Menu

Možné zľavy z cien kurzov PRINCE2

POTIFOB je s odstupom najväčší poskytovateľ akreditovaných certifikačných kurzov PRINCE2 na Slovensku. Vďaka tomu dosahujeme úspory z rozsahu. Naše nákladové výhody prenášame na zákazníkov a poskytujeme im našu jedinečnú záruku najlepšej ceny pre školenia PRINCE2. Ďalej poskytujeme nasledujúce zľavy:

 

1. Zvýhodnená cena pri súčasnom objednaní školení PRINCE2 Foundation a PRINCE2 Practitioner

 

2. Pri súčasnom objednaní účasti na verejnom školení PRINCE2 Foundation a/ alebo PRINCE2 Practitioner pre viac osôb

Individuálne zľavy - kontaktujte nás prosím na .

 

3. Samoplatcom

V prípade záujmu o využitie tejto zľavy nás prosím kontaktujte na .

 

4. Pre vnútrofiremné kurzy

V prípade záujmu o vnútropodnikové kurzy nás prosím kontaktujte na . Vnútrofiremné školenia sa Vám finančne oplatia u skupín od cca 4-6 účastníkov (podľa typu kurzu a výšky nákladov účastníkov na cestrovné + ubytovanie pri účasti na verejnom kurze).