Menu

Ing. Vlastimil Poláček

Image 
  • PMP - certifikovaný projektový manažér
  • Pôsobí ako vedúci manažér v oblasti EPM                                 

Ing. Vlastimil Poláček, PMP - certifikovaný projektový manažér (PMI; The George Washington University - Master´s Certificate in Project Management; Microsoft Certified Professional) s viac ako 14 ročnými skúsenosťami z oblasti projektového riadenia a informačných technológií. Pôsobí ako vedúci manažér v oblasti EPM. Má bohaté skúsenosti z konzultačnej podpory a implementácie systémov Enterprise Project Management (EPM) v spoločnostiach z viacerých odborov, napríklad z oblasti bankovníctva, telekomunikácií a automobilového priemyslu.