Skočiť na hlavný obsah
Menu

Férové podmienky posunutia našich kurzov PRINCE2

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Tiež chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď zrazu potrebujete posunúť termín Vášho kurzu alebo sa z akéhokoľvek dôvodu necítite byť na certifikačnú skúšku dostatočne pripravení.

 

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom a českom trhu ponúkame tieto férové ​​podmienky posunutia kurzu aj skúšky PRINCE2:

1.) Posunutie Vášho verejného kurzu PRINCE2, o ktoré požiadate aspoň 11 dní pred jeho začiatkom, je úplne BEZPLATNÉ. Nekladieme žiadne podmienky, nemusíte nám nič vysvetľovať - stačí nás požiadať o posunutie kurzu. Môžete ho potom absolvovať v niektorom z našich najbližších verejných termínov školení danej úrovne PRINCE2 (t.j. Foundation/ Practitioner) v rovnakom meste.

2.) Posunutie Vášho verejného kurzu PRINCE2, o ktoré požiadate menej ako 11, ale najmenej 1 deň pred jeho začiatkom, Vás bude stáť iba 100 EUR + DPH / os. a kurz plus naše skutočne vzniknuté náklady súvisiace s posunutím. Opäť nekladieme žiadne podmienky, nemusíte nám nič vysvetľovať - stačí nás požiadať o posunutie kurzu. Môžete ho potom absolvovať v niektorom z našich najbližších verejných termínov danej úrovne PRINCE2 (t.j. Foundation/ Practitioner ) v rovnakom meste.
 

To, že hráme fér, tiež znamená, že:

1.) Čo sľúbime, to splníme. Bez výnimky.

2.) Potenciálnych zákazníkov presviedčame, aby sa rozhodli pre nás, kvalitou našich služieb a preukázateľnou reputáciou. Nepoužívame "darčeky", manipulatívne, nátlakové ani iné neetické metódy predaja.

3.) Našim zákazníkom vždy odporučíme tú možnosť, ktorá je pre ich konkrétne podmienky najvýhodnejšia zo všetkých dostupných.

4.) Korektnú konkurenciu vítame a uznávame jej kvality.

5.) Nedohadujeme si s konkurenciou ceny a neuzatvárame s ňou ani žiadne iné dohody deformujúce voľnú súťaž.

6.) nepoužívame nekalosúťažné praktiky.

7.) Upozorňujeme našich klientov i verejnosť na neseriózne praktiky v oblasti školenia, certifikácie a poradenstva v projektovom riadení, najmä také, ktoré môžu uviesť zákazníka do omylu a spôsobiť mu škodu (napr. už známy prípad "pseudocertifikace" projektových manažérov alebo organizácií podľa prekonanej normy ISO 10006 z roku 2003, ktorá nikdy nebola určená na certifikáciu a v roku 2012 bola nahradená normou ISO 21500).