Menu

VeriSM Essentials, Plus a Foundation

Na dnešnom trhu je každá organizácia poskytovateľom služieb. Dokonca aj organizácie poskytujúce produkty k nim potrebujú pridať určitú úroveň služieb.

Ako najlepšie riadiť naše služby a udržať si pritom spokojných zákazníkov?

V posledných rokoch sa objavilo množstvo rôznych metód pre riadenie služieb. Organizácie sa tak ocitli v ťažkej situácii, pokiaľ ide o výber tej najlepšej cesty pre nich.

VeriSM ™ je nový prístup umožňujúci vytvorenie flexibilného operatívneho modelu, ktorý bude fungovať na základe požadovaných výsledkov.

 

Čo je VeriSM?

VeriSM je úplne nový prístup k riadeniu služieb - service managementu pre digitálny vek. Ponúka organizáciám príležitosť obsluhovať zákazníkov v súlade s vysokými nárokmi dnešnej doby a súčasne znižovať riziká a náklady. Pomáha organizáciám definovať vlastné princípy riadenia služieb a vytvoriť responzívny operatívny model založený na zjednotených riadiacich praktikách.

Model VeriSM organizáciám ukazuje, ako môžu flexibilne zaviesť škálu riadiacich praktík pre dodanie správneho produktu alebo služby v správnom čase. VeriSM umožňuje prístup na mieru v závoslosti na type podnikania, veľkosti organizácie, prioritách, organizačnej kultúre - a dokonca na povahe individuálneho projektu alebo služby, na ktorých práve pracujete.

VeriSM je skratka slov:

 • value driven - vedené hodnotou
 • evolving - vyvíjajúce sa
 • responsive - responzívne
 • integrated - integrované
 • service management - riadenie služieb.
Jeho stavebným kameňom a unikátnym prvkom je manažérska mriežka (Management Mesh). Umožňuje flexibilný prístup, ktorý je možné prispôsobiť v závislosti na požiadavkách na jednotlivý produkt alebo službu. Mriežka obsahuje zdroje, prostredie, novo vznikajúce technológie a manažérske postupy.
 
 
 

Certifikácia VeriSM je zatiaľ dostupná v troch moduloch:

 • Essentials - preukazuje znalosť základov riadenia služieb
 • Plus - preukazuje znalosť nových prístupov a technológií relevantných pre riadenie služieb
 • Foundation - zahŕňa obsah certifikácií Essentials a Plus.

 

Cieľová skupina

Ktokoľvek, kto sa podieľa na riadení služieb - nielen v oblasti IT. Tento kurz je zaujímavý najmä pre:

 • manažérov, ktorí chcú využívať vyvíjajúce sa riadiace praktiky
 • majiteľov služieb a manažérov služieb, ktorí si potrebujú zaktualizovať svoje zručnosti a zistiť, ako sa riadenie služieb zmenilo
 • vedúcich pracovníkov, ktorí sú zodpovední za efektívne poskytovanie služieb
 • odborníkov z oblasti IT
 • absolventov a vysokoškolákov, ktorí sa pripoja k organizáciám a potrebujú poznať princípy riadenia služieb
 • všetkých pracujúcich v organizácii poskytujúcej služby.

Je vhodné, ak účastníci kurzu majú vstupné znalosti agile (získané napr. absolvovaním kurzu Agile Scrum Foundation). Výhodou sú aj znalosti ITSM (získané napr. absolvovaním kurzu ITIL Foundation).

Držiteľom certifikátu ITIL Foundation stačí na získanie certifikátu VeriSM Foundation zloženie skúšky VeriSM Plus.

 

Forma kurzov a skúšok VeriSM 

Naše vnútrofiremné kurzy VeriSM trvajú 2 dni. Používame na nich kombináciu výkladu lektora a cvičení. Účastníci obdržia oficiálne školiace materiály VeriSM a sú im k dispozícii oficiálne cvičné testy. Kurz je možné ukončiť skúškou Essentials, Plus (určená pre držiteľov certifikátov ITIL) alebo Foundation. Skúšky VeriSM majú formu písomného multiple choice testu a skladajú sa v angličtine.

VeriSM obsahuje:

 • kultúru služieb
 • kontext organizácie
 • ľudí / štruktúru
 • výzvy riadenia služieb
 • procesy, nástroje a meranie
 • VeriSM model
 • prevádzku vo svete digitálnej transformácie
 • výber a integráciu riadiacich metód
 • progresívne metódy riadenia vrátane Lean, DevOps a Agile
 • dopad technológie na riadenie služieb
 • ako začať

 

Každý z účastníkov kurzu VeriSM od nás obdrží:

 • oficiálnu elektornickú publikáciu "VeriSM™ - A service management approach for the digital age" v angličtine
 • oficiálnu elektronickú publikáciu "VeriSM™ Foundation Courseware" v angličtine
 • sprievodcu skúškou VeriSM
 • cvičný test pre každú úroveň - VeriSM Essentials, Plus a Foundation
 • e-mailovú odbornú podporu pri príprave na kurz od momentu jeho objednania
 • prístup na oficiálny portál skúšobného inštitútu pre absolventov certifikácie

VeriSM™ - A service management approach for the digital age            VeriSM™ Foundation courseware

Cena

Uvádzacia cena kurzov VeriSM je 500 € + 150 € certifikačná skúška EXIN® VeriSM Foundation/ os.

Možné zľavy

 1. Pokiaľ máte záujem o zloženie skúšky VeriSM Essentials namiesto skúšky VeriSM Foundation, za skúšku VeriSM Essentials zaplatíte 100 €/ os.
 2. Ak ste držiteľom platného certifikátu ITIL Foundation alebo vyššieho, stačí vám na získanie certifikátu VeriSM Foundation zložiť "rozdielovú" skúšku VeriSM Plus, ktorá stojí 100 €/ os.

Záujem o využitie niektorej z týchto zliav prosím uveďte do dopytu/ Vašej žiadosti o cenovú ponuku.

Všetky ceny sú uvedené bez DPH 20%, na osobu a platné pre naše kurzy realizované v Slovenskej republike. Platia naše všeobecné obchodné podmienky.

 

Záruka kvality, termínu, najlepšej ceny a udržania know-how

 

Záruka najlepšej ceny:

Ak kdekoľvek obdržíte výhodnejšiu cenovú ponuku certifikačného kurzu VeriSM akreditovaného EXINom, BCS alebo APMG realizovaného na Slovensku s porovnateľnými zárukami ako naše a vedeného porovnateľne skúseným lektorom, prekonáme ju - stačí nám ju predložiť.

 

Záruka termínu konania kurzu:

Vážime si čas aj peniaze našich zákazníkov. Preto Vám zaručujeme, že keď si daný termín školenia záväzně dohodneme a včas uhradíte účastnícke poplatky, kurz nezrušíme pre nedostatok účastníkov či z iných subjektívnych príčin na našej strane.

 

Záruka fair play

Spokojnosť a pohoda našich študentov je pre nás veľmi dôležitá. Takisto chápeme, že v pracovnom i osobnom živote sa môžu vyskytnúť situácie, keď si nečakane potrebujete posunúť termín Vašej skúšky alebo sa z akéhokoľvek dôvodu necítite byť na certifikačnú skúšku dostatočne pripravení.

Preto ako zatiaľ jediní na slovenskom trhu ponúkame férové podmienky posunutia certifikačnej skúšky VeriSM.

Prvé posunutie akejkoľvek u nás objednanej certifikačnej skúšky máte úplne ZDARMA. Nemusíte nič zdôvodňovať. Stačí, aby ste trénerovi kedykoľvek pred certifikačnou skúškou oznámili, že si ju chcete posunúť.

 

Ako objednať?

Kontaktujte nás prosím s uvedením názvu školenia, počtu osôb, požadovaného miesta konania, rámcového termínu a Vašich kontaktných údajov. Do 2 pracovných dní Vám zašleme ponuku.

 

Potrebujete poradiť, ktorý kurz je pre Vás najvhodnejší?

 Kontaktujte nás prosím.