Skočiť na hlavný obsah
Menu

Článok Kombinácia PRINCE2 s agilným rámcom Scrum

Kombinace PRINCE2 s agilním rámcem Scrum

 

Martina Jiříčková, Štefan Ondek

Metodiky resp. standardy projektového řízení jsou určeny k řízení projektů. Projekt je dočasná organizace vytvořená za účelem dodat produkt či produkty podle dohodnutého zdůvodnění projektu (Business Case).

Agilní rámce jsou určeny pro řízení vývoje (dodávky) produktů, resp. jejich zdokonalování, ať už v rámci běžného provozu nebo formou projektů. Nejsou tedy určeny pro řízení projektů a nelze jimi nahradit projektové řízení.

Otázkou tedy není, zda používat jedno nebo druhé, ale spíše v jaké míře oba přístupy – projektový a agilní vhodně kombinovat a úspěšně do sebe integrovat.

Možnosti vzájemné kombinace si vysvětlíme na příkladu kombinace metodiky projektového řízení PRINCE2 s nejznámějším agilním rámcem Scrum.

Silnou stránkou metodiky PRINCE2 je strategické a operativní řízení projektu. PRINCE2 se však podrobně nevěnuje samotnému řízení dodávky produktů. Podle PRINCE2 v procesu Řízení dodávky produktů (MP) příjme Týmový manažer (tým) balík práce od Projektového manažera (PM). Tým pravidelně informuje PM o postupu prací a odevzdá PM dokončený balík práce. Tým se sám rozhoduje, jak bude postupovat při tvorbě produktů v rámci zadání daného balíkem práce.

Právě organizací práce při vývoji produktů se zabývají agilní rámce, z nichž nejznámějším je Scrum. Nabízí se tedy integrace Scrumu do procesu Řízení dodávky produktů PRINCE2. Při vzájemném propojování však musíme postupovat s rozvahou.

Grafické znázornění možného začlenění Scrumu do PRINCE2 naleznete na obrázku č.1.

Obr. 1: Možné začlenění Scrumu do Prince2. Zdroj: Autoři podle PRINCE2 Agile manuálu, © AXELOS Limited, Kenneth S. Rubin a Innolution LLC.

Jednou z oblastí, které je třeba věnovat zvláštní pozornost při vzájemné kombinaci PRINCE2 a Scrumu, jsou role.

Role v PRINCE2:

 • Projektový výbor (Project Board) složený ze Sponzora projektu (Executive), Hlavního uživatele (Senior User) a Hlavního dodavatele (Senior Supplier)
 • Projektový manažer (Project Manager)
 • Týmový manažer (Team Manager)
 • Projektový dohled (Project Assurance), Změnová komise (Change Authority), Podpora projektu (Project Support)

Scrum tým je složen z následujících rolí:

 • Scrum Master
 • Vlastník produktu (Product Owner)
 • vývojový tým (Development Team)

První přizpůsobení se týká role Projektový manažer (PM). Ta je v PRINCE2 povinná, zatímco Scrum roli PM neobsahuje. Při integraci PM do Scrum týmu můžeme zvážit následující možnosti:

 • Ponecháme Scrum tým tak, jak je, a role PM bude stát mimo tento tým. Projektový manažer bude komunikovat s týmem jako celkem.
 • Ponecháme Scrum tým a určíme jeden kontaktní bod, který bude komunikovat s PM.
 • Vytvoříme roli Týmový manažer, který bude součástí realizačního Scrum týmu. Týmový manažer pak bude komunikovat s PM.

U všech možností musíme zároveň dbát na to, aby byly dodrženy agilní způsoby práce, jako jsou samoorganizace týmu, spolupráce, preference vedení a koučování týmu před jeho řízením.

Dále budeme přizpůsobovat roli Vlastník produktu. Opět se nám nabízí několik možností:

 • U jednodušších projektů může roli vlastníka produktu převzít hlavní uživatel. Bude zastupovat zájmy a požadavky zákazníka a definovat produkt/y.
 • U složitějších projektů bude Vlastník produktu součástí realizačního Scrum týmu a bude podřízen Hlavnímu uživateli. Hlavní uživatel bude zastupovat zájmy a požadavky zákazníka na nejvyšší úrovni, Vlastník produktu na detailní (realizační) úrovni.

I u role Scrum Master můžeme zvážit následující možnosti:

 • Role Scrum Master bude zároveň rolí Týmového manažera. Vůči PM bude vystupovat jako Týmový manažer a zároveň bude koučovat vývojový tým.
 • Role Scrum Mastera bude zároveň rolí PM v případě, že PM je i Týmovým manažerem. Vůči projektovému výboru bude vystupovat jako PM a zároveň vede a koučuje vývojový tým.
 • Role Scrum Mastera bude stát samostatně v rámci realizačního týmu.

Výše uvedené kombinace je třeba brát jako možné varianty. Vždy je nutné uspořádání týmu přizpůsobit konkrétnímu projektu, prostředí, vyspělosti týmu atd.

Při vzájemné kombinaci PRINCE2 a Scrumu není nutné zásadně měnit odpovědnosti jednotlivých rolí. Nicméně je třeba, aby byly všechny role obeznámeny a srozuměny s principy řízení projektů i se základy agilních způsobů práce.

Zdroje

 • AXELOS Limited, PRINCE2 Agile Manual, 2015, vydavatel: TSO
 • AXELOS Limited, Managing Succesful Projects with PRINCE2, 2009, vydavatel: TSO
 • Jiříčková, Ondek: Agilní metody v projektovém řízení
 • LLC and Kenneth S. Rubin, Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process, 2012, Addison-Wesley Professional