Skočiť na hlavný obsah
Menu

Ďalšie otázky týkajúce sa kurzov i certifikácie PRINCE2 a odpovede na ne

1. Prečo sú certifikačné kurzy PRINCE2 drahšie ako mnoho iných školení projektového riadenia?

Certifikačné kurzy PRINCE2 môžu viesť výlučne tréneri akreditovaní medzinárodným skúšobným inštitútom - Examination Institute (EI) PEOPLECERT používajúci akreditované tréningové materiály. Trénermi sa môžu stať iba osoby s príslušnou odbornou i lektorskou praxou, a to až po schválení skúšobným inštitútom.

Akreditovaní tréneri PRINCE2 - PRINCE2 Approved Trainers sú teda dôkladne preverení a sú povinní si kvalifikáciu udržiavať. To samozrejme má svoju cenu.

Podobne dôkladným posudzovaním EI prechádzajú školiace materiály používané pre školenie a systém riadenia kvality tréningovej organizácie.

Ďalej v cene nami ponúkaných certifikačných kurzov PRINCE2 sú zahrnuté aj poplatky za príslušné certifikačné skúšky. Samozrejme, ak máte záujem o školenie PRINCE2 bez certifikácie, poplatok za skúšku Vám z ceny daného kurzu odpočítame.

 

2. Je možné financovať školenie PRINCE2 z eurofondov?

Áno, je. Príspevky z eurofondov na kurzy PRINCE2 vrátane certifikácie už získali mnohí naši zákazníci. Zo strany zákazníka je potrebné vyhľadať vhodnú eurofondovou výzvu a spracovať žiadosť o financovanie.

My Vám radi poskytneme podklady potrebné zo strany nás ako (potenciálneho) realizátora týchto školení, stačí nás kontaktovať.

 

3. Má certifikačná skúška PRINCE2 absolvovaná u POTIFOB rovnakú platnosť ako skúška konaná v zahraničí, napr priamo vo Veľkej Británii?

Certifikáty úspešným absolventom skúšok vydáva EI v mene vlastníka metodiky PRINCE2, spoločnosti AXELOS (spoločný podnik britského úradu vlády - Cabinet Office a súkromného investora). EI je v súčasnosti 1, a to PEOPLECERT.

My sme ako akreditovaná tréningová organizácia - ATO oprávnení tieto skúšky zabezpečovať a dohľadovať.

EI vydáva osvedčenia v anglickom jazyku a majú celosvetovú platnosť bez ohľadu na to, u ktorého akreditovaného poskytovateľa a v akom jazyku zložíte skúšku. Certifikačná skúška absolvovaná ako súčasť kurzu PRINCE2 POTIFOB teda má rovnakú platnosť, ako keby ste ju absolvovali priamo v Anglicku.

 

4. Je lepšie absolvovať certifikačný kurz PRINCE2 v angličtine alebo slovenčine/ češtine?

Certifikačná skúška PRINCE2 Foundation je dostupná v slovenčine/ češtine/ angličtine, certifikačná skúška PRINCE2 Practitioner je dostupná v češtine/ angličtine. Naše akreditované školiace materiály sú k dispozícii v slovenskej, českej a anglickej verzii podľa Vášho výberu. Avšak všetka oficiálna literatúra AXELOS, napr. kniha "Managing Successful Projects With PRINCE2" - PRINCE2 manuál je iba v angličtine (a ďalších svetových jazykoch). Používa tiež špecifickú odbornú terminológiu, ktorú je potrebné zvládnuť.

Pre pochopenie preberanej látky je jednoznačne lepší rodný alebo rodnej reči blízky jazyk. Pri práci v cudzom jazyku sa časť mozgu zaoberá "prekladaním", čo zhoršuje schopnosť absorbovať nové poznatky a zvyšuje celkovú náročnosť vzdelávacieho procesu i únavu - najmä na takom intenzívnom školení, akým je certifikačný kurz PRINCE2. Na druhej strane PRINCE2 manuál je dostupný iba v angličtine (resp. inom medzinárodnom jazyku) a ak pracujete alebo budete pracovať na medzinárodných projektoch, bude sa Vám hodiť ovládanie anglickej terminológie.

 

V akom jazyku teda absolvovať školenie PRINCE2?

Naše odporúčanie je: v rodnej reči s vysvetlením slovenskej/ českej i anglickej terminológie. Preto naše školenia na Slovensku spravidla realizujeme v slovenčine, s použitím slovenskej/ českej i anglickej odbornej terminológie, pričom školiace materiály pre úroveň PRINCE2 Foundation vrátane cvičných testov sú podľa želania jednotlivých účastníkov v slovenčine/ češtine alebo angličtine.

Študentom dávame k dispozícii oficiálny anglicko -slovenský terminologický slovník PRINCE2 (tým, ktorí absolvujú skúšku PRINCE2 Foundation v slovenčine). 

V prípade školenia PRINCE2 Practitioner odporúčame české alebo anglické študijné materiály. Študentom dávame k dispozícii oficiálny anglicko-český terminologický slovník PRINCE2 (tým, ktorí absolvujú skúšku PRINCE2 Practitioner v češtine). K dispozícii majú taktiež publikácie PRINCE2 Précis - zhrntuie kľúčových pojmov PRINCE2 v slovenčine alebo češtine a publikáciu Řízení malých projrktů dle PRINCE2 v češtine, ktorú sme pripravili spolu s Colinom Bentleym - "otcom" PRINCE2.


Podľa našich skúseností založených na spätnej väzbe od viac než 3.000 absolventov našich certifikačných kurzov PRINCE2 je tento spôsob najefektívnejší a pomôže úspešne zložiť skúšku aj mnohým účastníkom, ktorí by si na kurz vedený čisto v angličtine netrúfli.

Samozrejme, na požiadanie (t.j. v prípade vnútrofiremných školení alebo ak sa na tom zhodnú všetci účastníci verejného kurzu) realizujeme školenie PRINCE2 aj čisto v angličtine alebo inom cudzom jazyku.

 

5. Certifikáciu PRINCE2 som absolvoval/ a podľa staršej verzie tejto metodiky (napr. z roku 2005,2009). Aký vplyv na platnosť môjho certifikátu má uvedenie novej verzie - PRINCE2 6. edície?

Certifikačné skúšky PRINCE2 v angličtine sú od 1.1.2018 dostupné už len podľa najnovšej verzia PRINCE2 6. edície. Skúšky v slovenčine a češtine sa naďalej skladajú podľa 5. edície. Rozdiely medzi 6. edíciou a 5. edíciou nie sú zásadné, ale je vhodné oboznámiť sa s nimi.

Certifikačné skúšky podľa verzie PRINCE2 z roku 2005 bolo možné absolvovať do 31.12.2009. Verzia 2005 bola výrazne iná než novšie verzie PRINCE2 5. a 6. edície.

Všetky certifikáty vydané podľa starších verzií PRINCE2 ostávajú v platnosti. Váš certifikát PRINCE2 Foundation teda platí doživotne tak podľa verzie 2005, 5. edície ako aj 6. edície a certifikát PRINCE2 Practitioner podľa 5. edície - 5 rokov od dátumu vystavenia - "Effective Date" uvedeného na certifikáte a podľa 6. edície - 3 roky.

Keď sa chcete dozvedieť viac, odporúčame Vám obstarať si a preštudovať nový PRINCE2 manuál (t.j. knihu AXELOS Limited "Managing Successful Projects with PRINCE2 6th Edition") alebo oficiálny výťah z neho - PRINCE2 Handbook.

Samozrejme je možné tiež opätovne absolvovať kurz PRINCE2 Foundation a prípadne aj PRINCE2 Practitioner s vynechaním certifikačných skúšok.

 

Mám inú otázku ohľadom PRINCE2 než tie uvedené vyššie. Kde môžem získať odpoveď?

Kontaktujte nás prosím.