydanie podľa 5. edície PRINCE2 (2009).

Cena: 15 EUR + DPH/ ks.

Objednať

 

 

PRINCE2 manuál - Managing Successful Projects with PRINCE2 6th (2017) Edition

PRINCE2 manuál

Hlavná oficiálna publikácia popisujúca metodiku projektového riadenia PRINCE2.

PRINCE2 manuál je koncipovaný ako príručka pre osoby vykonávajúce roly projektových manažérov, vedúcich tímov a projektovej podpory.

Popisuje princípy, témy, procesy, riadiace produkty aj roly, ktoré umožňujú jednotlivcom i organizáciám úspešne dodávať projekty načas, v dohodnutej kvalite i rozsahu a v rámci stanoveného rozpočtu.

PRINCE2 manuál - kniha Managing Successful Projects with PRINCE2 je okrem toho základom, na ktorom sú postavené certifikačné skúšky PRINCE2 všetkých úrovní a jedinou literatúrou, ktorú je možné používať počas skúšky PRINCE2 Practitioner.

Elektronická publikácia je zahrnutá v cene online skúšky PRINCE2 Foundation. 

Jej papierová verzia je k dispozícii za 100 EUR + DPH/ ks

Objednať

 

PRINCE2 Agile manuál -  2018 Edition

Hlavná oficiálna publikácia popisujúca, ako kombinovať metodiku projektového riadenia PRINCE2 s agilnými prístupmi ako Scrum, Kanban či Lean Startup. Zladená s najnovšou - 6. edíciou PRINCE2 (2017).

PRINCE2 Agile manuál je základom, na ktorom sú postavené certifikačné skúšky PRINCE2 Agile všetkých úrovní a jedinou literatúrou, ktorú je možné používať počas skúšky PRINCE2 Agile Practitioner.

Kniha je v angličtine v elektronickej verzii.

Od 1.2.2022 je elektronická verzia publikácie súčasťou ceny online skúšky PRINCE2 Agile Foundation.

 

Pokiaľ o publikáciu máte záujem, kontaktujte nás. 

 

 

ITIL Foundation, ITIL4 Edition

Hlavná oficiálna publikácia popisujúca najnovšiu verziu ITIL4 Foundation.

Využiteľná aj ako odporúčaná študijná literatúra pri príprave na základnú úroveň certifikácie ITIL - ITIL4 Foundation.

Kniha je v anglickom jazyku v elektronickej verzii.

 

Od 1.2.2022 je elektronická verzia publikácie súčasťou ceny online skúšky ITIL 4 Foundation.

 

Pokiaľ o publikáciu máte záujem, kontaktujte nás.