Menu

Kto sme a ako Vám môžeme pomôcť?

Pomáhame dobre riadiť projekty, vývoj produktov, zmeny a IT.

Kurzy a certifikácie Agile

Ako prví v SR realizujeme kurzy Agile Scrum Foundation aj Agile Scrum Master + Product Owner s akreditáciou EXIN, Príprava na certifikáciu PMI-ACP®, certifikačné skúšky EXIN Agile Scrum Foundation aj EXIN Agile Scrum Master a Product Owner.

 

Kurzy a certifikácia PRINCE2®

Sme vedúci poskytovateľ certifikačných kurzov PRINCE2 na slovenskom a českom trhu. Držíme najvyššiu úroveň akreditácie - akreditovaná tréningová organizácia (ATO) PRINCE2. Ako jediná slovenská ATO sme strategický partner - strategická akreditovaná tréningová organizácia AXELOS Limited, vlastníka PRINCE2 a ďalších global best practice štandardov. Sme i strategický partner PEOPLECERT - od 1.1.2018 jediného skúšobného inštitútu PRINCE2.

PRINCE2 školíme už od 6. júla 2009, kedy bola celosvetovo spustená certifikácia podľa verzie PRINCE2: 2009. Odvtedy do 31.12.2017 sme na Slovensku a v Českej republike uskutočnili 592 certifikačných kurzov PRINCE2 (360 x PRINCE2 Foundation, 232 x PRINCE2 Practitioner a Re-Registration) i desiatky ďalších školení, odborných seminárov, prednášok a workshopov o projektovom riadení, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 4 000 poslucháčov. Ako prví v SR realizujeme školenia PRINCE2 podľa najnovšej verzie - PRINCE2 2017.

Ako prví sme vytvorili a pri výučbe úspešne využívame slovenskú aj českú akreditovanú verziu školiacich materiálov PRINCE2, s pomocou ktorých už zvládlo certifikačné skúšky viac ako 1 500 absolventov našich kurzov. Nemenej úspešní sú naši študenti, ktorí sa rozhodli pre anglickú verziu materiálov: doterajšia úspešnosť absolventov našich certifikačných kurzov PRINCE2 na skúškach je 94% a u úrovne PRINCE2 Foundation 98%.

Vedúci tréner POTIFOB - Ing. Štefan Ondek, PMP je 1. a najskúsenejší slovenský akreditovaný tréner PRINCE2. Túto medzinárodnú akreditáciu drží už od 1. mája 2009. Odvtedy vyškolil a pripravil na certifikáciu PRINCE2 viac ako 2600 profesionálov zo Slovenska, Česka, Dánska, Holandska, Maďarska, Nemecka, Veľkej Británie a mnohých ďalších krajín.

Školenia a príprava na certifikáciu odborníkov na projektové riadenie podľa PMI® a IPMA®

Sme vedúcim poskytovateľom prípravných kurzov na certifikáciu PMI PMP®/ CAPM®& na slovenskom a českom trhu s niekoľkými stovkami absolventov. Ponúkame aj prípravu na certifikáciu odborníkov na projektové riadenie podľa IPMA.

 

Kurzy a certifikácie riadenia IT a architektúry - ITIL®, ISO 20000, TOGAF®

Sme poskytovateľom kvalitných certifikačných kurzov a skúšok ITIL - globálne najpopulárnejšieho štandardu pre riadenie IT služieb. Realizujeme kurzy ITIL Foundation, Úvod do ITIL a kurzy ITIL na mieru. Disponujeme akreditáciou tréningovej organizácie (ATO) ITIL PEOPLECERT - od 1.1.2018 jediného skúšobného inštitútu ITIL. Ponúkame i certifikačné skúšky EXIN ITSM Foundation podľa ISO 20000 a školenia TOGAF L1 aj L2 s možnosťou certifikácie Open Group.

 

Poradenstvo v riadení projektov, programov, portfólií, zmien a IT

Okrem školení pomáhame našim zákazníkom dobre riadiť projekty, programy, portfóliá, zmeny a IT služby aj formou poradenstva. Viac informácií o našich poradenských službách nájdete na samostatnej podstránke.

poradenstvo v projektovom a programovom riadení

 

Naše akreditácie a certifikáty

Držíme najvyššiu úroveň akreditácie PRINCE2, Agile Scrum a ITIL: sme akreditovaná tréningová organizácia - ATO a strategický partner AXELOS. Ďalej sme strategický partner PEOPLECERT.

Naše kurzy PRINCE2 Foundation, PRINCE2 Practitioner aj ITIL Foundation sú akreditované skúšobným inštitútom PEOPLECERT. Naše kurzy Agile Scrum sú akreditované EXIN. Naše prípravné kurzy na certifikáciu odborníkov na projektové riadenie podľa IPMA sú akreditované Ministerstvom vnútra ČR.

Ako zatiaľ jediní v SR sme členom ASPECT - Association for the Promotion of Excellence in Consultancy and Training, medzinárodného združenia poskytovateľov školení a poradenstva špičkovej kvality najmä v oblasti projektového riadenia. Členovia ASPECT musia plniť požiadavky na kvalitu definované Chartou ASPECT, ktoré sú ešte prísnejšie než tie stanovené skúšobnými inštitútmi.

Používame systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001.

 

Naši tréneri a konzultanti

Disponujeme tímom skúsených slovenských a českých trénerov a konzultantov s bohatou praxou s vedením rozsiahlych aj menších projektov v oblasti IT, telekomunikácií, finančných služieb, poradenstva i ďalších odvetviach. Viac informácií o nich nájdete na samostatnej podstránke.

Naši tréneri a konzultanti držia množstvo ďalších osobných akreditácií a certifikácií - Agile Scrum Accredited Trainer, ITIL a PRINCE2 Appproved Trainer, Agile Scrum Foundation, Master a Product Owner, Certified ScrumMaster, COBIT 5, IPMA B, ITIL Foundation, CSI, OSA, Practitioner a SO, MoP, P3O, PRINCE2 a PRINCE2 Agile Practitioner, MSP Advanced Practitioner (ekvivalent PMI PgMP a IPMA A), PMI PMP  a iné.

 

Naše hodnoty

 • odbornosť
 • pružnosť
 • špičková kvalita
 • férovosť
 • návratnosť investícií
 • dodržiavanie vedúcich globálnych štandardov

 

Vedenie spoločnosti

Ing. Štefan Ondek, PMP

managing partner, vedúci tréner

Ing. Štefan Ondek, PMP

Projektovým riadením sa zaoberá od r. 1997 a školí ho od r. 1999. 1. slovenský akreditovaný tréner PRINCE2 (už od 1.5.2009). Jeden z autorov certifikačných skúšok PRINCE2 2017 Foundation AXELOS®. Odborný korektor štandardov PRINCE2 2017, PMI PMBOK Guide 6th Edition, The Standard for Program Management 4th Edition a The Standard for Portfolio Management 4th Edition. Prvý slovenský akreditovaný tréner EXIN Agile Scrum Master a Product Owner.

Certifikovaný senior projektový a programový manažér. Drží certifikáty Agile Scrum Master a Product Owner, PMI PMP, PRINCE2, PRINCE2 Agile, MoP® a P3O® Registered Practitioner, MSP Registered Advanced Practitioner, MoV® - Management of Value a Managing Benefits Foundation, TOCICO Certificate of Achievement.

Disponuje dlhoročnými skúsenosťami s riadením projektov, programov a portfólií v odvetviach informačných i telekomunikačných technológií, bankovníctva a manažérskeho poradenstva. Výber z projektov, ktoré viedol resp. sa podieľal na ich vedení, je uvedený nižšie.

Vedie školenia projektového i agilného riadenia pre profesionálov a tých, ktorí sa nimi chcú stať - najmä kurzy PRINCE2 Foundation aj Practitioner, Príprava na certifikáciu PMI PMP a CAPM, Agile Scrum Foundation a Agile Scrum Master + Product Owner. Už pripravil na certifikáciu PRINCE2, PMI, Agile Scrum a i. viac ako 3000 kandidátov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Veľkej Británie a desiatok ďalších krajín.

Poskytuje aj poradenstvo v projektovom manažmente, napr. pri zavádzaní projektového riadenia a budovaní projektových kancelárií.

Ďalej je:

 • subject matter expertom AXELOS pre štandardy PRINCE2, MSP i P3O
 • členom EXIN Professionals Group - medzinárodného tímu externých odborníkov dohliadajúceho na kvalitu certifikácií tohto skúšobného inštitútu
 • aktívnym členom Project Management Institute - PMI, vedúcej globálnej asociácie profesionálov v oblasti projektového riadenia.

Prednáša a vystupuje na odborných podujatiach zameraných na projektové a agilné riadenie na Slovensku, v Českej republike aj inde. V tejto oblasti i aktívne publikuje. O.i. je autorom bezplatných e-bookov Sprievodca projektovým riadením a Zvládnite medzinárodné certifikačné skúšky s ľahkosťou. Výber z jeho ďalších článkov, prezentácií a vystúpení nájdete tu.

Na profesionálnej úrovni ovláda anglický, nemecký aj český jazyk, jeho materinským jazykom je slovenčina.

Vybrané projekty:

 • riadenie projektu implementácie novej verzie hlavného (core) systému VÚB banky na spracovanie úverov, úverových prísľubov a zabezpečení úverov vrátane migrácie a konverzie produkčných dát
 • riadenie projektu naplánovania prípravy VÚB banky na zavedenie eura ako národnej meny
 • riadenie projektu úpravy a rozšírenia dodanej funkcionality core systému VÚB banky v oblasti zabezpečení úverov vrátane migrácie a konverzie produkčných dát
 • vybudovanie projektovej kancelárie (PMO) spoločnosti Slovak Telekom (T-Com)
 • zavedenie systému projektového riadenia pre českú a slovenskú pobočku medzinárodnej IT spoločnosti

Kontakt

e-mail:
www.linkedin.com/in/stefanondek

 

Ing. Monika Ondeková

partnerka, mentor a kouč

Ing. Monika Ondeková, riaditeľka pre predaj a prevádzku

Absolvovala inžinierske štúdium na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej Univerzity v Bratislave, vzdelávací pobyt na Universite Neuchâtel (Švajčiarsko), rôzne školenia i tréningy v oblasti manažérskych a mäkkých zručností (soft skills), projektového riadenia, budovania a rozvoja podnikania, vzťahov s verejnosťou (public relations), webdizajnu, SEO, PPC, koučingu, účtovníctva a správy spoločnosti.

Je držiteľkou certifikátov projektového a programového manažmentu PRINCE2, MSP, MoP i P3O Foundation, riadenia hodnoty MoV Foundation, Agile Scrum Foundation, schváleným invigilatorom (dohľadom nad certifikačnými skúškami) PRINCE2, ITIL a EXIN, certifikovaným business a life koučom. Zodpovedá aj za internetové stránky našej spoločnosti.

Plynule ovláda anglický a český jazyk, jej materinským jazykom je slovenčina.

Kontakt

e-mail: ondekova@potifob.com
tel.: +421-949-218 061
www.linkedin.com/in/monikaondekova