Menu

ITIL 4 Foundation

ITIL Foundation poskytuje ucelený úvod do problematiky riadenia IT služieb. Na overenie základnej úrovne znalostí ITIL slúži certifikačná skúška ITIL Foundation AXELOS®, ktorú môžete absolvovať priamo u nás. 

Na našich prípravných kurzoch používame kombináciu výkladu lektora, diskusií a skupinových cvičení. V priebehu kurzu si účastníci overia svoje znalosti pomocou oficiálnych skúšobných otázok podobných otázkam z reálnej certifikačnej skúšky. Verejné prípravné kurzy ITIL Foundation, ktoré ponúkame ako akreditovaná tréningová organizácia - ATO ITIL, trvajú 2 dni.

Certifikačná skúška pre tento beh kurzu sa píše po kurze buď u nás v papierovej podobe 9.9. o 9:00 alebo online v termíne z ponuky skúšobného inštitútu PeopleCert (poukaz na online skúšku platí rok od vystavenia).

Tento kurz je vedený podľa novej verzie ITIL - 4.

Pre viac informácií kliknite na: ITIL Foundation – informácie o kurzoch a skúškach.

Jazyk kurzu
Angličtina
Čeština
Dátum konania
07.09.2020 - 09:00 - 08.09.2020 - 16:30
Miesto
Praha + virtuálny
Pôvodná cena
440 € + skúška
Cena
380 € + 208 € skúška AXELOS
Vrátane skúšky
áno
Objednať