Menu

Kto sme a ako Vám môžeme pomôcť?

Pomáhame dobre riadiť projekty, programy, portfóliá, vývoj produktov, zmeny a IT.


Kurzy a certifikácia PRINCE2

Sme najväčší poskytovateľ certifikačných kurzov PRINCE2 na slovenskom a českom trhu. Držíme najvyššiu úroveň akreditácie - akreditovaná tréningová organizácia (ATO) PRINCE2. Ako jediná slovenská ATO sme strategický partner - strategická akreditovaná tréningová organizácia AXELOS Limited, vlastníka PRINCE2 a ďalších global best practice štandardov. Sme i strategický partner PEOPLECERT a zlatý partner EXIN - vedúcich skúšobných inštitútov týchto štandardov.

PRINCE2 školíme už od 6. júla 2009, kedy bola celosvetovo spustená certifikácia podľa najnovšej verzie PRINCE2. Odvtedy do 31.12.2016 sme na Slovensku a v Českej republike uskutočnili 521 certifikačných kurzov PRINCE2 316 x PRINCE2 Foundation, 205x PRINCE2 Practitioner a Re-Registration) i desiatky ďalších školení, odborných seminárov, prednášok a workshopov o projektovom riadení, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 4 000 poslucháčov.

Ako prví sme vytvorili a pri výučbe úspešne využívame slovenskú aj českú akreditovanú verziu školiacich materiálov PRINCE2, s pomocou ktorých už zvládlo certifikačné skúšky viac ako 1 500 absolventov našich kurzov. Nemenej úspešní sú naši študenti, ktorí sa rozhodli pre anglickú verziu materiálov: doterajšia úspešnosť absolventov našich certifikačných kurzov PRINCE2 na skúškach je 94% a u úrovne PRINCE2 Foundation 98%.

Hlavný tréner POTIFOB - Ing. Štefan Ondek, PMP je 1. slovenský akreditovaný tréner PRINCE2. Túto medzinárodnú akreditáciu drží už od 1. mája 2009. Odvtedy vyškolil a pripravil na certifikáciu PRINCE2 viac ako 2400 profesionálov zo Slovenska, Česka, Dánska, Holandska, Maďarska, Nemecka, Veľkej Británie a mnohých ďalších krajín.

školenie

Školenia a príprava na certifikáciu odborníkov na projektové riadenie podľa PMI a IPMA

Sme vedúcim poskytovateľom prípravných kurzov na certifikáciu PMI PMP/ CAPM na slovenskom a českom trhu s niekoľkými stovkami absolventov. Ponúkame aj prípravu na certifikáciu odborníkov na projektové riadenie podľa IPMA.

 

Kurzy a certifikácie Agile

Ako prví v SR realizujeme kurzy Agile Scrum Foundation aj Agile Scrum Master, PRINCE2 Agile Practitioner a Príprava na certifikáciu PMI-ACP, certifikačné skúšky EXIN Agile Scrum Foundation, EXIN Agile Scrum Master a PRINCE2 Agile Practitioner.

 

Kurzy a certifikácie riadenia programov, portfólií a budovania projekotvého riadenia v organizácii

Ako prví na Slovensku ponúkame kurzy riadenia programov podľa The Standard for Program Management PMI, riadenia portfólií podľa The Standard for Portfolio Management PMI a budovania projektového riadenia v organizácii podľa štandardu Organizational Project Management - OPM PMI, a to aj v slovenčine (s anglickými materiálmi).

 

Kurzy a certifikácie riadenia IT a architektúry - ITIL, ISO 20000, TOGAF

Sme jedným z vedúcich poskytovateľov certifikačných kurzov a skúšok ITIL - globálne najpopulárnejšieho štandardu pre riadenie IT služieb - na slovenskom a českom trhu. Realizujeme kurzy ITIL FoundationÚvod do ITIL a kurzy ITIL na mieru. Disponujeme akreditáciou tréningovej organizácie (ATO) ITIL od renomovaných medzinárodných skúšobných inštitútov EXIN i PEOPLECERT. Ponúkame i certifikačné skúšky EXIN ITSM Foundation podľa ISO 20000 a školenia TOGAF L1 aj L2 s možnosťou certifikácie Open Group.

 

Poradenstvo v riadení projektov, programov, portfólií, zmien a IT

Okrem školení pomáhame našim zákazníkom dobre riadiť projekty, programy, portfóliá, zmeny a IT služby aj formou poradenstva. Viac informácií o našich poradenských službách nájdete na samostatnej podstránke.

poradenstvo v projektovom a programovom riadení

 

Naše akreditácie a certifikáty

Držíme najvyššiu úroveň akreditácie PRINCE2, PRINCE2 Agile, Agile Scrum Master a ITIL: sme akreditovaná tréningová organizácia - ATO a strategický partner AXELOS. Ďalej sme strategický partner PEOPLECERT a zlatý partner EXIN.

Naše kurzy PRINCE2 Foundation aj PRINCE2 Practitioner sú akreditované skúšobnými inštitútmi (examination institute) PEOPLECERT i EXIN a súčasne Ministerstvom vnútra ČR. Touto viacnásobnou akreditáciou od na to oprávnených medzinárodných inštitúcií a najvyšších štátnych orgánov disponujeme ako jediný poskytovateľ školenia projektového riadenia na trhu. Naše kurzy ITIL sú akreditované PEOPLECERT i EXIN. Naše kurzy Agile Srum Master sú akreditované EXIN. Naše prípravné kurzy na certifikáciu odborníkov na projektové riadenie podľa IPMA sú akreditované Ministerstvom vnútra ČR.

Ako zatiaľ jediní v SR sme členom ASPECT - Association for the Promotion of Excellence in Consultancy and Training, medzinárodného združenia poskytovateľov školení a poradenstva špičkovej kvality najmä v oblasti projektového riadenia. Členovia ASPECT musia plniť požiadavky na kvalitu definované Chartou ASPECT, ktoré sú ešte prísnejšie než tie stanovené skúšobnými inštitútmi.

Používame systém riadenia kvality podľa normy ISO 9001.

 

Naši tréneri a konzultanti

Disponujeme tímom skúsených lokálnych i zahraničných trénerov a konzultantov s bohatou praxou s vedením rozsiahlych aj menších projektov v oblasti IT, telekomunikácií, finančných služieb, poradenstva, dopravy, rýchloobrátkového tovaru, výroby aj z ďalších odvetví. Viac informácií o nich nájdete na samostatnej podstránke.

Naši tréneri a konzultanti držia množstvo ďalších osobných akreditácií a certifikácií - PRINCE2, PRINCE2 Agile, ITIL Appproved Trainer, Agile Scrum Master Accredited Trainer, PRINCE2, PRINCE2 Agile, MoP a P3O Registered Practitioner, MSP Registered Advanced Practitioner (ekvivalent PMI PgMP a IPMA A), PMI PMP, IPMA B, Agile Scrum Master, Certified ScrumMaster, ITIL Foundation, Practitioner, OSA, SO, COBIT 5 a iné.

 

Naše hodnoty

 • odbornosť
 • pružnosť
 • špičková kvalita
 • férovosť
 • návratnosť investícií
 • dodržiavanie vedúcich globálnych štandardov

 

Vedenie spoločnosti

Ing. Štefan Ondek, PMP

managing partner, vedúci tréner

Ing. Štefan Ondek, PMP

Projektovým riadením sa zaoberá od r. 1997 a školí ho od r. 1999. 1. slovenský akreditovaný tréner PRINCE2 (už od 1.5.2009) a PRINCE2 Agile. Jeden z autorov certifikačných skúšok PRINCE2 2017 Foundation AXELOS. Odborný korektor štandardov PRINCE2 2017, PMI PMBOK Guide 6th Edition, The Standard for Program Management 4th Edition a The Standard for Portfolio Management 4th Edition. Jediný slovenský akreditovaný tréner Agile Scrum Master.

Certifikovaný senior projektový a programový manažér. Drží certifikáty PMI PMP, PRINCE2, PRINCE2 Agile, MoP a P3O Registered Practitioner, MSP Registered Advanced Practitioner, Agile Scrum Master, MoV - Management of Value a Managing Benefits Foundation, TOCICO Certificate of Achievement.

Disponuje dlhoročnými skúsenosťami s riadením projektov, programov a portfólií v odvetviach informačných i telekomunikačných technológií, bankovníctva a manažérskeho poradenstva. Výber z projektov, ktoré viedol resp. sa podieľal na ich vedení, je uvedený nižšie.

Vedie školenia projektového riadenia pre profesionálov a tých, ktorí sa nimi chcú stať - najmä kurzy PRINCE2 Foundation aj Practitioner, Príprava na certifikáciu PMI PMP a CAPM, Agile Scrum Foundation a Agile Scrum Master. Už pripravil na certifikáciu PRINCE2, PMI, Agile Scrum, PRINCE2 Agile, MSP, MoP a P3O viac ako 2600 projektových manažérov a ďalších profesionálov zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Veľkej Británie a desiatok ďalších krajín.

Poskytuje aj poradenstvo v projektovom manažmente, napr. pri zavádzaní projektového riadenia a budovaní projektových kancelárií.

Ďalej je:

 • subject matter expertom AXELOS pre štandardy PRINCE2, MSP i P3O
 • členom EXIN Professionals Group - medzinárodného tímu externých odborníkov dohliadajúceho na kvalitu certifikácií PRINCE2, MSP a P3O tohto skúšobného inštitútu
 • aktívnym členom Project Management Institute - PMI, vedúcej globálnej asociácie profesionálov v oblasti projektového riadenia.

Prednáša a vystupuje na odborných podujatiach zameraných na projektový manažment na Slovensku, v Českej republike a inde v zahraničí. V oblasti projektového riadenia aj aktívne publikuje. O.i. je autorom bezplatného eBooku Sprievodca projektovým riadenímVýber z jeho ďalších článkov, prezentácií a vystúpení nájdete tu.

Na profesionálnej úrovni ovláda anglický, nemecký aj český jazyk, jeho materinským jazykom je slovenčina.

Vybrané projekty:

 • riadenie projektu implementácie novej verzie hlavného (core) systému VÚB banky na spracovanie úverov, úverových prísľubov a zabezpečení úverov vrátane migrácie a konverzie produkčných dát
 • riadenie projektu naplánovania prípravy VÚB banky na zavedenie eura ako národnej meny
 • riadenie projektu úpravy a rozšírenia dodanej funkcionality core systému VÚB banky v oblasti zabezpečení úverov vrátane migrácie a konverzie produkčných dát
 • vybudovanie projektovej kancelárie (PMO) spoločnosti Slovak Telekom (T-Com)
 • zavedenie systému projektového riadenia pre českú a slovenskú pobočku medzinárodnej IT spoločnosti

Kontakt

e-mail:
www.linkedin.com/in/stefanondek

 

Ing. Monika Ondeková

partnerka, mentor a kouč

Ing. Monika Ondeková, riaditeľka pre predaj a prevádzku

Absolvovala inžinierske štúdium na Podnikovohospodárskej fakulte Ekonomickej Univerzity v Bratislave, vzdelávací pobyt na Universite Neuchâtel (Švajčiarsko), rôzne školenia i tréningy v oblasti manažérskych a mäkkých zručností (soft skills), projektového riadenia, budovania a rozvoja podnikania, vzťahov s verejnosťou (public relations), webdizajnu, SEO, PPC, koučingu, účtovníctva a správy spoločnosti.

Je držiteľkou certifikátov projektového a programového manažmentu PRINCE2, MSP, MoP i P3O Foundation, riadenia hodnoty MoV Foundation, Agile Scrum Foundation, schváleným invigilatorom (dohľadom nad certifikačnými skúškami) PRINCE2, PRINCE2 Agile, ITIL a EXIN, certifikovaným business a life koučom. Zodpovedá aj za internetové stránky našej spoločnosti.

Plynule ovláda anglický a český jazyk, jej materinským jazykom je slovenčina.

Kontakt

e-mail: ondekova@potifob.com
tel.: +421-949-218 061
www.linkedin.com/in/monikaondekova