Menu

Postup prihlásenia sa na skúšku PMI PMP alebo CAPM

1. Zaregistrujte sa na oficiálnej webstránke PMI www.pmi.org.

Na všetky skúšky PMI sa je možné registrovať iba priamo u Project Management Institute (PMI). Prihlášku si musí vypísať a podať samotný kandidát.


2. Vyplňte prihlášku podľa návodu (PMP al. CAPM)

Možete si vybrať spôsob vyplnenia prihlášky: online (odporúčame) alebo v papierovej podobe.

Pozor: online prihlášku nemôžete zrušiť, akonáhle ju začnete vypĺňať. Môžete ju vypĺňať priebežne, odoslať ju však musíte najneskôr 90 dní od začiatku jej vypĺňania.

Je dôležité do prihlášky uviesť Vašu platnú e-mailovú adresu, pretože ju PMI používa ako primárny komunikačný kanál voči kandidátom.

Do prihlášky je nutné uviesť podrobné informácie o Vašom vzdelaní a praxi v oblasti projektového riadenia. Čo presne sa vyžaduje nájdete aj v našej porovnávacej tabuľke školení.

3. Odošlite vyplnený formulár podľa uvedených inštrukcií na posúdenie PMI.

V prípade online prihlášky trvá posúdenie cca. 5 dní odo dňa odoslania, v prípade papierovej verzie cca. 10-20 dní odo dňa doručenia.

PMI vykonáva náhodný audit niektorých prihlášok na certifikačnú skúšku. Pokiaľ audit "padne" aj na tú Vašu, PMI Vás vyzve na zaslanie (upload) kópií dokladov potvrdzujúcich údaje vo Vašej prihláške, najmä absolvovaného vzdelania projektového riadenia a praxe s vedením projektov. V tom prípade je potrebné poslať všetky relevantné doklady PMI do 90 dní od obdržania žiadosti o ne. Audit trvá cca. 5-7 dní od obdržania všetkých vyžiadaných podkladov.

Akonáhle kandidát vyplní prihlášku, obdrží informácie, ako si vybrať miesto a termín absolvovania skúšky.

4. Po schválení prihlášky uhraďte poplatok za skúšku:

  • CAPM: 225 USD pre členov PMI 300 USD a pre nečlenov PMI
  • PMP: 405 USD pre členov PMI a 555 USD pre nečlenov PMI 

Úhrada sa vykonáva prednostne kreditnou kartou (možný je aj bankový prevod, ale tento spôsob je komplikovaný).

 

5. Cez web pmi.org si objednajte miesto a čas skúšky a absolvujte ju.

Miesto a termín absolvovania skúšky si môžete zvoliť až po jej uhradení. Skúšku je potrebné absolvovať najneskôr do 1 roka odo dňa schválenia prihlášky.

Skúška CAPM i PMP prebieha v elektronickej podobe v anglickom jazyku. Píše sa na počítači, má formu multiple choice testu. Skladá sa zo 150 otázok v prípade skúšky CAPM a z 200 otázok v prípade skúšky PMP. Na zloženie skúšky je časový limit 3 hodiny u skúšky CAPM a 4 hodiny u skúšky PMP.

Skúšky PMP je možné absolvovať výlučne v testovacích centrách Prometric autorizovaných PMI. Ich aktuálny zoznam i dostupné termíny skúšok sú dostupné len cez webovú aplikáciu PMI po schválení prihlášky na skúšku. Aspoň jedno takéto centrum je v Bratislave. Dalšie sú napr. v Bratislave a vo Viedni.

Skúšku CAPM je možné absolvovať v ľubovoľnom testovacom centre Prometric alebo prostredníctvom online proctoringu (pri splnení bezpečnostných a technických podmienok PMI).

Upozorňujeme, že toto sú len základné orientačné informácie aktuálne k 28.12.2017. Podrobné a aktuálne platné oficiálne informácie o procese certifikácie, skúškach, získavaní tzv. PDU (Professional Development Units) a pod. nájdete na oficiálnom webe PMI.