Skočiť na hlavný obsah
Menu

Hlavné riadiace (manažérske) produkty PRINCE2

Absolventi našich certifikačných kurzov PRINCE2 (Foundation i Practitioner) získavajú v ich cene šablóny všetkých hlavných riadiacich produktov PRINCE2. Ako prví na Slovensku i v Čechách poskytujeme našim študentom šablóny v anglickom alebo českom jazyku.

 
Základne - Baselines Záznamy - Records Správy - Reports
Zdôvodnenie projektu - Business Case Denník projektového manažera - Daily Log Správa o stave balíka práce - Checkpoint Report
Popis produktu projektu - Project Product Description Denník ponaučení - Lessons Log Správa o stave etapy (projektu) - Highlight Report
Zadanie (Popis) projektu - Project Brief Register rizík - Risk Register Správa o otvorenom bode - Issue Report
Stratégia riadenia rizík - Risk Management Strategy Register otvorených bodov - Issue Register Správa o výmimke - Exception Report
Stratégia riadenia kvality - Quality Management Strategy Register kvality - Quality Register Správa o získaných poznatkoch - Lessons Report
Stratégia riadenia konfigurácie - Configuration Management Strategy Záznam o konfiguračnej položke - Configuration Item Record Správa o ukončení etapy - End Stage Report
Stratégia riadenia komunikácie - Communication Management Strategy   Správa o ukončení projektu - End Project Report
Plán projektu - Project Plan   Výkaz stavu produktov - Product Status Account
Plán etapy - Stage Plan    
Plán tímu - Team Plan    
Plán riešenia výnimky - Exception Plan    
Popis produktu - Product Description    
Projektová iniciačná dokumentácia - Project Initiation Documantation (PID)    
Plán vyhodnocovania prínosov - Benefits Review Plan    
Balík práce - Work Package    

 

Ukážka šablon