Skočiť na hlavný obsah
Menu

Ako si vybrať poskytovateľa školení PRINCE2?

Pri výbere Vám odporúčame vziať do úvahy nasledovné kritériá:

 

I. Je daný poskytovateľ akreditovanou tréningovou organizáciou (ATO) PRINCE2 a certifikovaným partnerom AXELOS/ PeopleCert alebo pobočkou - affiliate ATO?

Certifikačné kurzy PRINCE2 sú oprávnené vykonávať iba tréningové organizácie akreditované skúšobným inštitútom PeopleCert a ich pobočky - affiliates. Niektoré ATO (nie affiliates) sú súčasne certifikovanými partnermi AXELOS Limited, vlastníka PRINCE2, vďaka čomu majú prístup k dodatočným informáciám a materiálom. 

Každá ATO má svoje vlastné školiace materiály akreditované PeopleCertom. Je oprávnená v prípade potreby rýchlo a pružne prispôsobovať školiace materiály PRINCE2 potrebám zákazníkov. Affiliates toto právo nemajú. Školiace materiály si "prenajímajú" od svojej materskej ATO, pričom nesmú upravovať ich obsah. Môžu na ne iba umiestniť svoje logo.

Ďalej, ATO má vždy najaktuálnejšie informácie o novinkách, zmenách atď. priamo od skúšobného inštitútu, certifikovaní partneri aj priamo od AXELOS. Affiliates informácie o novinkách atď. nedostávajú priamo od PeopleCertu alebo AXELOSu, ale cez svoju ATO. Preto niekedy môžu zákazníkom poskytovať zastarané informácie napr. o formáte certifikačných testov, počtoch otázok, dĺžke trvania skúšok a pod.

POTIFOB je vedúca slovenská akreditovaná tréningová organizácia - ATO PRINCE2, jeden z prvých certifikovaných partnerov AXELOS a strategický partner PeopleCert. Našich existujúcich i potenciálnych zákazníkov informujeme o všetkých podstatných novinkách bezprostredne. Ich vybrané referencie nájdete tu.

 

II. Ponúka daný poskytovateľ pravé certifikačné skúšky PRINCE2 AXELOS /PeopleCert alebo falzifikáty?

Certifikačné skúšky PRINCE2 môže vykonávať len Peoplecert akreditovaný AXELOSom. Na slovenskom i českom trhu žiaľ existuje aspoň jeden subjekt vydávajúci rafinované falzifikáty, o ktorých zákazníkom tvrdí, že sa jedná o "medzinárodne uznávané certifikáty projektového riadenia na PRINCE2". Od pravých je ho možné odlíšiť napr. podľa týchto znakov:

 • na falzifikáte nie je ako vystavovateľ uvedený akreditovaný skúšobný inštitút PeopleCert
 • pri pozornom čítaní textu falzifikátu zistíte, že sa jedná o certifikát o "schválení držiteľa ako certifikovaného - absolventa kurzu PRINCE2", nie o certifikát potvrdzujúci zloženie medzinárodnej certifikačnej skúšky PRINCE2
 • v anglicky písanej časti textu falzifikátov sú gramatické a štylistické chyby (napr. "certification bodie" namiesto certification body) a pri pozornom čítaní je zjavné, že časť obsahu je nezmyselná (napr. "PRINCE2 by Project Management")
 • zvyčajne podozrivo nízka cena falzifikátov v porovnaní s pravými skúškami, ktorých ceny sú okolo 300 € bez DPH na osobu a pokus.

Pri podozrení, že Vám je ponúkaný falzifikát, odporúčame hlásiť túto skutočnosť priamo AXELOSu cez na to určený formulár na oficiálnom webe AXELOSu.

 

III. Odbornosť:

Preverte si odbornú zdatnosť poskytovateľa. Napr.:

 1. Povedie dané školenie PeopleCertom akreditovaný tréner PRINCE2, teda PRINCE2 Approved Trainer? U certifikačných kurzov je to nutná podmienka. Samozrejme, všetky certifikačné kurzy PRINCE2 POTIFOB vedú len tréneri s platnou akreditáciou PeopleCertu.
 2. Koľko certifikačných školení PRINCE2 už viedol daný tréner, ako často školí a kedy viedol takýto kurz naposledy? Tréneri PRINCE2 POTIFOB odviedli už stovky kurzov a vedú ich pravidelne, takže sú vo výbornej kondícii.
 3. Koľko kurzov PRINCE2 viedol daný tréner v jazyku, v ktorom chcete absolvovať školenie? U trénerov POTIFOB sú to desiatky až stovky.
 4. Aké praktické skúsenosti s riadením projektov má daný tréner PRINCE2? Viedol skutočne komplexné medzinárodné projekty s rozpočtami v miliónoch euro, desiatkach či stovkách miliónov korún? Nechajte si predložiť ich zoznam a referencie. Naši tréneri také projekty viedli. Vybrané referencie nájdete tu. Ďalšie Vám radi poskytneme na požiadanie.
 5. Akú kvalifikáciu a certifikáciu v projektovom riadení má daný tréner okrem akreditácie trénera PRINCE2 (a certifikátu PRINCE2 Practitioner, ktorý je nutnou podmienkou pre pripustenie k tejto akreditácii)? Napr. MSP - Managing Successful Programmes, MoP - Management of Portfolios, P3O - Portfolio, Programme & Project Offices - t.j. certifikácia odborníka na štandardy, ktoré sú s PRINCE2 najviac previazané? Alebo PMI PMP (Project Management Institute Project Management Professional), a/ alebo IPMA - International Project Management Association? Tieto štandardy dávajú k dispozícii široký súbor nástrojov a techník projektového riadenia, čím sa s PRINCE2 v praxi veľmi dobre dopĺňajú. Bonusom je, keď tréner pozná ďalšie štandardy a rámce súvisiace s riadením projektov, napr. agile (Scrum, Kanban atď.), Kritická reťaz, MoV - Management of Value alebo Managing Benefits. Vďaka tomu je schopný vsadiť PRINCE2 do kontextu a poskytnúť účastníkom vyššiu pridanú hodnotu ako lektori kvalifikovaní iba v PRINCE2.
 6. Vystupujú tréneri daného poskytovateľa na odborných podujatiach v oblasti projektového riadenia?
 7. Prednášajú títo lektori ako odborníci z praxe na renomovaných vysokých školách? Naši tréneri takto prednášali a prednášajú na Vysokej škole manažmentu v Bratislave, Ekonomickej univerzite v Bratislave, Fakulte managementu Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzite, Prevádzkovo ekonomickej fakulte ČZU, VŠE v Prahe či ČVUT v Prahe.
 8. Publikujú daní lektori články o projektovom riadení v odborných časopisoch a pod.? Mená našich trénerov môžete nájsť v odborných článkoch v PM Network (oficiálny časopis PMI), Infoware, ITMforum, IT Systems, PC Revue, TREND...
 9. Akou formálnou i neformálnou kvalifikáciou projektového riadenia disponuje zvyšný relevantný personál daného poskytovateľa? Jedná sa najmä o PRINCE2, hoci samozrejme prínosné je aj ovládanie ďalších, najmä vyššie menovaných štandardov projektového a programového riadenia. Je držiteľom niektorého z certifikátov PRINCE2 tiež pracovník daného poskytovateľa, ktorý s Vami hovorí? Všetok personál POTIFOB je vyškolený a podľa svojej roly certifikovaný v PRINCE2.
 10. Dokáže Vám pracovník poskytovateľa zrozumiteľne, úplne, fundovane a overiteľne pravdivo zodpovedať Vaše otázky?
 11. Aké školiace materiály Vám ponúka daný poskytovateľ? Ponúka Vám v cene kurzu vlastné akreditované tréningové materiály, interaktívny e-learning nielen v angličtine, ale aj v slovenčine, šablóny všetkých hlavných riadiacich produktov PRINCE2 (dokumentov), doplnkovú literatúru od renomovaných autorov ako napr. PRINCE2: Précis - Zhrnutie kľúčových prvkov PRINCE2 či PRINCE2 pre riadenie malých prjektov od Colina Bentleyho ("otec" metodiky PRINCE2)? Sú materiály kvalitne vytlačené, pokiaľ možno farebne (podporuje to učenie) a v rýchlo rozoberateľnej i uzatvárateľnej väzbe uľahčujúcej prácu s nimi? U školiacich materiálov POTIFOB je odpoveď na všetky tieto otázky: áno.
 12. Poskytne Vám daný poskytovateľ školiace materiály aj v slovenčine, keď máte záujem o slovenskú verziu? Ak áno, poskytne Vám plnú slovenskú verziu (tak ako my) alebo iba skrátenú?
 13. Ako často daný poskytovateľ aktualizuje školiace materiály? Kedy ich aktualizoval naposledy? Koľko slovenských (a českých) študentov už s ich použitím úspešne absolvovalo kurz a certifikáciu? Naša spoločnosť ako prvá vytvorila a úspešne používa slovenské akreditované školiace materiály PRINCE2. Materiály neustále vylepšujeme na základe nášho vlastného vývoja v súlade s ISO 9001, intenzívnej spolupráce so skúšobným inštitútom a spätnej väzby účastníkov tak , aby sme Vám boli vždy schopní ponúknuť najkvalitnejšie a najaktuálnejšie školiace materiály PRINCE2 na trhu. Školenia a certifikáciu PRINCE2 s nimi zvládli už stovky absolventov. Ich vybrané referencie nájdete na príslušnej podstránke.
 14. Patrí školenie PRINCE2 medzi hlavné aktivity daného poskytovateľa a teda sa na neho patrične sústredí alebo sú len jednou z mnohých oblastí jeho činnosti, pričom tie ostatné málo súvisia s PRINCE2, školeniami a poradenstvom v projektovom riadení?
 15. Koľko užitočných, objektívnych a aktuálnych informácií o kurzoch, metodike a skúškach PRINCE2 nájdete na webových stránkach daného poskytovateľa?
 16. Aké predajné argumenty používa daný poskytovateľ? Sú pravdivé a netendenčné? Vymedzuje sa voči konkurencii eticky a profesionálne alebo sa ju snaží ohovárať a pod.? My hráme fér.

 

IV. Záruky:

 • Aké záruky Vám ponúka daný poskytovateľ školení PRINCE2?
 • Zaručí vám, že keď sa na daný termín prihlásite, kurz nezruší napr. pre nedostatok účastníkov (my túto záruku poskytujeme)?
 • Čo keď nespravíte certifikačnú skúšku? Ak si vyberiete nami ponúkaný certifikačný kurz PRINCE2, dodržíte všetky pokyny lektora vrátane predkurzovej prípravy, aktívne sa zúčastníte na celom kurze a napriek tomu certifikačnú skúšku PRINCE2 Foundation alebo PRINCE2 Practitioner nezložíte, môžete daný kurz absolvovať ešte raz bezplatne. Zaplatíte iba poplatok za opakovanú skúšku.
 • Za akých podmienok Vám poskytovateľ umožní odložiť si kurz PRINCE2? My hráme fér.

 

V. Referencie:

 

VI. Flexibilita:

 • Ako rýchlo a pružne reaguje ten-ktorý poskytovateľ na Vaše otázky, správy atď.?
 • Koľko termínov školení Vám vie ponúknuť na výber a v akom časovom horizonte?
 • Pri akom minimálnom počte účastníkov otvára kurz? Zaručí vám, že keď sa na daný termín prihlásite, kurz nezruší pre nedostatok študentov? Všetky naše verejné termíny sú garantované.
 • Disponuje poskytovateľ vlastnými akreditovanými trénermi PRINCE2 alebo si ich musí vždy prenajímať od iných subjektov?
 • Ak daný poskytovateľ má svojich akreditovaných trénerov PRINCE2, koľko ich je a koľko z nich je schopných školiť v jazyku, v ktorom chcete absolvovať kurz a skúšku? POTIFOB má viac ako jedného vlastného trénera PRINCE2. Vďaka tomu sme schopní pružne zabezpečiť zastupiteľnosť, poskytnúť lektora s backgroundom zodpovedajúcim odbornosti účastníkov atď.
 • Ak chcete na kurz prihlásiť viac účastníkov, za akých podmienok a ako rýchlo je schopný zabezpečiť pre Vás školenie?

 

VII. Úspešnosť absolventov kurzov daného poskytovateľa na certifikácii:

Pochopiteľne, úspešnosť predošlých absolventov je určitým indikátorom kvality, avšak nie zárukou úspechu v práci. Preto v našej spoločnosti neprikladáme samotnému číslu kľúčovú hodnotu hoci, úspešnosť našich absolventov kurzov PRINCE2 POTIFOB, ktorými prešlo už vyše 3 000 účastníkov, na certifikácii PRINCE2 je 94% a na skúškach PRINCE2 Foundation skoro 98%. U iných skúšok (napr. Agile Scrum Foundation) je úspešnosť obdobná.

Dôraz kladieme na kvalitnú komunikáciu s našimi študentmi a ich podporu už pri výbere pre nich vhodného kurzu, počas predkurzovej prípravy i na samotnom kurze a zníženie stresu vyvolaného podvedomou otázkou mnohých študentov: "Čo ak skúšku nespravím a bude treba zaplatiť toto drahé školenie ešte raz"? Preto ako prví na Slovensku poskytujeme Záruku kvality.

Naše kurzy obsahujú nielen prípravu na certifkačné testy, ale najmä množstvo praktických cvičení a príkladov podporujúcich pochopenie učiva a schopnosť jeho aplikácie v praxi.

Ak sa rozhodnete porovnávať poskytovateľov školení na základe úspešnosti na certifikačných skúškach PRINCE2, odporúčame zohľadniť pritom:

1. Aká je veľkosť "relevantnej štatistickej vzorky"?

Tj . koľko študentov zo SR (a ČR) absolvovalo certifikačné skúšky u daného poskytovateľa PRINCE2 kurzov? Tie naše už absolvovalo viac ako 3 000 absolventov, čo z nás robí vedúceho poskytovateľa školení PRINCE2 na Slovensku a v Čechách.

2. Realizuje daný poskytovateľ certifikačné kurzy len v angličtine alebo aj v slovenčine/ češtine?

Mnohí študenti, ktorí by si netrúfli absolvovať školenie čisto v angličtine, totiž absolvujú kurzy v slovenčine alebo češtine.

Niekedy sa potom stáva, že ich znalosť angličtiny stačí na zloženie certifikačnej skúšky PRINCE2 Foundation (ktorá má formu multichoice testu), ale už nestačí na zloženie skúšky PRINCE2 Practitioner. Oficiálna literatúra pre túto skúšku - PRINCE2 manuál, t.j. kniha AXELOS Managing Successful Projects With PRINCE2 je dostupná len v anglickom jazyku a iných svetových jazykoch - nie v slovenčine ani češtine.

Pochopiteľne, poskytovatelia ponúkajúci certifikačné kurzy PRINCE2 iba v angličtine takýchto študentov nepríjmu na školenie, a teda ich ani nemajú vo svojich štatistikách.

Naproti tomu my realizujeme kurzy v slovenčine, češtine aj angličtine, prípadne nemčine.

 

VIII. Priestory:

 • V akých priestoroch prebehne kurz?
 • Ponúka priestory na ten účel vhodné, teda dostatočne pokojné a bezhlučné, v príjemnom prostredí, priestranné, s denným svetlom, potrebným zázemím (nápoje, stravovanie, bezproblémové a bezpečné parkovanie, dostupnosť MHD atď.), v lete klimatizované, v zime s regulovateľným kúrením, v prípade potreby s bezbariérovým prístupom? Priestory, v ktorých sa konajú školenia POTIFOB, samozrejme také sú.
 • Ak potrebujete po dobu školenia ubytovanie, aká je jeho dostupnosť, štandard a ceny? My ponúkame našim bratislavským študentom príjemné a cenovo dostupné ubytovanie priamo v našom školiacom stredisku. V ostatných lokalitách našich školení Vám radi odporučíme kvalitné ubytovanie za priateľné ceny v pešej vzdialenosti od miesta konania kurzu.

 

IX. Cena:

Overte si, či je v ponúkanej cene zahrnuté všetko, čo požadujete a čo je potrebné: skúsený PepleCertom akreditovaný tréner, kvalitné školiace materiály, poplatky za medzinárodné certifikačné skúšky AXELOS, obedy a občerstvenie počas školenia, pripojenie na internet, parkovanie a pod.. Pozrite sa tiež, čo ponúka daný posyktovateľ navyše oproti iným, napr. nadštandardné záruky, interaktívny e-learning, vrátane plnohodnotnej slovenskej verzie, šablóny hlavných riadiacich produktov PRINCE2 k voľnému použitiu na riadenie Vašich projektov, konverzný balíček z PRINCE2 5. edície na PRINCE2 6. edície, či balíček zpätnej kompatibility z PRINCE2 6. edície na PRINCE2 5. edíciu, podrobný procesný model PRINCE2, informačný servis a pod.

U nami ponúkaných školení PRINCE2 sú všetky tieto položky zahrnuté v cene, pokiaľ nie je výslovne uvedené inak.

Pri väčšom počte osôb, ktoré máte záujem vyškoliť, sa určite oplatí opýtať jednotlivých poskytovateľov aj na možnosť zliav.